Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Політологія

Західна і Східна традиції: Підручник для вузів


Розділ: Підручники

  

 

Панарін Олександр Сергійович

 

ПОЛІТОЛОГІЯ. Західна і Східна традиції: Підручник для вузів.

 

М.: Книжковий будинок «Університет», 2000.

 

У підручнику «Політологія. Західна і Східна традиції» вперше у вітчизняній літературі представлений порівняльний аналіз основних принципів політичного життя на Сході і на Заході. Автор реалізує свою концепцію політології як гуманітарної науки, в якій робиться акцент на духовних, ідеологічних і культурних чинниках політичного життя. Це особливо актуально для Російської Федерації як поліетнічної держави, що знаходиться на перехресті світів Сходу і Заходу, Півночі і Півдня.

Підручник адресований студентам, аспірантам, викладачам та експертів, що спеціалізуються в галузі політології.

 

© А. С. Панарін, 2000

 

ПЕРЕДМОВА

ПРО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Частина 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ЖИТТЯ НА ЗАХОДІ

ГЛАВА 1 ПОЛІТИКА ЯК РІЗНОВИД ТЕХНОЛОГІЇ

1. Походження принципу

2. Політичний зміст технологічного принципу

3. Витрати технологічного принципу

ГЛАВА II ПОЛІТИКА ЯК ГРА З ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗАДАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

1. Походження принципу Реформація як відмова від великих навчань

2. Сучасні політичні втілення принципу невизначеності

3. Витрати реформаційного принципу

ГЛАВА III АТОМАРНО-НОМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП І ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ

1. Походження принципу

2. Сучасне політичне втілення принципу

3. Витрати принципу: реванш економічної людини над соціальним і культурним

ГЛАВА IV ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ

1. Походження принципу

2. Реалізація принципу

3. Витрати принципу

ГЛАВА V СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

1. Походження принципу

2. Дія принципу у сфері політики

3. Витрати принципу

ГЛАВА VI ПРИНЦИП ВІДДІЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ВІД ІНТЕРЕСІВ

1. Походження принципу

2. Реалізація принципу

3. Витрати і протиріччя принципу

ГЛАВА VII ПРИНЦП «ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА»

1. Походження принципу

2. Політична реалізація принципу: технології «відкритого суспільства»

3. Витрати принципу

Частина 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ ЖИТТЯ НА СХОДІ

ГЛАВА 1 ПРИНЦИП УТРИМАННЯ ВІД ВОЛЮНТАРИСТСЬКОЮ АКТИВНОСТІ

2. Політична реалізація принципу

3. Витрати принципу

ГЛАВА II ТЕОКРАТИЧНИЙ ПРИНЦИП

1. Походження принципу

2. Реалізація принципу

3. Витрати принципу

ГЛАВА III ПРИНЦИП УРАВНИТЕЛЬНОСТИ СПРАВЕДЛИВОСТІ КОНСЕНСУС СЛУЖИВОГО ДЕРЖАВИ

1. Походження принципу

2. Функціонування принципу

3. Витрати принципу

ГЛАВА IV ПРИНЦИП СВЯЩЕННОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ СОЮЗ ЦАРЯ-МЕСІЇ З БОГОСПАСАЕМЫМ НАРОДОМ

1. Походження принципу

2. Реалізація принципу

Культурна антропологія

Словник використаних термінів

  

Дивіться також:

 

Підручник з політології

 

...науки після 1945 р. Експерти ЮНЕСКО. Американська політологія....

Політологія в США орієнтується переважно на прикладні емпіричні дослідження.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Становлення політичної науки. Початок політичної науки у Франції...

Однак поступово американська політологія зосередилася на конкретно-емпіричних дослідженнях діяльності урядових інститутів і політичної поведінки людей.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС. Політологія і соціологія. Походження сім'ї...

Політологія і соціологія. Походження сім'ї, приватної власності і держави. Фрідріх Енгельс.

bibliograph.com.ua/engels/

 

...державу і політику породило нову галузь знань - політологію...

§ 1. Введення. Прагнення ряду вчених науково осягнути держава і політику породило нову галузь знань - політологію (політичну науку)...

bibliotekar.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Теорія держави і права в системі юридичних наук та її співвідношення...

У свою чергу, політологія використовує положення і висновки теорії держави і права з питань розуміння політичної влади та держави, функцій і механізму держави...

bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/3 .htm

 

Політична наука прагне стати наукою, спирається на достовірні...

В даний час історія політичних і правових учень являє собою історичну частину не тільки філософії права, а й політології.

bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-...

 

Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США...

Для студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями «Політологія», «Державне і муніципальне управління», «Юриспруденція».

bibliograph.com.ua/administrativnoe-pravo-7/index.htm

 

...Арон. На відміну від спеціальної науки про політику - політології...

На відміну від спеціальної науки про політику - політології - політична філософія розглядає ці принципи в світоглядному плані і співвідносить їх з філософськими...

bibliograph.com.ua/filosofiya/119.htm

 

Поняття режим. Поняття державно-політичного режиму....

Цікаво, що в політології ця проблема досліджується у відносно більш широкому ракурсі як весь політичний режим, в той час як у конституційному праві...

bibliograph.com.ua/konstitucionnoe-pravo-1/113 .htm

 

ФІЛОСОФІЯ. Підручник з філософії

Область наукових інтересів - політична філософія, політологія. Брудне Олександр Феодосійович - доктор філософських наук...

 

Видатна роль в критиці кейнсіанства і в розробці...

Коло дослідницьких інтересів Ф. Хайєка надзвичайно широкий - економічна теорія, політологія, методологія науки, психологія, історія ідей.

bibliograph.com.ua/economicheskaya-teoriya-3/81 .htm

 

Науковий менеджмент» в США, лідером якого був Ф.Тейлор, є...

Його величезну спадщину, що включає роботи з соціології і політології, релігії, економіці, методології науки, пройнятий порівняльно-історичним підходом.

bibliograph.com.ua/menedzhment-2/120 .htm

 

Концепції плюралістичної демократії. Моріс Ориу. Основна увага...

До середини сторіччя институционалистические концепції зайняли панівне становище у французькій політології (це позначилося і на навчальних планах університетів...

 

Останні додавання:

 

 Педагогіка

Ділова психологія