Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Вентиляція


Розділ: Підручники

 

  

 

ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ

Частина 2 «Вентиляція»

МОСКВА

СТРОИИЗДАТ

1976

 

Під редакцією д-ра техн. наук проф. Ст. Н. БОГОСЛОВСЬКОГО

 

Допущено

Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР в якості підручника для студентів внз, які навчаються за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»

 

 

Рецензенти: кафедра «Теплогазопостачання і вентиляція» Київського інженерно-будівельного інституту (зав. кафедрою д-р техн. наук проф. Б. Н. Лобаєв); д-р техн. наук проф. Ст. Н. Талієв

Автори: В. Я. Богословський, В. І. Новожилов, Б. Д. Сімаков, В. П. Тітов

 

У книзі розглянуто теоретичні основи вентиляції та розроблено практичні рекомендації щодо проектування і експлуатації вентиляційних систем в житлових, громадських і промислових будівлях і спорудах. Викладена фізична сутність явищ і процесів, пов'язаних з вентиляцією, приведено короткий опис вентиляційного обладнання, дані способи розрахунку систем вентиляції та рекомендації по підбору обладнання.

Книга є підручником для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» будівельних вузів. Вона може бути корисна інженерам, які займаються проектуванням, монтажем, налагодженням і експлуатацією систем вентиляції в житлових, громадських і промислових будівлях і спорудах.

 

© Стройиздат, 1976

 

Введення

Глава I САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВЕНТИЛЯЦІЇ § 1. ВИМОГИ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ВЕНТИЛЯЦІЇ

§ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ І ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

§ 3. РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ

 

Глава II КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ § 4. ВИДИ ВЕНТИЛЯЦІЇ. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

§ 5. ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ БУДІВЛІ. ТРИ ЗАВДАННЯ ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ

 

Глава III ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯ ТА ПРОЦЕСИ ЗМІНИ ЙОГО СТАНУ § 6. ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ

§ 9. ЗМІНА СТАНУ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО ПОВІТРЯ У ВЕНТИЛЯЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

§ 10. ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ

§ 11. ПРОЦЕС АДІАБАТИЧНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯ

§ 12. ПРОЦЕС ІЗОТЕРМІЧНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПОВІТРЯ

§ 13. ПОЛИТРОПИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС ТЕПЛО - І ВОЛОГООБМІНУ ПОВІТРЯ

 

Глава IV РІВНЯННЯ БАЛАНСУ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ. РІВНЯННЯ БАЛАНСІВ ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ В ПРИМІЩЕННІ § 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

§ 17. РІВНЯННЯ БАЛАНСІВ ПОВІТРЯ І ШКІДЛИВИХ ВИДІЛЕНЬ В ПРИМІЩЕННІ

 

Глава V ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕННЯ для розрахунку опалення

§ 18. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС ПРИМІЩЕННЯ

§ 19. ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ ВІД ЛЮДЕЙ

§ 20. ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ ВІД ОСВІТЛЕННЯ

§ 23. ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ З ПРОДУКТАМИ ЗГОРЯННЯ

§ 25. ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

§ 27. ЗАХОДИ ТЕПЛОЗАХИСТУ

§ 28. ЗАГАЛЬНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОВНОГО РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ПРИМІЩЕННЯ

§ 31. ТЕПЛО - І ВОЛОГООБМІН В АПАРАТАХ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Глава VII НАДХОДЖЕННЯ В ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН І ПИЛУ. ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ГАЗІВ І ПАРІВ § 32. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН І ПИЛУ

§ 33..ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГАЗІВ І ПАРИ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННІ

§ 34. ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ГАЗІВ І ПАРІВ

  

Глава VIII РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ В ПРИМІЩЕННІ § 35. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

§ 36. ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ У ВЕНТИЛЯЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. ВИБІР РОЗРАХУНКОВОГО ПОВІТРООБМІНУ

§ 37. НЕСТАЦІОНАРНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ. АВАРІЙНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

 

Глава IX АЕРОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРООБМІНУ В ПРИМІЩЕННІ

§ 39. ВІЛЬНІ ІЗОТЕРМІЧНІ СТРУМЕНЯ

§ 43. ВІЛЬНІ КОНВЕКТИВНІ ПОТОКИ, ВИНИКАЮТЬ У НАГРІТИХ ПОВЕРХОНЬ - ТЕПЛОВІ СТРУМЕНЯ

§ 44. СТРУМЕНЯ, ЩО МИНАЄ В ОБМЕЖЕНИЙ ПРОСТІР

§ 45. РУХ ПОВІТРЯ БЛИЗЬКО ВИТЯЖНИХ ОТВОРІВ

§ 46. СХЕМИ РУХУ ПОВІТРЯ В ВЕНТИЛЬОВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ

 

Глава X ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ § 47. ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ РІШЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ В БУДІВЛЯХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

§ 49. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАБОРУ ПОВІТРЯ

§ 50 ПРИПЛИВНІ І ВИТЯЖНІ ОТВОРИ

Повітророзподільники

§ 51. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАМЕРИ

§ 52. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ ТА ПОВІТРОПРОВОДИ

Витяжні шахти

 

Глава XI ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

§ 54. РОЗПОДІЛ ТИСКУ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ

§ 55. АЕРОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

§ 56. РОЗРАХУНОК ВИТЯЖНИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ СТАТИЧНОМУ ТИСКУ

§ 57. ПОВІТРОВОДИ РІВНОМІРНОЇ РОЗДАЧІ І РІВНОМІРНОГО ВСМОКТУВАННЯ

 

Глава XII ПРИСТРОЇ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ

Електричні калорифери. Електрокалорифер

§ 60. ВСТАНОВЛЕННЯ КАЛОРИФЕРІВ

§ 61 РОЗРАХУНОК КАЛОРИФЕРІВ

§ 62. ЗАХИСТ КАЛОРИФЕРІВ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

 

ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОВІТРЯ § 63. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

§ 64 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНЕПИЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ ДІЇ

§ 65. КЛАСИФІКАЦІЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ § 66. СУХІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

§ 67. МОКРІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

§ 68. ТКАНИННІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

§ 69 ЕЛЕКТРИЧНІ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІ

§ 70. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ФІЛЬТРІВ

§ 71. СУХІ ПОРИСТІ ФІЛЬТРИ

§ 72. ЗМОЧЕНІ ПОРИСТІ ФІЛЬТРИ

§ 73. ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ ФП

§ 74. ФІЛЬТРИ ДЛЯ ТОНКОГО І НАДТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ, МІКРООРГАНІЗМІВ І ЧАСТИНОК РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ

§ 76. ПІДБІР ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ І ФІЛЬТРІВ

 

Глава XIV СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ § 77. МІСЦЕВА ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

§ 78. ВИТЯЖНІ ШАФИ

§ 79. БОРТОВІ І КІЛЬЦЕВІ ВІДСМОКТУВАЧІ

§ 80. ВИТЯЖНІ ПАРАСОЛІ

§ 81. МІСЦЕВІ ВІДСМОКТУВАЧІ ДЛЯ УЛОВЛЮВАННЯ ПИЛУ

§ 82. ПОВІТРЯНІ ДУШІ

§ 83. ОБТІКАННЯ БУДІВЛІ ПОТОКОМ ПОВІТРЯ, ЗОНА АЕРОДИНАМІЧНОГО СЛІДУ

§ 84. АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЛІ

§ 86. АЕРОДИНАМІЧНА ТРУБА. ГІДРАВЛІЧНІ ЛОТКИ

 

Глава XVI ЕПЮРИ ТИСКУ ПОВІТРЯ НА ОГОРОДЖЕННЯ БУДІВЛІ

§ 88. ПОБУДОВА ЕПЮР

 

Глава XVII НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ПОВІТРООБМІН В ПРИМІЩЕННЯХ

§ 90. НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ПОВІТРООБМІН В ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЛЯХ

§ 91 НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ПОВІТРООБМІН У БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ

§ 92. СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ НЕОРГАНІЗОВАНОГО ПОВІТРООБМІНУ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЛЯХ

 

Глава XVIII АЕРАЦІЯ ПРИМІЩЕННІ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВЛІ § 93. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРАЦІЇ

§ 95. КОНСТРУКТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ АЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

Витяжні отвори

Незадуваемый ліхтар

Витяжні шахти, дефлектори

  

Глава XIX ПОВІТРЯНІ ЗАВІСИ

§ 97. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЗАВІС

§ 98. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗАВІС

  § 99. ОСОБЛИВОСТІ ПОВІТРЯНИХ СТРУМЕНІВ ЗАВІС

§ 100. РОЗРАХУНОК ПОВІТРЯНИХ ЗАВІС

 

Глава XX ПОЄДНАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ПОВІТРЯНИМ ОПАЛЕННЯМ. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЛІ

§ 102. РОЗРАХУНОК ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ

§ 103. ПОВІТРЯНО-ОПАЛЮВАЛЬНІ АГРЕГАТИ

 

Глава XXI ОСНОВИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ § 104. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

ЦЕНТРАЛЬНІ ОДНОЗОНАЛЬНІ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ. ВИБІР СХЕМИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ

§ 107. ЦЕНТРАЛЬНІ БАГАТОЗОНАЛЬНІ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

§ 108. ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНДИЦІОНЕРІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМ

§ 109. МІСЦЕВІ НЕАВТОНОМНІ КОНДИЦІОНЕРИ

§ 110. МІСЦЕВО-ЦЕНТРАЛЬНІ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

§ 111. МІСЦЕВІ АВТОНОМНІ КОНДИЦІОНЕРИ

 

Глава XXII ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ МАТЕРІАЛІВ І ВІДХОДІВ

§ 114. ВНУТРІШНЬОЦЕХОВІ СИСТЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

§ 115. МІЖЦЕХОВІ СИСТЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

§ 116. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОВІТРОВОДИ ДЛЯ СИСТЕМ ПНЕВМАТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

§ 117. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ПНЕВМАТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Глава XXIII БОРОТЬБА З ШУМОМ І ВІБРАЦІЯМИ В ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ § 118. ЗВУК І ШУМ, ЇХ ПРИРОДА І ОСОБЛИВОСТІ

§ 119. ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ШУМУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивіться також:

        

ВЕНТИЛЯЦІЯ. Загальна общеобменная вентиляція. Місцева вентиляція

Місцева вентиляція створює місцеві умови повітряної середовища, відмінні від умов в іншій частині приміщення.

 

Альвеолярна вентиляція. ЛЕГЕНЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ. Легеневі обсяги...

Альвеолярна вентиляція є частиною загальної вентиляції легенів, яка досягає альвеол. Альвеолярна вентиляція безпосередньо впливає на вміст О2 і СО2 у...

 

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ. Класифікація систем вентиляції. Витяжка....

У системах комбінованої вентиляції використовується і місцева витяжка від окремих видів устаткування, і общеобменная вентиляція.

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ. Дія вентиляції зводиться до видалення витяжним...

См. також Вентиляція аварійна. Вентиляція природна, Вентиляція штучна Вентиляція місцева Вентиляція виробничих будівель, Місцева витяжна вентиляція...

 

Вентиляція приміщень. Створення необхідних параметрів мікроклімату...

Вентиляція приміщень досягається видаленням з них нагрітого або забрудненого повітря і подачею чистого зовнішнього повітря.

 

Вентиляція

Природна вентиляція можлива тільки тоді, коли температура зовнішнього повітря відрізняється від температури повітря в приміщенні.

 

Проектування вентиляції, припливні вентиляційні установки

При проектуванні вентиляції насамперед необхідно визначити: спосіб вентилювання окремих приміщень і всього будинку в цілому

 

Вентиляція

Вентиляція - провітрювання. Довгий час люди не знали іншої вентиляції, крім тієї, що виникає сама собою: через щілини дверей і вікон, при топці печей...

 

Налагодження і регулювання систем вентиляції та кондиціонування повітря

Системи вентиляції і кондиціонування. · Пристрій припливної вентиляції. КОНДИЦІОНЕР ...

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи...

Для вентиляції громадських будівель використовують загальнообмінні та місцеві системи вентиляції для всіх типів.

 

Останні додавання:

 

Токарна справа арматурна сталь ОПАДИ СТІЧНИХ ВОД Вторинні ресурси Теплоізоляція Припливні електростанції

Довідник агронома ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ СКЛА Виробництво комбікормів Соболь Хутряні шапки Арматура і бетон

Облицювальні роботи - плиточні та мозаїчні Вогнетриви Деревні відходи Виробництво деревоволокнистих плит

 

Вся Бібліотека >>>