Вся електронна бібліотека >>>

  Вентиляція >>>

 

 

Вентиляція


Розділ: Підручники

 

Глава VIII РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ В ПРИМІЩЕННІ

§ 35. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

  

 

Вентиляційні системи будівлі і їх продуктивність вибирають в результаті розрахунку повітрообміну. Підхід до вирішення цього завдання залежить від виду систем, а також від способів роздачі повітря і видалення його з приміщення. Продуктивність систем місцевої вентиляції визначається специфічними вимогами (технологічними та санітарно-гігієнічними), викладеними у розділі XIV, а загальнообмінної вентиляції - рішенням рівнянь балансів, розглянутих у розділі IV. При розрахунок загальнообмінної вентиляції повинні бути відомі кількість повітря, подається в приміщення і видаляється з нього місцевою вентиляцією, а також повітрообмін приміщення з суміжними приміщеннями і через нещільності у зовнішніх огорожах. Якщо перетікання повітря між приміщеннями будівлі не регламентовано нормами, то витрата його через отвори оцінюють орієнтовно при аналізі повітряного режиму будівлі (див. гол. XVII).

Розраховується повітрообмін прийнято називати увазі шкідливих виділень, для боротьби з якими він призначений. Наприклад, повітрообмін по надлишку явного тепла, по надлишкам повного тепла, вла- говыделениям, шкідливих речовин і т. д.-

Для визначення необхідної продуктивності систем загальнообмінної вентиляції по заданому увазі шкідливих виділень необхідно вирішити відповідну систему з двох рівнянь - рівняння балан - 1 са шкідливих виділень і рівняння балансу повітря в приміщенні.

Визначення продуктивності систем загальнообмінної вентиляції в загальному випадку. Нехай у рівняннях Gni і Gyi - шукані продуктивності відповідно припливної і витяжної систем загальнообмінної вентиляції. Якщо кількість повітря, що подається і видаляється іншими п-1 припливними і m-1 витяжними системами, задано, то, вирішуючи попарно рівняння, можна знайти необхідну продуктивність систем загальнообмінної вентиляції відповідно по надлишкам повного тепла, по надлишку явного тепла, влаговыделениям, по шкідливим речовинам.

Для громадських будівель повітрообмін, розрахований за шкідливим речовинам, зазвичай менше повітрообміну, розрахованого за теплоиз- быткам і влаговыделениям. Тому для цих будівель формулу (VIII.9) застосовують для визначення необхідної кількості свіжого (зовнішнього) повітря для систем з рециркуляцією.

У багатьох промислових цехах повітрообмін по шкідливим речовин може виявитися визначальним. Тому для цих будівель розраховують повітрообмін за всіма видами шкідливих виділень, приймаючи найбільшу з отриманих величин.

 

 

 

ЗМІСТ: Опалення і вентиляція

 

Дивіться також:

    

ВЕНТИЛЯЦІЙНА СИСТЕМА. Вентиляційні системи інших...

Общеобм. припливна канальна вентиляційна система з мистецтв, спонуканням руху повітря застосовується виробництв, і товариств, будівлях.

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи...

Іноді вентиляційні системи громадських будівель поєднують функції опалення в робочий і неробочий час доби.

 

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ. Класифікація систем вентиляції. Витяжка....

Тому для забезпечення повітрообміну в виробничих приміщеннях з кратностями більше 0,5 застосовується штучна вентиляція за допомогою вентиляційних систем.

 

МІСЦЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ, припливні і витяжні системи місцевої...

Вентиляційна система. Вентиляція.
ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ Опалення, вентиляція та протидимний захист ...

 

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вентиляційне обладнання...

Приготування і обробка повітря здійснюються кондиціонерами, очищення що викидається в атм. повітря у витяжних вентиляційних системах - циклонами, скрубера та ін...

 

ВИПРОБУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ. Вентилятори. Дахові...

Радіальні вентилятори для вентиляційних систем виготовляють одно - і двостороннього всмоктування правого (за годинниковою стрілкою) і ліворуч (проти годинникової...

 

Вентиляція. Вентиляційні системи

Вентиляційні системи. Іноді в будинку, побудованому з сучасних матеріалів, через якийсь час відчувається якийсь дискомфорт...

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ. Загальна общеобменная вентиляція. Місцева вентиляція

ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи... ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Розрахункові ...

 

Системи вентиляції з природним спонуканням. Розрідження...

Вентиляційні системи.
Система вентиляції регулює повітрообмін для створення в приміщеннях повітряного середовища, сприятливою.

 

Вентиляція. Вентиляційні системи. Такі вентилятори підбирають...

Вентиляція та вентилятори. Система вентиляції регулює...
ВЕНТИЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, вентиляційні системи...