Вся електронна бібліотека >>>

  Вентиляція >>>

 

 

Вентиляція


Розділ: Підручники

 

Глава XXII ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ МАТЕРІАЛІВ І ВІДХОДІВ

 

 

Пневматичним транспортом, або, скорочено, пневмотранспортом називають переміщення подрібнених матеріалів і відходів по воздуховодам в суміші з повітрям.

Пневматичний транспорт широко застосовують для переміщення сухих формувальних матеріалів в ливарному виробництві бавовни на очисних установках та текстильних фабриках, азбесту при його переробці та багатьох інших подрібнених матеріалів на підприємствах різних галузей промисловості.

Системи пневмотранспорту застосовують також для переміщення відходів, що утворюються при механічній обробці деревини, графіту, металів та інших матеріалів.

Особливо широке застосування системи пневмотранспорту отримали на підприємствах деревообробної промисловості, так як при встановлення цих систем з'являється можливість поєднувати переміщення матеріалів і відходів з такими технологічними операціями, як сушіння, охолодження, знепилювання і перемішування.

Застосування систем пневмотранспорту спрощує рішення задачі знепилювання робочих місць і прибирання приміщення. Системи пневмотранспорту одночасно виконують роль витяжної вентиляції.

До недоліків слід віднести систем пневмотранспорту обмеження, які накладає на їх застосування вологість матеріалів (наприклад, підвищена вологість тирси), розміри переміщуються шматків і неможливість транспортування злипаючих матеріалів. До недоліків цих систем відноситься також вплив на знос всіх їх елементів абразивних властивостей таких переміщуваних матеріалів, як пісок, мелена глина, металеві ошурки та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ: Опалення і вентиляція

 

Дивіться також:

    

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, пневмотранспорт. Встановлення...

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, пневмотранспорт. - механічне переміщення твердих (частіше сипучих матеріалів в трубопроводах під впливом потоку повітря.

 

Установки для пневматичного транспортування матеріалів....

Недоліками пневматичного транспорту є велику питому витрату повітря і
За принципом роботи пневмотранспорт-вальні установки поділяються на установки всмоктуючого і...

 

Пневматичний транспорт і аэрозольтранспорт. Пневматичний...

Пневматичний транспорт па комбікормових заводах застосовують для вивантаження зернових
Пневмотранспорт є самоочищається, не вимагає аспірації; материалопроводы...

 

ПНЕВМОТРАНСПОРТ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, єдина...

Відходи у вакуумних системах пневматичного транспорту збирають спец
Впровадження вакуумних систем і пневмотранспорту відходів дозволяє отримати значить, сан.-гігієніч...

 

Транспортні транспортують та вантажно-розвантажувальні машини

Конвеєри і пневмотранспорт вальні установки також відносяться до основних видів
Установка пневматичного транспорту. Вузли пневмотранспортних установок.

 

ТРАНСПОРТ в будівництві. Транспортні перевезення

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, пневмотранспорт.
Транспортні транспортують та вантажно-розвантажувальні машини.