Вся Бібліотека >>>

  

 

Фінанси та статистика

Податки


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

  

 

Налоги

 

Податки: Навчальний посібник

Під редакцією Д. Р. Чорниця

 

Рекомендовано Державним комітетом Російської Федерації з вищої освіти в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами "Економіка", "Менеджмент", "Аграрна економіка" та економічним спеціальностями

 

Москва

"Фінанси і статистика" 1995

 

Автори:

Д. Р. Черник, проф. д-р екон. наук (гол. 1, 10, висновок); В. А. Воронков (гол. 8); А. А. Глінкін (гол. 4, 5, 6, 7); А. 3. Дадашев (гол. 2); А. М. Зобов, доц., канд. екон. наук (гол. 11); Е.А. Кірова, доц., канд. екон. наук (гол. 3); Т. В. Князєва (гол. 11, додаток 2); В. П. Морозов, проф., канд. екон. наук (гол. 11, 12, 13); В. А. Пуртов (гол. 9. 1); С. А. Рагімов, канд. екон. наук (гол. 9. 2); А. Б. Соколов (гол. 11, 12, 13, 14 додаток 1); П. С. Хромов (гол. 13).

 

У книзі вперше систематизовано теоретичні та методологічні основи податкової системи Росії, дана інформація про засоби автоматизації функціональних задач податкової служби, включений лабораторний практикум.

 

Призначена для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сферах оподаткування, аудиту, бухгалтерського обліку, бізнесу, економіки і фінансів, а також практичних працівників економічних і фінансових служб.

 

© Колектив авторів, 1994

© Колектив авторів, 1995

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Глава1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ОПОДАТКУВАННЯ

 

Глава 2. ПОДАТКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

 

Розділ 3 ГРОШОВІ НАКОПИЧЕННЯ І ПОДАТКИ

 

Глава 4. ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 4.1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

4.2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОБ'ЄДНАНЬ І ОРГАНІЗАЦІЙ

4.3. АКЦИЗИ

4.4. ІНШІ ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ

 

Глава 5. ПОДАТКИ РЕСПУБЛІК У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, КРАЇВ, ОБЛАСТЕЙ, МІСТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Глава 6. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6.1. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

6.2. ПОДАТОК НА РЕКЛАМУ

6.3. МІСЦЕВІ ЗБОРИ 6.3.1. ЗБІР ЗІ УГОД, ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА БІРЖАХ

6.3.2. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЗБІР ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ АУКЦІОНІВ І ЛОТЕРЕЙ

6.3.3. ЗБІР ЗА ПРАВО ТОРГІВЛІ

6.3.4. ЦІЛЬОВІ ЗБОРИ З ГРОМАДЯН І ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ НА УТРИМАННЯ МІЛІЦІЇ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТА ІНШІ ЦІЛІ

6.4. ПОДАТОК НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

 

Глава 7. ПОДАТКИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 7.1. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

7.2. ПОДАТКИ НА МАЙНО 7.2.1. ПОДАТОК НА МАЙНО ГРОМАДЯН

7.2.2. ПОДАТОК НА МАЙНО, ЩО ПЕРЕХОДИТЬ У ПОРЯДКУ СПАДКУВАННЯ І ДАРУВАННЯ

7.3. ІНШІ ПОДАТКИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Глава 8. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Розділ 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Глава 10. ПОДАТКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

10.2. ПОДАТКИ США

10.3. ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

10.4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ

 

Дивіться також:

 

Азбука економіки Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки і валютні операції Акцизи

 

Податковий облік російських організацій

Поняття та види податкового обліку

Основні елементи податкового обліку

Принципи ведення податкового обліку

Підстави і порядок проведення податкового обліку російських організацій

Постановка на податковий облік без заяви організації

Заявний порядок постановки на податковий облік

Податковий переоблік організацій і зняття з податкового обліку

Відповідальність організацій за непостановку на податковий облік

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій)

Правова основа взаємовідносин у факторингу

Податкова система Російської Федерації

Податок на майно

Податок на доходи з фізичних осіб

Податок на додану вартість (ПДВ)

Фінансовий контроль

Організація фінансового контролю

Види фінансового контролю

 

Вся Бібліотека >>>