::

    

На головну

Зміст

 


Міфологічний Словник


СЛОВ'ЯНСЬКА Й РУСЬКА МІФОЛОГІЯ

 

КАРНА І ЖЕЛЯ, К а р н а і Ж л я

 

в східнослов'янській міфології ймовірні персоніфікації плачу й горя, пов'язаних з похоронними обрядами.

 

Відомі із «Слова о полку Ігоревім»: «за ним кликну Карна и Жля, поскочи по Руській 3емлі (у першому виданні пам'ятника, у більш ранньої рукописної копії - злите написання: Карнаижля). Подібне значення обрядів «желенья і карания» (в зворотному порядку) зустрічається в перерахуванні різних язичницьких обрядів у списку 17 ст. давньоруського «Слова якогось христолюбца...». Мабуть, Карна утворене від дієслова карити (пор. ін-рус. «карити по своїй сестрі» в сенсі «оплакувати»). Желя - давньоруське позначення плачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На головну

Зміст