Вся електронна бібліотека >>>

  

 

Оцінка нематеріальних активів для успішних компаній


 

  

 

Оцінка нематеріальних активів - найбільш складний вид оцінки. Це пов'язано з нематеріальною природою об'єктів оцінки і слабо розвиненим ринком.

Для оцінки нематеріальних активів використовується, як правило, наступні методи:

· витратний;

· дохідний;

· ринковий.

Витратний метод

Оцінка нематеріальних активів витратним методом, заснована на вивченні можливості покупця придбати об'єкт оцінки. Цей метод виходить з того, що покупець не заплатить суму більшу, ніж ту за яку він зможе купити аналогічну власність. Такий метод допоможе визначити вартість НМА досить точно, якщо представляється можливим зробити оцінку витрат які будуть потрібні для створення конкурентного товару.

Найчастіше даний метод застосовується для оцінки об'єктів, які не приносять прибутку сьогодні, і не будуть приносити прибуток у майбутньому. Як правило, такий підхід використовується при оцінці в областях соціальної сфери, космосу, оборонних і інших програм безпеки.

Дохідний метод

Найбільш часто застосовуваний метод при оцінці НМА. Він ґрунтується на визначення доходу, який можна отримати після введення інтелектуальної власності в цивільний оборот. Дохід, який буде отримано в результаті використання об'єкта, виражається в підвищенні виручки від продажу прав на інтелектуальну власність, а також збільшення доходу від реалізації робіт, продуктів або послуг.

При такому доході передбачається, що ніхто не витратить велику суму на придбання інших НМА якщо аналогічний дохід можливо отримати іншим способом. Такий метод дозволяє отримати точні результати оцінки, якщо можна оцінити прибуток, що отримується від використання НМА.

Ринковий метод

Цей метод ще називають порівняльним і він заснований на можливості вибору інших аналогічних НМА, які виконують такі ж функції. Після знаходження такий інтелектуальної власності, проводиться зіставлення даної угоди з сталася раніше. При цьому у споживача повинен бути вибір між кількома НМА з аналогічними параметрами.

Покупець порівнює найбільш важливі для нього якості представлених товарів - функціональні властивості, тривалість терміну використання, ціну, ступінь захищеності НМА та його унікальність. Крім цього, продавець також повинен мати право вибору найбільш кращого покупця.

«БизнесПартнер» проведе оцінку ваших НМА швидко і якісно.

 

 

Дивіться також:

 

Поняття, склад та оцінка нематеріальних активів. До складу...

· мають грошову оцінку; · використовуються в протягом тривалого періоду (понад один рік) ... До складу нематеріальних активів включаються об'єкти інтелектуальної власності

 

Поняття нематеріальних активів. До нематеріальних активів...

6.1. Поняття нематеріальних активів. Під нематеріальними активами розуміється вартість об'єктів промислової та ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться ...

 

Аналіз ефективності використання нематеріальних активів....

Взагалі нематеріальні активи при оцінці ліквідності майна підприємства прийнято відносити до низьколіквідним, так як реалізувати їх значно важче...

 

Оцінка нематеріальних активів у статтях бухгалтерської...

- визначення та використання у статтях бухгалтерської звітності вартісний чи інший кількісної міри нематеріальних активів.

 

Облік надходження нематеріальних активів та їх налогообложенияУчет...

При вкладі нематеріальних активів у статутний капітал їх вартість визначається за узгодженою оцінкою засновників і відображається бухгалтерським записом

 

Бухгалтерський облік. АКТИВИ, НЕМАТЕРІАЛЬНІ об'єкти...

Капіталізована вартість нематеріального активу повинна бути амортизирована. Термін служби об'єкта визначається оцінкою терміну його економічного життя.

 

Оцінка нематеріальних активів. В бухгалтерському обліку...

на основі ринкової вартості цінних паперів, виданих в обмін на нематеріальні активи ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в...

 

Синтетичний облік нематеріальних активів. Облік надходження...

Основним документом в аналітичному обліку нематеріальних активів є Картка обліку нематеріальних активів (форма № НМА-1).

 

Нематеріальні активи. Предмет перевірки.

Предмет перевірки: 1) перевірка правильності оцінки і повного, точного представлення в обліку та звітності нематеріальних активів...

"Аудит"

 

Аудиторська експертна оцінка вартості об'єктів приватизації...

Нематеріальні активи включаються в акт оцінки за ціною їх придбання. Експертна оцінка нематеріальних активів, не відображених в балансі підприємства.

 

...оборотних коштів. Непроизведенные нематеріальні активи

1.1.2. Нематеріальні активи (основні фонди). 1.1.2.1. Витрати на геологорозвідку. ... При оцінці основного капіталу на конкретний момент кожний актив та кожне зобов'язання...

 

Вартість об'єктів нематеріальних активів погашається шляхом...

Д-т 05 «Амортизація нематеріальних активів». К-т 04 « Нематеріальні активи ». ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в бухгалтерському облік...

 

Оцінка вартості бренду. Ціноутворення і методи оцінки капіталу....

Розглянемо кілька бухгалтерських методів оцінки торгових марок. У стандартної облікової практики зазначається, що у бухгалтерському обліку вартість нематеріальних активів...

 

...терміну дії організації. Облік амортизації нематеріальних активів

Облік амортизації ведеться на пасивному рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів" ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в...

 

Життєвий цикл нематеріальних активів містить наступні етапи...

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться в інвентарній картці НМА-1. ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в...

 

...Майном організації є нематеріальні активи...

Виняток складають бюджетні організації, в яких нематеріальні активи ... На практиці можуть бути використані й інші види оцінок матеріальних ресурсів: ціна...

 

Активи можуть бути матеріальними і нематеріальними. Активи...

Активи можуть бути матеріальними (їх можна реально побачити, відчути) і нематеріальними (активи без фізичних вимірювань, але їх оцінка базується на права і привілеї...

 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

основних засобів. Облік нематеріальних активів ведеться на балансовому рахунку No 609. ... 2.3. Оцінка кредитного портфеля банку.

 

Бухгалтерський облік. АКТИВИ, НЕМАТЕРІАЛЬНІ - рахунок бухгалтерського...

Оприбуткування нематеріальних активів, отриманих від інших підприємств та осіб безоплатно, а також в якості субсидії ... Оцінка майна та зобов'язань.

 

Реалізація інших активів. Облік вибуття нематеріальних активів

Облік вибуття нематеріальних активів здійснюється аналогічно обліку вибуття основних засобів. ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в...

 

Бухгалтерія. АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ-нарахування...

По закінченні терміну корисного використання нематеріальних активів знос по них не нараховують. ... Оцінка майна і зобов'язань.

 

...амортизаційних відрахуваннях по об'єктах нематеріальних активів

При вибутті нематеріальних активів (продажу, списання, передачі безоплатно і т. д.) сума нарахованої по них амортизації списується з ... Оцінка майна та зобов'язань.

 

Необоротні активи. Оборотні активи. Актив балансу.

«Необоротні активи» - складається з нематеріальних активів, основних засобів, незавершених капітальних вкладень ... Оцінка майна і зобов'язань проводиться ...

 

ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ За деякими...

По деяких об'єктах НМА може амортизація нараховуватися без використання рахунку "Амортизація нематеріальних активів". ... Оцінка майна та зобов'язань.

 

Облікова політика підприємства - вибрані підприємством способи...

* погашення вартості нематеріальних активів; * оцінки матеріальних ресурсів, товарів, готової продукції, незавершеного виробництва

 

Оцінка фінансового стану підприємства

Баланс відображає стан господарства в грошовій оцінці, у Росії - в рублях. ... в дочірні та інші підприємства; довгострокові фінансові вкладення; нематеріальні активи.

"Курс підприємництва

 

Економічні основи дохідного підходу. Методи повернення капіталу.

...оцінка тих активів, які використовуються або можуть використовуватися в інтересах отримання доходу (нерухомість, акції, облігації, векселі, нематеріальні активи і тощо).

 

...АКТИВОВКроме витрат на придбання нематеріальних активів...

Для збору витрат з придбання та створення нематеріальних активів використовується рахунок "Капітальні вкладення" з відкриттям субрахунки ... Оцінка майна та зобов'язань.

 

...між активами підприємства і джерелами їх формування. Оцінка...

Оцінка фінансової стійкості підприємства. Джерела фінансування позаоборотних і поточних активів.

 

Об'єкти основних засобів, нематеріальних активів, матеріали, МШП...

• готової продукції. • основних засобів. • нематеріальних активів, матеріалів, МШП. ... Оцінка майна та зобов'язань проводиться організацією для їх відображення в...

"Бухгалтерський облік