Зміст

 


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ.

 

 

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ КРОВООБІГУ І КОЛАГЕНОВІ ХВОРОБИ


АТЕРОСКЛЕРОЗ

Атеросклероз -- хронічне захворювання, при якому відбувається системне ураження артерій, що виражається в відкладення ліпідів і солей кальцію у внутрішній стінці і розвитку сполучної тканини з наступним ущільненням і звуженням просвіту судини. Внаслідок порушення кровотоку в органах розвиваються дистрофічні, некробіотичні і склеротичні процеси.

Атеросклероз є однією з найбільш частих хвороб сучасності. Поширеність атеросклерозу неоднакова в окремих країнах. Захворюваність дуже висока країнах Європи, Північної Америки, в той час як в Азії, Африці, Латинській Америці атеросклероз зустрічається значно рідше. У великих містах частота атеросклерозу вище, ніж у сільських місцевостях. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки, причому у останніх атеросклероз розвивається в середньому на 10 років пізніше. Ці відмінності є наслідком різного способу життя, характеру харчування, роду занять, генетичних особливостей і т. д.

За останні роки значно збільшилася (до 70 %) смертність від ішемічної хвороби серця, основною причиною розвитку якої є атеросклероз. Все це свідчить про важливість і актуальність проблеми атеросклерозу.

Провідна роль у розвитку атеросклерозу належить порушень ліпідного обміну. У плазмі крові ліпіди з'єднані з білками і представляють складні білково-ліпідні комплекси (ліпопротеїди), які проникають в артеріальну стінку і викликають у ній розвиток ліпоїдоза -- початковій стадії атеросклерозу.

Порушення ліпідного обміну при атеросклерозі виражаються в гіперліпідемії і гіперліпопротеїдемії. При цьому в плазмі хворих підвищується вміст холестерину і триглициридов, але і фосфоліпідів та їх основних фракцій. Ліпіди транспортуються кров'ю у вигляді комплексів з білками -- ліпопротеїдів, серед яких виділяють ліпопротеїди дуже низької щільності (пре-бета-фракцій), ліпопротеїди низької (бета-фракція) і високої щільності (альфа-фракція).

Згідно класифікації ВООЗ, прийнято виділяти 5 типів гиперлипопротеинемий: I, Ііа, ІІб, III, IV, V, відрізняються порушенням обміну тих чи інших ліпопротеїдів. На практиці частіше доводиться зустрічатися з типами IIa, ІІб, IV. Гіперліпопротеїнемія може змінитися з одного типу на інший під впливом дієти, зміни маси тіла і лікування.

I тип: гиперхиломикронемия -- результат порушення лізису хіломікронів. Зустрічається вкрай рідко, проявляється в дитячому віці раптовими коліками у верхньому відділі живота, панкреатитом, гепатоспленомегалією. Діагностується на підставі високого рівня тригліцеридів в сироватці крові, зниження або повної відсутності активності ліпопротеінліпази, наявність каламутній сироватки (молочної), аж до кольори крему з сливкообразным шаром над прозорою сироваткою при стоянні. У осіб з I типом гіперліпопротеїнемії не розвивається атеросклероз і не зустрічається ішемічна хвороба серця. В якості вторинного цей тип гиперлипопротеинемий може спостерігатися при гіпотиреозі, панкреатиті, алкоголізмі, діабетичному ацидозі.

II тип: гіпер-бетта-липопротеинемия (синоніми: сімейна гіперхолестеринемія, множинна горбкувата ксантома) поділяється на два підтипи -- IIa і ІІб. Гіперліпопротеїнемія IIa характеризується підвищеним вмістом ліпопротеїдів низької щільності (бета-липипротеидов), при нормальному вмісті ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета-ліпопротеїдів), обумовлена уповільненням метаболізму ліпопротеїдів низької щільності з елімінацією холестерину. Проявляється раннім атеросклерозом (коронаросклерозом, інфарктом міокарда), ксантоматозом, коагулопатією. Зустрічається часто, зміст холестерину в сироватці крові від 7 до 13 ммоль/l.

Вторинна її форма може бути викликана надлишком в харчуванні жирів (холестерину), гіпотиреозом, захворюваннями печінки, нефротичним синдромом, гіперкальціємією, порфірією; сироватка прозора, може мати желтооранжевый відтінок.

Гіперліпопротеїнемія ІІб характеризується підвищеним вмістом ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності. Діагноз ставиться при виявленні підвищеного вмісту холестерину, тригліцеридів, бетта і пре-бета-ліпопротеїдів, зниженою толерантності до глюкози. Може супроводжувати як вторинної форми цукровий діабет, захворювання печінки. Сироватка прозора або злегка каламутна.

III тип: дис-бетта-липопротеинемия (синоніми: сімейна гіперхолестеринемія з гіперліпемією, "флотуюча B-гіперліпопротеїнемія", індукована вуглеводами гиперлипемия), викликається уповільненим метаболізмом ліпопротеїдів дуже низької щільності, проявляється раннім атеросклерозом багатьох артерій, тому числі судин нижніх кінцівок, ожирінням, діабетом, ксантоматозом. Характеризується підвищеним вмістом тригліцеридів і холестерину, ліпопротеїдів дуже низької щільності, зниженою толерантністю до глюкози. Плазма крові мутніше, при її стані іноді спливає шар хіломікронів. Вміст холестерину і тригліцеридів високу від -- 7,75 до 15,5 ммоль/l.

IV тип: гіпер-пре-бета-липопротеинемия (сімейна есенціальна гиперлипемия, індукована вуглеводами липемия), характеризується підвищеним рівнем ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета-ліпопротеїдів) при нормальному або зниженому вмісті ліпопротеїдів низької щільності та відсутності хіломікронів. Відрізняється гиперинсулинизмом і надлишком вуглеводів в харчуванні, викликають інтенсивний синтез тригліцеридів в печінці.

Зустрічається часто, проявляється атеросклероз коронарних і периферичних судин, зниженням толерантності до глюкози і гиперуринемией. Еруптивні ксантомы утворюються при утриманні тригліцеридів у крові понад 17 ммоль/l, вони легко розсмоктуються при нормалізації рівня тригліцеридів. Нерідко поєднується з гиперлипемия діабет. Як вторинна форма супроводжує глікогенози, подагру, алкоголізм, синдром Кушинга, гіпофункцію гіпофіза, діабет, панкреатит, порушення перетравлення ліпідів. Сироватка крові-від опалесціююча до дуже каламутною, без зміни при стоянні.

 

 

V тип: гиперхиломикронемия і гіпер-пре-бета-липопротеинемия -- характеризується збільшеним вмістом хіломікронів, тригліцеридів і пре-бета-ліпопротеїдів. Рівень холестерину нормальний або злегка підвищений, активність ліпопротеінліпази часто знижена. Плазма крові зазвичай каламутна: при стоянні спливає сливкообразный шар. Зміст тригліцеридів нерідко перевищує 5,65 ммоль/l. Клінічно проявляється ожирінням, панкреатитами, ангиопатиями, збільшенням печінки і селезінки, раптовими нападами абдомінальної коліки, часто поєднується з діабетом.

У хворих атеросклерозом ставлення ефірів холестерину до вільного холестерину знижується за рахунок збільшення фракції вільного холестерину. Рівень вмісту холестерину залежить від вмісту жирних кислот: чим вище рівень насичених жирних кислот, тим концентрація холестерину вище, а чим вище вміст ненасичених жирних кислот, тим рівень холестерину нижче.

Важливою проблемою патогенезу атеросклерозу є стан судинної стінки, яка при цьому патологічному процесі не є пасивним субстратом, а приймає активну участь у вигляді порушення метаболізму основної речовини і білків (еластину, колагену) в самій судинній стінці. Ці зміни можуть виникати навіть на ранніх стадіях атеросклеротичного процесу, передуючи накопичення ліпідів в стінці артерій. Останнім часом полегшується роль аутоімунних порушень в патогенезі атеросклерозу, зокрема, виявлення в крові хворих антитіл до структурних антигенів ураженої атеросклерозом аорти, утворенням комплексів ліпопротеїн -- антитіло. Найбільш поширеного ураження артерій атеросклеротичним процесом сприяють: а) особливість кровопостачання судинної стінки, що не має капілярів; б) постійний струм крові, що містить ліпопротеїди, що створює особливі умови для накопичення ліпопротеїдів; в) шкідливу дію на судинну стінку холестерину, який звільняється при розпаді ліпопротеїдів; г) гипердинамические умови в артеріальній системі, особливо при розвитку артеріальної гіпертензії.

Розвиток атеросклерозу

Розвиток атеросклерозу у хворих протікає різними темпами і нерівномірно. По мірі прогресування патологічного процесу відбувається формування атеросклеротичних бляшок, їх виразка, утворення на укритих виразками поверхнях тромботичних мас. Процесу тромбоутворення сприяє процеси гіперкоагуляції і гноблення протизвертальної функції крові. Облітеруючі просвіт артерій тромби можуть надалі піддаватися реканалізації. При обтурації просвіту судини з'являються ознаки порушення кровопостачання.

Протягом атеросклерозу виділяють 3 стадії: ішемічну, тромбонекротическую і склеротичну.

Перша стадія характеризується недостатнім кровопостачанням органів і тканин з оборотними дистрофічними змінами в них і невеликими функціональними порушеннями.

У другій стадії внаслідок вираженого порушення кровопостачання, а нерідко розвитку тромбоутворення формуються вогнища дегенерації і некрозу.

У третій стадії в уражених органах у результаті дегенеративно-некротичних змін відбувається розвиток рубцевой сполучної тканини. Кожна стадія може проявлятися відповідною клінічною симптоматикою. Між стадіями є різні переходи. Клінічна картина атеросклерозу визначається переважною локалізацією процесу, стадією захворювання, наявністю факторів, що обтяжують перебіг захворювання (артеріальна гіпертонія, тромбози).

Атеросклероз аорти. Найбільш часто атеросклероз локалізується в артеріальній системі -- аорті і відходять від неї великих стовбурах. Клінічна симптоматика з'являється у міру залучення великих гілок аорти в процес, що порушує функцію відповідних органів і систем. Одним з характерних ознак атеросклерозу висхідної частини аорти або її дуги є симптоматична гіпертонія. Атеросклеротична гіпертонія характеризується значним підвищенням систолічного при нормальному або, рідко, зниженими діастолічному тиску.

При звуженні гирла лівої сонної і безіменної артерій спостерігається симптоматика, пов'язана з порушенням кровопостачання головного мозку і верхніх кінцівок (синдром дуги аорти). При цьому відзначаються головний біль, запаморочення, шум у вухах. При переході з горизонтального положення у вертикальне або при різких поворотах голови можуть виникати непритомні стану. Нерідко при фізичній роботі відзначається слабкість і больові відчуття у верхніх кінцівках.

Пульс на променевій артерії ураженої сторони слабшає. Одночасно з цим може виявлятися різниця в величиною артеріального тиску на ураженій і здоровій руці. Часто при аускультації вислуховується систолічний шум різної інтенсивності, особливо при піднятих чи закладених на потилиці руках. Найбільш часто атеросклероз локалізується в черевному відділі аорти. Симптоматика атеросклерозу черевної аорти визначається вираженістю та локалізацією атеросклеротичного процесу, ураженням гілок черевної аорти, наявністю тромбозу. При розпаді атеросклеротичних бляшок відторгаються гиперматозные маси можуть закривати просвіт артеріальних гілок. У разі локалізації атеросклеротичних бляшок в області біфуркації аорти або в клубових артеріях відзначається синдром перемежающей кульгавості, послаблення пульсації на стегнах і підколінних артерій. Одним з ускладнень атеросклерозу аорти є розвиток аневризми внаслідок загибелі еластичних і м'язових волокон. При аневризмі висхідного відділу аорти частим симптомом є аорталгии -- тривалі болі, ниючі або тиснуть, поступово виникають і затихаючі. Аневризму дуги аорти можуть викликати звуження відходять від неї сонної, безіменної і підключичної артерій, параліч лівої голосової зв'язки, що проявляється охриплістю, здавлення бронха з розвитком ателектазу. Аневризма низхідної грудної аорти проявляється ознаками здавлення стравоходу, болями в грудях, спині.

При розриві внутрішньої і середньої оболонки аорти надходить в місце надриву кров відшаровує внутрішні шари від зовнішніх. Клінічно аневризма аневризма проявиться раптовими сильними болями за грудиною, у спині, подложечной області (в залежно від локалізації), задишкою, падінням артеріального тиску, збудженням. В подальшому спостерігаються підвищення температури, лейкоцитоз, анемія. Рентгенологічно при атеросклерозі аорти зазвичай відзначається її розширення і подовження. Характерним є наявність в стінці відкладення кальцію у вигляді крайової облямівки.

Атеросклероз мезентеріальних судин найбільш часто проявляється болями у верхній половині живота, виникають зазвичай у пізні години після їжі. Тривалість болю від декількох хвилин до 1 години. Вони нерідко супроводжуються здуттям живота, закрепами, відрижкою. На відміну від болів при виразковій хворобі вони менш тривалі, не знімаються після прийому соди, можуть проходити після прийому нітрогліцерину. Об'єктивно відзначається здуття живота, ослаблення або відсутність перистальтики, невелика напруга м'язів передньої черевної стінки, помірна болючість при пальпації у верхній половині живота. Цей симтомокомплекс позначається як черевна жаба і виникає внаслідок невідповідності між потребою у кровопостачанні органів травлення і кількістю протікаючою до ним крові. Одним з ускладнень атеросклерозу є розвиток у мезентеріальних судинах тромбозу. Виникає раптово, з'являються постійні різкі розлиті або блукаючі болі в животі, частіше в ділянці пупка, нудота, багаторазова блювота жовчю, затримка стільця і газів. У блювотних масах і калі може бути домішка крові. Загальний стан хворого порушено, нерідко розвивається колаптоїдний стан, помірно підвищується температура. При об'єктивному використанні звертає на себе увагу невідповідність між інтенсивністю больового синдрому і слабко вираженої симптоматикою з боку живота. Тромбоз мезентеріальних судин нерідко закінчується гангреною кишечника з появою симптомів перитоніту.

Атеросклероз ниркових артерій. Основним клінічною ознакою є симптоматична артеріальна гіпертензія. При виникнення тромбозу ниркових артерій з'являються болі в животі і попереку. Вони виникають раптово і тривають від кількох годин до кількох днів. Можуть спостерігатися диспепсичні явища у вигляді нудоти і блювоти. У сечі нерідко виявляються білок, еритроцити. Артеріальний тиск при тромбозі ниркових артерій підвищується.

Атеросклероз судин нижніх кінцівок. Основним симптомом є біль у ногах або одній нозі, що виникає при ходьбі. Біль носить нападоподібний характер і локалізується найчастіше в литкових м'язах, стопі, рідше стегні. Хворі змушені зупинятися, після чого біль стихає (переміжна кульгавість). Іншим симптомом є мерзлякуватість кінцівок, парестезії. При огляді уражена кінцівка холодніша, спостерігається зміна забарвлення шкіри (блідість з мармуровим відтінком), сухість і витончення її.

У більш пізніх стадіях виявляються трофічні виразки на пальцях ніг, п'ятах, передньої поверхні гомілки, тобто ознаки сухої та вологої гангрени. При обмацуванні артерій нижніх кінцівок визначається різке ослаблення або відсутність пульсації.

Традиційні методи терапії

При атеросклерозі лікування повинно бути комплексним і включати общегигиенические заходи: нормалізацію режиму праці та відпочинку, усунення фактора ризику, правильну дієту, нормалізацію функції нейрогормонального апарату та призначення препаратів, що нормалізують ліпідний обмін. Особливе значення має раціональний режим харчування. Основний принцип полягає в зменшенні загальної калорійності їжі за рахунок тваринних жирів і продуктів, що містять холестерин. Рекомендується часткова заміна тваринних жирів рослинними (менше 300 мг), обмеження введення вуглеводів, повареної солі. Обов'язково включення в раціон харчування продуктів, що містять ненасичені жирні кислоти. Їжа хворих атеросклероз повинна містити достатню кількість вітамінів, мінеральних солей. При схильності до ожиріння доцільно призначення розвантажувальних днів 1--2 рази на тиждень з використанням молочних і фруктових страв.

З метою зниження рівня холестерину застосовують:
1) препарати, які гальмують всмоктування екзогенного холестерину, --B-ситостерин за 6--9 г на добу протягом тривалого часу, холестирамін (квестран) 12--15 м, диспонин по 300 мг на добу курсами по 10 днів протягом 1,5 місяця;
2) препарати, що пригнічують синтез ендогенного холестерину, -- цетамифен (фенексол) по 1,5 г на добу протягом 1--1,5 місяців, і клофібрат (мисклерон, атромід З) по 1,5 г протягом 1--3 місяців;
3) препарати, що підвищують вміст фосфоліпідів (метеоник, холін);
4) препарати ненасичених жирних кислот -- лінетол по 1--1,5 ст. л. до їди курсами протягом 1--1,5 місяця, арахиден по 10--20 крапель 2 рази на добу.

Зниження холестерину в крові, а також позитивний клінічний вплив на перебіг атеросклеоза надають естрогени (фолікулін, естрадіол), тиреоїдин. Хворим атеросклероз рекомендується призначення вітамінів (аскорбінова кислота, вітаміни В1, В6, В12, 15, вітамін Е). Особливе значення має аскорбінова кислота, яка сприяє виведенню холестерину з організму.

Алликор, алликор 150, алликор екстра, алисат, Алисат-супер, алисат екстра, алисат 150, 1 таблетка містить 150--300 мг часникового порошку, зменшує вміст холестерину і тригліцеридів у плазмі при гіперліпідемії, уповільнює розвиток атеросклерозу, сприяє розсмоктуванню наявних бляшок, знижує рівень цукру в крові і артеріальний тиск, перешкоджає агрегації тромбоцитів, нормалізує підвищену згортання крові, сприяє лізису свіжих тромбів. Приймати внутрішньо, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю води, по 1 таблетці (капсулі) 2 рази на добу (інтервал між прийомами не повинен перевищувати 12 годин).

Аллитера, 1 капсула містить суміші (в пропорції 1:1) екстракт часнику і масло обліпихи 500 мг, знижує агрегацію тромбоцидов, нормалізує артеріальний тиск, зменшує рівень ліпідів у крові (гіперліпідемія II типу). Приймати всередину. В першу тиждень призначають по 2 капсули 3 рази на добу, потім по 1 капсулі 3 рази в добу. Приймати тривалий час.

Бетинат, 1 таблетка містить соку буряка сублімаційної сушки 150 мг. Має антиатеросклеротичну дію. Пригнічує накопичення холестерину в судинній стінці і ріст атеросклеротичної бляшки, що володіє пролонгованим ефектом внаслідок повільного вивільнення частинок буряків з полімерного оточення таблетки. Приймати всередину по 1 таблетці 2 рази в добу (інтервал між прийомами не має перевищувати 12 годин). Тривалість лікування не обмежена.

Ветерон, ветерон Е, ветерон-ТК, містить бета-каротину 20 мг, аскорбінової кислоти та альфа-токоферолу ацетату по 8 мг, знижує активність перекисного окислення ліпідів, зменшує вміст холестерину в крові, нормалізує співвідношення ліпопротеїдів високої і низької щільності. При атеросклерозі знижує гіпоксію міокарда. Приймати по 0,25--0,75 мл 1 раз в день після їжі.

Спиртовий 5%-ний розчин йоду сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Приймають внутрішньо після їжі, розчиняють в молоці, дорослим для профілактики атеросклерозу 1--10 крапель 1-2 рази на добу за 30 днів 2--3 рази в рік; для лікування атеросклерозу -- 10--12 крапель 3 рази на добу.

Ліпоєва кислота регулює обмін ліпідів, в тому числі холестерину. Приймають внутрішньо після їжі -- по 0,025-0,05 г 2--3 рази в день, курс 20--30 днів.

Ловакор показаний при гиперхолестеринемиях, приймати внутрішньо під час їжі. Початкова доза -- 10--20 мг ввечері, при необхідності дозу збільшують, але не раніше ніж через 4 тижні; максимальна добова доза -- 80 мг в 1--2 прийоми (вранці та ввечері). При атеросклерозі -- 20--80 мг на добу в 1--2 прийоми.

Магнерот (магнію оротат) показаний при атеросклерозі, гіперліпідемії. Приймати внутрішньо, з невеликою кількістю рідини. Перший тиждень-по 2 табл. 3 рази на добу, потім-по 1 таблетці 2--3 рази в день протягом 6 тижнів (не менше).

Плавикс використовується з метою профілактики ішемічних порушень (інфаркту міокарда, інсульту, тромбозу, периферичних артерій) у хворих на атеросклероз. Всередину по 1 таблетці 1 раз на добу, незалежно від прийому їжі.

Липостабил знижує підвищений рівень ліпідів у крові, мобілізує холестерин і сприяє його виведенню з стінок артерій, зменшує атеросклеротичне ураження судин. Вводять внутрішньовенно, повільно. Для розведення використовують розчини тільки цукрів (глюкоза, левулоза) або власну кров хворого. На початку лікування вводять по 10--20 мл щодня протягом 2-4 тижнів. Додатково перед їжею приймають 3 рази на день по 2 капсули препарату. Підтримуюча терапія-по 2 капсули 3 рази в день протягом 12 тижнів.

Поряд з препаратами гіпохолестеринемічної дії доцільно застосування антикоагулянтів (гепарину) у зв'язку з підвищеною активністю згортаючої та пригніченням протизвертальної системи крові при атеросклерозі. Препаратом, що знижує рівень холестерину і сприяє просвітління плазми, є атероид, що відноситься до групи генориноидов.

Атероид застосовується всередину по 600 мг протягом тривалого часу.

Вітрум атеролитин, 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить вітаміни А,Е,С,В1, В6, В12, вівсяні висівки, порошок насіння подорожника, лецитин соєвий, дріжджі, риб'ячий жир. Регулює ліпідний обмін, знижує ризик розвитку атеросклерозу. Застосовують з метою профілактики по 1--2 таблетки 1--3 рази в день.

Нетрадиційні методи

Сироїдіння. Здавна відомо, що в сирих рослинах міститься велика життєдайна сила. У сирих рослинах зберігається значно більше корисних речовин, ніж у варених. Вони підвищують швидкість обмінних процесів. Вживання вегетаріанських страв надає благотворний ефект при атеросклерозі.

Практично у кожного дорослої людини стінки кровоносних судин, а разом з ними і протоки залоз "замазані" всілякими нашаруваннями, тому виділення в кров гормонів і антитіл зменшується. Щоб очистити судини, потрібно зробити спеціальний настій: змішати 1 склянку укропного насіння з 2 ст. л. меленого валеріанового кореня і 2 склянками натурального меду. Потім цю суміш покласти в термос і залити окропом так, щоб загальний об'єм настою дорівнював 2 л. Настоювати його треба протягом 1 доби, а потім приймати по 1 ст. л. за півгодини до їжі.

Акупресура при порушенні кровообігу (закупорка судин, слабкий кровотік тощо). Властивості -- збудлива точка. Вплив -- захопити середній палець однієї руки між вказівним і великим пальцями іншої. Акупресура проводиться натисненням із середнім зусиллям нігтем великого пальця в ритмі биття серця. Акупресура проводиться одночасно на обох руках, через хвилину змінюючи середні пальці рук.

Соколікування: сік лимона можна пити, розвівши з гарячої (1/2 лимона + 500 мл) водою 2--3 рази в день. Його додають в салати з свіжих овочів без додавання кухонної солі.

Огірковий сік перешкоджає атеросклерозу, можна приймати до 100 мл чистого соку. Його дія підсилюється при комбінації з іншими соками, наприклад часниковим (20:20:1).

Буряковий сік -- від 1 до 1,5 склянки 2 рази на день -- покращує пам'ять при атеросклерозі.

Взяти 1 л меду, пропустити через м'ясорубку 10 неочищених лимонів, начистити і подрібнити 10 голівок часнику. Все змішати і залишити на тиждень у закритому посуді. Пити 1 раз в день по 4 ч. л. повільно, смакуючи. Дні не пропускати. Пити ліки протягом 2 місяців.

10 ст. л. глоду, 5 ст. л. шипшини (подрібнені плоди, ложки з верхом) залити 2 л крутого окропу. Каструлю тепло укутати і поставити на 24 години в тепле місце. Потім процідити через марлю і приймати по 200 г 3 рази на день, перед їдою.

Квітки конвалії щільно натовкти в пів-літрову пляшку до половини. Долити до верху спиртом або горілкою. Закопати на 10 днів в землю. Приймати від 5 до 15 крапель, щодня додаючи по краплі.

1 склянку крайових пелюсток квіток соняшнику залити 1 л води. Прокип'ятити протягом 5 хвилин, настояти, остудити. Процідити і випити протягом 2 днів за 6 прийомів.

Кульбаба лікарський. Його листя як салат застосовують при атеросклерозі.

Кропива дводомна. Молоді ніжні пагони заварюють як чай, вживають у їжу в салатах, зелених щах, борщах.

Фітотерапія

Для зменшення всмоктування холестерину і обмеження його проникнення в ендотелій судин можна призначати збори:

Збір № 1

шипшина коричний (плоди) -- 15 г;
сухоцвіт болотна (трава) -- 10 г;
береза повисла (листя) -- 10 г;
м'ята перцева (трава) -- 10 г;
морква посівна (плоди) -- 10 г;
елеутерокок колючий (корінь) - 15 г;
касія гостролиста (плоди і листя) -- 10 г;
нирковий чай (трава) -- 10 г;
лопух великий (корінь) -- 10 р.

Приймати у вигляді настою по 1/3--1/2 склянки 3 рази в день після їжі.

Збір № 2

морська капуста -- 10 г;
глід криваво-червоний (плоди) -- 15 г;
брусниця звичайна (листя) -- 10 г;
горобина чорноплідна (плоди) -- 15 г;
череда трироздільна (трава) -- 10 г;
пустирник (трава) -- 10 г;
ромашка аптечна (квітки) -- 10 г;
кукурудзяні стовпчики з приймочками -- 10 г;
крушина ламка (кора) -- 10 р.

Приймати по 1/3--1/2 склянки настою після їди 3 рази в день.

Збір № 3

квітки глоду -- 15 г;
трава хвоща польового -- 15 г;
трава омели білої -- 15 г;
листя глоду меленого -- 15 г;
трава деревію -- 30 р.

1 склянку настою приймають ковтками протягом дня. Рекомендується курсове лікування по 1,5--2 місяці з перервами 1--2 місяці.

Регулює зміст холестерину збір:

квітки арніки -- 5 г;
трава деревію-20 г;
трава звіробою -- 25 р.

1 стакан настою випивають протягом дня ковтками.

При гіпертензії і ангіоспазмах з метою нормалізації судинної проникності рекомендують збір:

плоди кмину -- 10 г;
листя барвінку малого -- 10 г;
корінь глоду-20 г;
трава омели білої -- 30 р.

Приймати по 2 склянки настою в день.

На дислипопротеинемию і проникність судинної стінки позитивно впливає збір:

суниця лісова -- 5 г;
трава хвоща польового -- 10 г;
трава звіробою продірявленого -- 10 г;
листя мати-й-мачухи -- 10 г;
трава сухоцвіту болотної -- 30 м;
насіння кропу-20 г;
трава пустирника -- 30 р.

Приймають по 2/3 склянки настою 3 рази в день до їжі. Курс лікування 1,5--2 місяці.

В якості гіпохолестеринемічної засоби призначають поліспонін -- сухий екстракт з кореневищ і коренів діоскореї ніпонської. Приймають внутрішньо у вигляді таблетки по 0,1-0,2 г 2--3 рази в день після їжі протягом 20--30 днів з 7--10-денними перервами. Курс лікування 3--4 місяці.

Антисклеротичну дією володіють страви з цибулі, часнику, чорноплідної горобини, глоду, морської капусти, пшеничних висівок, дріжджів, абрикоса, продукти бджільництва.

Настоянка часнику по 20 крапель 2--3 рази в день; спиртова витяжка з ріпчастої цибулі -- по 20--30 крапель 3 рази в день протягом 3--4 тижнів. Свіжий часник вживати по 2--3 зубчики щодня.

Збір трав, знижує рівень холестерину в крові:

береза біла (лист) -- 2 частини;
глід (ягоди) -- 1 частина;
вахта трилиста (трава) -- 1 частина;
материнка (трава) -- 1 частина;
звіробій (трава) -- 3 частини;
льон (насіння) -- 1 частина;
череда (трава) -- 2 частини;
пустирник (трава) -- 1 частина;
шипшина (ягода) -- 1 частина.

Приготування: 2 ст. л. суміші залити 500 мл окропу. Настояти в термосі. Приймати по 100 мг 2--3 рази в день за 15 хвилин до їжі. Курс лікування 2 місяці, перерва 2 тижні, 3 курсу рік.

сік буряка червоною -- 200 г;
сік моркви -- 200 г;
сік хрону -- 200 г;
сік лимона -- 1 шт.;
мед -- 250 р.

Приймати по 1 ст. л. 3 рази на день до їди або через 2-3 години після їжі з водою (для отримання соку натертий хрін наполягають з водою 36 годин). Курс лікування 2 місяці.

Гречка посівна-з медичною метою заготовляють листя, квітки і насіння гречки. 1 дес. л. квіток заварити 500 мл окропу, настояти протягом 2 годин в закритому посудині, процідити. Приймати по 1/2 склянки 3--4 рази в день.

При атеросклерозі приймають збір № 1:

шипшина -- 300 м;
пустирник -- 300 м;
подорожник -- 300 м;
шавлія -- 100 г;
низка -- 200 г;
хвощ польовий -- 300 м;
ромашка -- 500 м;
крушина -- 50 м;
кропива -- 200 р.

2 ст. л. заварити у 500 мл окропу. Приймати по 100--150 г 3 рази в день за 15 хвилин до їжі.

Збір № 1а при атеросклерозі з гіпертонією:

сухоцвіт -- 200 г;
глід -- 200 г;
шипшина -- 300 м;
пустирник -- 300 м;
подорожник -- 300 м;
шавлія -- 100 г;
низка -- 200 г;
хвощ польовий -- 300 м;
ромашка -- 500 м;
крушина -- 50 м;
кропива -- 200 р.

2 ст. л. на 500 мл окропу. Приймати по 100 мл 3 рази на день за 15 хвилин до їжі.

Інші народні засоби

Апітерапія
Бджолина отрута зменшує кількість холестерину в крові. Найкращий лікувальний ефект бджолина отрута дає лише в початкових стадіях, коли ще відсутні грубі порушення в стінках кровоносних судин. Бджолині укусу застосовують при атеросклеротичному ураженні судин кінцівок. Бджіл садять на зовнішні поверхні кінцівок плечей і стегна не більше 4 за одну процедуру, щоденно змінюючи місця так, щоб повторні ужалення в одне і те ж місце припадали через 4--5 днів. За цей час пухлина і болючість від першого укусу пройдуть. Одночасно з апітерапією рекомендується вживати мед в кількості 25--100 г на добу.
Апітерапію необхідно проводити з обережністю, оскільки є цілий ряд протипоказань (індивідуальний підхід до кожного хворого).
Ефективно використання маточного молочка по 10--15 мг 2--4 рази на день протягом 2-4 тижнів. Лікувальний ефект маточного молочка заснований на його неспецифічному дії. Завдяки багатому вмісту в маточному молочку найрізноманітніших речовин (білкових речовин, мікроелементів, комплексу вітамінів, особливо групи В) воно надає на організм загальне тонізуючу дію, підвищує обмін речовин, підвищує розумову і фізичну працездатність, знижує втому.

При атеросклерозі судин головного мозку регулярно (протягом 2 місяців) вживати медово-цибульну суміш (у відношенні 1:1) по 1 ст. л. вранці і ввечері.

Салат зі свіжих огірків з медом. Огірки нарізати тонкими скибочками, полити невеликою кількістю рідкого меду.

Досвід лікування обліпиховою олією хворих атеросклерозом показав помітні поліпшення їх стану, разом з тим нормалізувалися і об'єктивні параметри -- покращився систолічний показник, відзначалися позитивні зрушення в гемодинаміці і в стані ліпідів крові, понижалось вміст холестерину і фосфоліпідів в сироватці. У хворих атеросклерозом з переважним ураженням коронарних судин зникали напади стенокардії, зменшилися вегетосудинні розлади, нормалізувався артеріальний тиск. Приймати по 1 ч. л. 2--3 рази в день за 30--40 хвилин до їжі.

Авокадо -- субтропічне вічнозелене плодове дерево з сірою корою, широкою кроною і ламкими гілками; застосовують плоди, насіння і листя. Завдяки високій калорійності (не поступається м'ясу), вмісту легкозасвоюваних жирів, різних солей і різноманітних вітамінів плоди є виключно цінним дієтичним продуктом.

Женьшень - багаторічна трав'яниста рослина з товстим м'ясистим, трохи гіллястим коренем і одиночним стеблом, закінчується 2--3 длінночерешковимі листям. Корінь женьшеню у вигляді спиртової настоянки застосовують при атеросклерозі-по 10 крапель 2 рази в день до їжі. Курс лікування 30--40 днів, після чого зробити перерву на 2 тижні. Проводити в рік 2--3 курсу.

Олія, що добувається з кукурудзяних зародків насіння, містить біологічно активні речовини (фосфориды, фітостерини і інші), що володіють властивістю знижувати рівень холестерину в крові. Вживання кукурудзяної олії (до 75 г на добу) вирівнює кількість холестерину у людей з підвищеним його вмістом.

У народній медицині цибуля переможний (народна назва-черемша) вживають в сирому, солоному і маринованому вигляді. У німецькій народній медицині застосовують при атеросклерозі настій листя манжетки звичайної (грудна трава): 4 ч. л. сухого листя манжетки наполягати протягом 4 годин в 1 склянці окропу, процідити. Приймати по 1/2 склянки 2--4 рази в день.

Масло соняшнику звичайного використовують для лікування і профілактики атеросклерозу.

Росичка круглолиста (росичка, росиця, роса сонячна) -- у німецькій народній медицині вживають настій при атеросклерозі 1,5 ч. л. сухої трави росички настоювати протягом 1 години в 2 склянках окропу, процідити. Приймати по 1 ст. л. 3--4 рази в день.

Слива домашня дуже корисна при атеросклерозі.

В народній медицині плоди фейхоа завдяки високому вмісту в них йоду застосовують при атеросклерозі.

Фіалка польова і фіалка триколірна як лікарські рослини застосовувалися ще в глибокій старовині; використовують настій: 1 ст. л. сухої трави наполягати 2 години в 1 склянці окропу, процідити. Приймати по 1 ст. л. 3--4 рази в день.

Використовують 7--8-добовий настій " чайного гриба ", настій виходить в результаті спільної життєдіяльності дріжджових грибків і оцтових бактерій, викликають комбіноване бродіння. Вживання настою значно знижує артеріальний тиск, рівень холестерину в крові і покращує самопочуття хворих (припиняються або зменшуються головні болі і болі в області серця, зникає безсоння і т. д.). У Чехії давно і з хорошими результатами застосовується настій "чайного гриба" для лікування атеросклерозу. 7--8-денний настій "чайного гриба" приймати по 1/2 склянки за 1 годину до їжі 3--4 рази в день.

Розрізняють первинну і вторинну профілактику атеросклерозу. Первинна спрямована на запобігання розвитку захворювання, а вторинна-на попередження різних ускладнень атеросклерозу і його прогресування. Первинна профілактика включає заходи, спрямовані на організацію правильного режиму праці і відпочинку, раціональне харчування, усунення основних факторів ризику (надлишкова маса тіла, куріння), виявлення і лікування захворювань, що сприяють розвитку атеросклерозу (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет).