Вся Бібліотека >>>

  

 

Медицина і здоров'я

 Внутрішні хвороби


Медична бібліотека

 

  

 

Внутренние болезни

 

Автор:

Кристман Володимир Іванович

 

Видавництво «Медицина» 1974 рік

 

 

ПЕРЕДМОВА ДО 1-го ВИДАННЯ

 

Внутрішні хвороби є основною клінічною дисципліною, яка знайомить учнів із різноманітними формами захворювань внутрішніх органів і закладає основу для всієї майбутньої практичної роботи медичної сестри.

У новому навчальному плані для медичних сестер патологічна анатомія з патологічною фізіологією як окремої дисципліни значиться. Замість цієї дисципліни в курс внутрішніх хвороб включений розділ «Основи патології», так як учні повинні мати уявлення про розвиток патологічних процесів у хворому організмі.

Короткі відомості з патологічної анатомії та патологічної фізіології окремих захворювань (приватна патологія) викладаються при описі відповідних нозологічних форм.

Сама назва підручника «Внутрішні хвороби з основами патології та доглядом за хворими» орієнтує викладачів і учнів на освоєння правил догляду та надання всебічної допомоги хворому при різних захворюваннях, що є головним обов'язком медичної сестри.

У підручнику з внутрішніх хвороб з доглядом за хворими учнями даються основні відомості з внутрішньої патології у обсязі, який забезпечує свідоме виконання медичною сестрою призначень лікаря та розуміння доцільності і необхідності застосовуваних заходів, т. е. розуміння показань і протипоказань до них.

Техніку виробництва різних медичних процедур і правила догляду за хворими учні проходять в курсі по загальному догляду за хворими. Тому в курсі внутрішніх хвороб викладаються тільки необхідні лікувальні заходи та заходи невідкладної допомоги при досліджуваних захворюваннях.

Призначення підручника - навчити майбутніх медичних сестер розпізнавати початкові ознаки захворювань і уміти надати долікарську допомога при раптових захворюваннях.

Про надання першої допомоги при раптових захворюваннях внутрішніх органів, як, наприклад, при інфаркті міокарда, колапсі, кровотечах з внутрішніх органів і т. д., йдеться при викладі відповідних захворювань.

Дуже важливо, щоб учні розвивали в собі вміння спостерігати за хворим, за його поведінкою, помічати мало виражені симптоми, найменші зміни в його стані, які іноді навіть сам хворий ще не звертає уваги.

У підручнику дано рецептурний довідник, щоб сестри привчалися до латинської транскрипції найбільш часто призначають рецептів і, що найголовніше - до зазвичай вживаним дозування.

 

ПЕРЕДМОВА ДО 2-го ВИДАННЯ

 

З часу виходу 1-го видання програма з курсу «Внутрішні хвороби з доглядом за хворими і основами патології» залишилася без зміни, а тому обсяг підручника і його побудова в основному теж не змінилися.

У підручник включені нові методи дослідження і лікування, внесені нові лікарські прописи і вилучені застарілі. Прийняті до уваги зауваження та побажання, зроблені до 1-го видання даного підручника.

У медичному училищі учні постійно зустрічаються з великою кількістю нових для них спеціальних медичних термінів. По мірі появи в підручнику нового терміна ми в тексті або у виносці намагалися пояснити його значення, а також, якщо слово дано в перекладі з латинської або грецької мов, визначити його походження. Велику увагу приділено питань профілактики, основі радянської охорони здоров'я, так як сестрам доводиться вести серед хворих на значну санітарно-освітню роботу.

В кінці підручника дана коротка таблиця найбільш часто зустрічаються отруєння і перша допомога при них.

 

Розділ 1. Загальна патологія. Поняття про хвороби і хворого

Причини хвороби

Зовнішні причини

Внутрішні причини

Патогенез

Реактивність організму та імунобіологічні реакції. Поняття про реактивності організму

Імунітет

Алергія

Перебіг та наслідки хвороби. Прогноз

Патологія тканин. Поняття про трофике тканин

Тканинна дистрофія

Атрофія

Гіпертрофія і гіперплазія

Регенерація

Некроз

Порушення периферичного кровообігу

Набряки і водянка

Запалення. Поняття про запаленні і його причини

Загальна характеристика запального процесу

Форми запалення та його наслідки

Значення запалення

Лихоманка

Пухлина

 

Глава 2. Внутрішні хвороби. Поняття про внутрішніх хворобах

Методи дослідження хворого. Симптоматологія та діагностика

Опитування

Загальний огляд

Обмацування пальпація

Выстукивание перкусія

Вислуховування аускультація

Дослідження рентгенівськими променями і радіоактивними ізотопами

Лабораторні методи дослідження

Інструментальні методи дослідження

Електрокардіографія

Профілактика, лікування, догляд

Роль медичної сестри в лікуванні та попередження хвороб

Хвороби органів дихання. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Основні симптоми хвороб органів дихання

Методи дослідження органів дихання

Хвороби дихальних шляхів

Хвороби легенів

Хвороби плеври

Хвороби органів кровообігу. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Основні симптоми хвороб органів кровообігу

Методи дослідження органів кровообігу

Хвороби серця

Хвороби судин

Серцево-судинні неврози

Хвороби органів травлення. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Хвороби стравоходу

Хвороби шлунка

Хвороби кишечника

Гельмінтози (глисти)

Хвороби печінки і жовчних шляхів. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Основні симптоми хвороб печінки і жовчних шляхів

Методи дослідження печінки, жовчних шляхів та селезінки

Хвороби печінки

Хвороби жовчних шляхів

Хвороби підшлункової залози. Панкреатит

Хвороби нирок і сечовивідних шляхів. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Основні симптоми хвороб нирок та сечовивідних шляхів

Методи дослідження нирок і сечовивідних шляхів

Хвороби нирок

Хвороби сечовивідних шляхів

Хвороби органів кровотворення. Короткі анатомо-фізіологічні дані

Склад і властивості нормальної крові

Патологічні зміни крові

Анемії

Лейкози

Геморагічні діатези

Хвороби ендокринної системи. Поняття про ендокринних залозах

Хвороби щитовидної залози

Захворювання гіпофізу

Хвороби обміну речовин. Поняття про обмін речовин

Цукровий діабет (цукрове мочеизнурение, цукрова хвороба)

Ожиріння

Подагра, або сечокислий артрит

Хвороби органів руху

Авітамінози, гіповітамінози


Розділ 3. Основи лікувального харчування. Харчування здорової людини

Режим харчування

Значення лікувального харчування

Пристрій лікарняного харчоблоку

Режими лікувального харчування

Характеристика лікувальних столів

Принципи групового лікувального харчування та складання меню


Глава 4. Клініко-лабораторні дослідження. Значення клініко-лабораторних досліджень

Роль середнього медичного персоналу при виробництві лабораторних досліджень

Дослідження крові

Дослідження сечі

Дослідження мокротиння

Дослідження шлункового вмісту

Дослідження калу


Глава 5. Перша допомога при раптових захворюваннях і отруєннях. Долікарська допомога при раптових захворюваннях внутрішніх органів

Перша допомога при утопленні, повішення, задушення, ураженні електричним струмом блискавкою, при сонячному і тепловому ударі

Перша допомога при отруєннях

 

 

Дивіться також:

 
Медична енциклопедія


Енциклопедія народного цілительства

Енциклопедія самолікування. Лікуємось вдома природними засобами

Домашній Доктор. Довідник, короткий словник медичних термінів


Гомеопатія: Гомеопатична клінічна фармакологія

"Фізіологія людини"

 

  

Вся Бібліотека >>>