Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Матеріалознавство для столярів, тесль і паркетників


Розділ: Підручники

 

  

 

Григор'єв Михайло Якимович

 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ДЛЯ СТОЛЯРІВ, ТЕСЛЬ І ПАРКЕТНИКІВ

Навчальний посібник для ПТУ

 

Редактор Е. І. Борисова. Художник Ю. Д. Федичкин. Художній редактор Т. В. Паніна. Технічний редактор Е. В. Герасимова. Коректор Р. В. Кострікова

 

МОСКВА «ВИЩА ШКОЛА» 1989

 

 Наводяться відомості про будову і властивості деревини. Даються класифікація, характеристика і області застосування лісоматеріалів, пиломатеріалів, шпону, фанери, деревних плит. Описуються клеї, лакофарбові й плівкові матеріали для оздоблення виробів з деревини, матеріали та вироби для підлог, вікон, дверей, меблева фурнітура.

 

Навчальний посібник написано на основі навчальних програм з предмету-«Матеріалознавство» для підготовки у професійно-технічних училищах кваліфікованих робітників за професіями: столяр будівельний, тесляр; столяр будівельний, паркетник; столяр будівельний; тесляр, скляр; столяр (деревообробне виробництво); столяр (виробництво художніх меблів).

Навчальний посібник складається з п'яти розділів.

Перший розділ «Древесиноведение» і другий «Лісове товарознавство» включають загальні£ питання для всіх зазначених професій. Розділ «Клеї та захисно-декоративні покриття» необхідний для всіх професій, але різною мірою. Розділ «Конструкційні та оздоблювальні матеріали столярно-меблевих виробів» в основному призначений для столярів. Останній розділ «Конструкційні матеріали та вироби для будівництва будинків» рекомендується для столярів будівельних, теслярів, паркетників.

У книзі особлива увага приділена таким перспективним матеріалів, як деревостружкові та деревоволокнисті плити, плівкові і листові матеріали на основі паперів та полімерів, пластики, захисно-декоративні матеріали, а також будівельних матеріалів, які найбільш часто застосовуються в роботі столярів, теслярів.

Деякі довідкові матеріали, які необхідні столяра, теслі, паркетникові, поміщені у навчальному посібнику А. М. Григор'єва «Довідник молодого столяра і теслі».

Для більш кращого розуміння і запам'ятовування матеріалу посібник має необхідну кількість ілюстрацій, цим досягається велика наочність і доступність викладеного матеріалу.

В цілому переслідувалася мета дати велику практичну спрямованість змісту тексту, тобто викласти матеріал з урахуванням конкретного застосування знань і умінь у роботі при виготовленні виробів. Таким чином встановлюється зв'язок зі спеціальною технологією, конструюванням і виробничим навчанням.

Для закріплення і повторення пройденого матеріалу кожна глава книги закінчується контрольними запитаннями за темою.

Автор

 

ВВЕДЕННЯ

Основи деревинознавства

Г лава 1. Будова дерева і деревини

§ 1. Будова дерева

§ 2. Макроскопічне будова деревини

§ 3. Мікроскопічна будова деревини

§ 4. Хімічний склад і властивості деревини

Глава II. Фізичні властивості деревини

§ 5. Властивості, які визначають зовнішній вигляд деревини

§ 6. Вологість деревини і властивості, пов'язані з її зміною

§ 7. Щільність деревини

§ 8. Теплопровідність, звукопровідність, електропровідність деревини

Глава III. Механічні властивості деревини

§ 9. Міцність деревини

§ 10. Технологічні властивості деревини

Глава IV. Вади деревини

§11. Сучки

§ 12. Тріщини

§ 13. Вади форми стовбура дерева

§ 14. Пороки будови деревини

§ 15. Грибні поразки

§ 16. Хімічні забарвлення і біологічні пошкодження

§ 17. Сторонні включення, механічні пошкодження та дефекти обробки

§ 18. Покоробленность

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ

§ 19. Основні макроскопічні ознаки деревини для визначення порід

§ 20. Хвойні породи

§ 21. Листяні породи

Розсіяно-судинні листяні породи

§ 22. Іноземні породи

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ЛІСОВЕ ТОВАРОЗНАВСТВО

ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

§ 23. Класифікація і стандартизація лісових товарів

§ 24. Круглі лісоматеріали

§ 25. Характеристика пиломатеріалів

§ 26. Пиломатеріали хвойних і листяних порід

§ 27. Заготовки

§ 28. Способи зберігання та захисту деревини

КЛЕЇ ТА ЗАХИСНО ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

§ 29. Види, склад і властивості клеїв

§ 30. Білкові клеї

§ 31. Загальні відомості про синтетичні клеях

§ 32. Карбамідо - і фенолформальдегідні клеї

§ 33. Полівінілацетатні клеї

§ 34. Клеї-розплави і каучукові

§ 35. Універсальні клеї

§ 36. Клейкі плівки та стрічки

ГЛАВА VIII. ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 37. Загальні поняття про обробці виробів

§ 38. Шліфувальні (абразивні матеріали

§ 39. Барвники

§ 40. Грунтовки, порозаполнітелі, шпаклівки

§ 41. Допоміжні склади

§ 42. Компоненти лакофарбових матеріалів

§ 43. Лаки і політури

§ 44. Фарби

§ 45. Емалі

§ 46. Облагороджування лакофарбових покриттів

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. КОНСТРУКЦІЙНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СТОЛЯРНО-МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

ГЛАВА IX. ФАНЕРА, ДЕРЕВНІ ПЛИТИ ТА ЗАГОТОВКИ

§ 47. Фанера

§ 48. Фанерні плити

§ 49. Столярні плити і щити

50. Заготовки гнуто-клеєні і з модифікованої деревини

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

§ 51. Деревностружкові плити

§ 52. Деревноволокнисті плити

ГЛАВА XI. ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

§ 53. Струганий і лущений шпон

§ 54. Матеріали на основі просочених паперів

§ 55. Матеріали на основі полімерів

ГЛАВА XII. МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА ТА КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ

§ 56. Фурнітура з нерухомим взаємодією деталей

§ 57. Фурнітура з рухомим взаємодією деталей

§ 58. Фурнітура, що забезпечує взаємодія виробів і людини

§ 59. Декоративні і кріпильні вироби

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ

ГЛАВА XIII. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

§ 60. Паркет, паркетні дошки і щити

§ 61. Полімерні матеріали для покриття підлоги

§ 62. Мастики

ГЛАВА XIV. МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

§ 63. Деталі дерев'яні профільні і полімерні

§ 64. Покрівельні матеріали

§ 65. Облицювальні матеріали

§ 66. Ізоляційні матеріали

§ 67. Замково-залізні вироби для вікон і дверей

§ 68. Цвяхи

ГЛАВА XV. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ СКЛЯНИХ РОБІТ

§ 69. Скло і вироби з нього

§ 70. Матеріали та вироби для кріплення скла в плетіннях

§ 71. Приготування замазок, мастик і герметиків

ВИСНОВОК

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Дивіться також:

 

  Столярно-теслярські роботи

Столярні роботи відрізняються від теслярських більш ретельної обробкою і високою точністю сполук елементів. Тесляр і столяр не тільки виготовляють і збирають дерев'яні...

 

Столярна справа

Столярами в будівництві зараз працює багато колишніх плотніков, що не пройшли професійної підготовки.

 

Теслярські і столярні роботи

Фуганками знімається суцільна, нескінченна стружка шляхом пересування тесляра-столяра з фуганком уздовж оброблюваної деталі.

 

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій...

...спеціалізацію по даному виду робіт, наприклад тесляр-опалубщик, столяр-червонодеревець.
з 25-30 осіб однієї і тієї ж або суміжних спеціальностей (бригада паркетників...

 

Теслярські і столярні роботи на будівельному майданчику, їх контроль...

Підготовчі роботи на об'єкті вимагають від плотніков і столярів зведення складів, побутових приміщень для робітників (з гардеробом, душем, приміщеннями для відпочинку...

 

СТОЛЯРНІ РОБОТИ. Столярні роботи беледеревные...

Столярно-теслярські роботи Столярні роботи в сільському будинку Обшивка деревом...
Тесляр і столяр не тільки виготовляють і збирають дерев'яні конструкції і...

 

Останні додавання:

 

Теслярські роботи Паркет Дерев'яні меблі Захисне лісорозведення ЗВАРЮВАННЯ ТА РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

  Сушка і захист деревини Сушка деревини Деревноволокнисті плити Тверді сплави Бетон і залізобетон

АРМАТУРНІ І БЕТОННІ РОБОТИ Цивільне судочинство Теорія літератури. Поетика

 

Вся Бібліотека >>>