Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Логіка: Навчальний посібник для юридичних вузів


Розділ: Підручники

  

 

І. В. Демидов

 

Логіка

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ВУЗІВ

 

Під редакцією доктора філософських наук, професора Б.І. Каверіна

 

Москва

Юриспруденція

2000

 

Навчальний посібник включає всі основні розділи курсу класичної логіки, визначаються вимогами Державного освітнього стандарту для юристів. Теоретичний матеріал забезпечений практичними вправами для закріплення навчального матеріалу і логічними завданнями.

Для студентів, аспірантів, викладачів і наукових працівників юридичних вузів.

 

 

©Демидов І.В., 2000

© Юриспруденція (оформлення, оригінал-макет), 2000

ВВЕДЕННЯ

РОЗДІЛ 1. ЛОГІКА ЯК НАУКА

§1. Мислення як об'єкт логіки

Відчуття. Сприйняття. Подання

Мислення

Об'єкт логіки

§ 2. Предмет науки логіки

Логічна форма

Істинність мислення

Правильність мислення

Визначеність

Несуперечливість

Послідовність

Обґрунтованість

Закон мислення

Формальна логіка

§ 3. Співвідношення мови і мислення

Взаємний вплив

§ 4. Роль логіки у формуванні логічної культури юриста

§5. Основні етапи розвитку логіки

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Глава 2. ПОНЯТТЯ

§ 1. Поняття як форма мислення

§2. Співвідношення поняття і слова

Омонім

Паронім

Термін

Відносно-правові та спеціально-правові поняття

Специфічні галузеві поняття

Синоніми

§ 3. Логічна структура поняття

Значення

§4. Види понять

Нульові поняття

Конкретні поняття

Абстрактні поняття

Відносні поняття

Безотносительные

Позитивні поняття

Негативні поняття

Збірні поняття

Несобирательные поняття

§ 5. Логічні відношення між поняттями

Сумісні поняття у відносинах рівнозначності

Сумісні поняття щодо перетину

Несумісні поняття

Несумісні поняття щодо протилежності

Несумісні поняття щодо протиріччя

§ 6. Логічні операції з поняттями

Логічна операція - узагальнення

Логічна операція - визначення

Реальні та номінальні визначення

Явні та неявні визначення

Генетичне визначення

Зміст неявних визначень

Опис

Характеристика

Визначення через порівняння

Роз'яснення шляхом прикладу

Сутність дихотомічного поділу

Сутність поділу за видозміною ознаки

Класифікація

Правила в процесі ділення

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Розділ 3. СУДЖЕННЯ

§ 1. Загальна характеристика судження

§ 2. Логічна структура судження

§ 3. Види простих суджень

§ 4. Модальність суджень: сутність і види

Деонтична модальність

Эпистемическая модальність

Аксіологічна модальність

§ 5. Складні судження та їх види

Види суджень

§ 6. Відношення між судженнями

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Глава 4 ЛОГІКА ЗАПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ

§ 1. Сутність і логічна структура питання

Проблема

Логічна структура запитання

Позитивна передумовою питання

Негативна передумовою питання

§ 2. Види запитань

§ 3. Правила постановки питань

§ 4. Сутність та види відповідей

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Глава 5 ДЕДУКТИВНЕ МІРКУВАННЯ

§ 1. Загальна характеристика умовиводу

§ 2. Безпосередні дедуктивні висновки

Звернення

Протиставлення предикату

Умовивід по логічному квадрату

§ 3. Опосередковані дедуктивні висновки

Правила термінів /П Т/

Правила посилок /П П/

Модус

Энтимема

Складний категоричний силогізм

Смітить

Эпихейрема

Умовно-категоричне умовивід

Правильна форма стверджує модусу

Неправильною формою утверджується модусу

Правильна форма негативного модусу

Неправильна форма заперечує модусу

Розділову умовивід

Стверджувально-заперечує модус

Заперечливо-стверджуючий модус

Умовно-раздилительное умовивід

Дилема

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ (правила термінів)

ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ (правила посилок)

ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ (фігури силлогизма)

СКЛАДНІ ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ

Глава 6 ІНДУКТИВНИЙ УМОВИВІД

§ 1. Види індукції

Неповна індукція

Популярна індукція

Наукова індукція

 

§ 2. Індуктивні методи встановлення причинно - наслідкового зв'язку

Метод відмінності

Поєднаний метод подібності та відмінності

Метод супутніх змін

Метод залишків

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ВИДИ ІНДУКТИВНИХ УМОВИВОДІВ

МОЖЛИВІ ПОМИЛКИ В ПОПУЛЯРНОЇ ІНДУКЦІЇ

МЕТОДИ НАУКОВОЇ ІНДУКЦІЇ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

Глава 7 УМОВИВІД ЗА АНАЛОГІЇ

§ 1. Загальна характеристика аналогії

§ 2. Види аналогії

Аналогія властивостей

Аналогія відносин

Сувора аналогія

Нестрога аналогія

Хибна аналогія

Аналогія права

Аналогія закону

ПРАКТИЧНЕ ВПРАВУ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

Глава 8 ОСНОВНІ ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНІ ЗАКОНИ

§ 1. Поняття формально- логічного закону

§ 2. Закон тотожності

§ 3. Закон протиріччя

§ 4. Закон виключеного третього

§ 5. Закон достатньої підстави

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

Глава 9 ГІПОТЕЗА

§ 1. Сутність і логічна структура гіпотези

§ 2. Види гіпотез

§ 3. Етапи розробки гіпотези

Два роду перевірюваності гіпотези

Розвиток гіпотези

Перевірка гіпотези

Безпосереднє підтвердження гіпотези

Логічне підтвердження гіпотези

Пряме підтвердження гіпотези

Непряме підтвердження гіпотези

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

Глава 10 ДОКАЗ

§ 1. Загальна характеристика логічного докази

Судове доказування

§2. Логічна структура докази

Теза

Аргументи

Факт

Закони науки

Аксіома

Визначення понять

Демонстрація

§ 3. Види доказів

Методи підтвердження прямого тези

Методи підтвердження непрямого тези

Методи основних видів спростувань

Факти дійсності

§ 4. Основні правила логічного доказу і помилки, можливі при їх порушенні

Паралогизмы і софізми

Парадокс у мисленні

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЦІКАВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

ВИСНОВОК

ВІДПОВІДІ ТА РІШЕННЯ

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  

Дивіться також:

 

Логіка. Принципи логіки. Закони формальної логіки.

Логіка. включає засади визначення, класифікації, правильного. вживання термінів, предикації, доказів і міркувань.

 

Логіка і науковий метод. Систематизація методів побудови теорій...

формальної логіки до вирішення повсякденних проблем, з якими я. стикаюся і як людина, і як науковець? Якщо подумати, мене. більшого навчила практика, а не логіка.

 

Формальна і полуинтуитивная логіка. Абстрактні критерії. Проблеми...

служить нам основним орієнтиром в лабораторній практиці. Та полуинтуитивная логіка, якою користується кожен.

 

...і книжки Мілля. Підстави політичної економії. Система логіки....

позитивізму, послідовник Огюста Конта. В "Системі логіки" (т 1-2,1843) разработал.сменялась логікою, логіка математикою, математика мовами.

 

...Чарльза Пірса. Засновник семіотики. Американський філософ, логік...

Американський філософ, логік, математик, натураліст Родоначальник. прагматизму Висунув принцип, згідно якому зміст поняття цілком.

 

Основні логічні закони в російській мові. Логічні закони.

Тому говорять не просто про закони логіки, а про закони і правила логіки (див. про це: Свинцов В.І. Логіка.

 

Загальний характер філософії Аристотеля і порівняння її з філософією...

Цим він зробив величезну послугу-знання. Вказавши філософії нову мету, Аристотель дав їй і засоби для досягнення цієї делі, яке полягають в його логіці.

 

Інтуїція - що це таке

Досить часто ці два способи конфронтируют між собою. Логіка відкидає інтуїцію, інтуїція задавлює логіку.

 

...аспекти філософського аналізу. Аналітична філософія і логіка....

На початковому етапі ці взаємини були максимально тісними (згадаємо хоча б позицію раннього Рассела, який вважав логіку "сутністю філософії").

 

...Біографія і твори Гегеля. Феноменологія духу, Наука логіки...

натурфілософії, що має змістом відчуження Бога свого творіння самого. собі в людському дусі В кінці знову виявляється логіка - на цей раз.

 

Останні додавання:

 

Педагогіка

Ділова психологія

Політологія

Політологія Західна і Східна традиції