Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Захисне лісорозведення


Розділ: Підручники

 

  

 

ЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В СРСР

 

Під ред. Павловського О.С.

 

Борис Олександрович Абакумов, Дмитро Кирилович Бабенко, Іван Михайлович Бартенєв

М: Агропромиздат, 1986

 

У книзі показано різнобічне народногосподарське значення захисних лісових насаджень. На основі багаторічних досліджень дано агролесомелиоративное районування території СРСР, викладені наукові основи проектування комплексу лісових насаджень для захисту полів, пасовищ, гідрографічної мережі і пісків від ерозії і несприятливих умов середовища, а також з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь.

Для наукових працівників лісового і сільського господарства, охорони природи.

 

Автори: Б-А. Абакумов, Д.К. Бабенко, ЇМ Бартенєв, В.М. Виноградів, М.І Дол - гілевич, В.В. Захаров, І.Г. Зиков,\Ф.М. Касьянов|, В.І. Коптєв, Е.А. Крюкова, Н.Ф. Кулик, \Б.В. Лабазников|, Н.Т. Макарычев, 3-Й. Маланіна, Г.Я. Маттіс, В.Т. Ніколаєнко, О.С. Павловський, Л Т. Персидська, К.С. Савельєва, | А.А. СенкевичJ. А-М. Степанов,. І.М. Торохтун, |І.В. ТрещевскиЩ, В.М. Трибунська.

Рецензент В.М. Тарасюк (Держагропром СРСР).

 

ВВЕДЕННЯ

НАРОДНО ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

ЗАХИСНІ ЛЕСОНАСАЖДЕНЙЯ НА СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

1 АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СРСР

2. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ

3. ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ В КОМПЛЕКСІ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ

Вивчення морфометричних характеристик рельєфу ряду районів

Організація території та методи розміщення лісомеліоративних насаджень на піщаних землях

Використання грунтових вод деревної рослинністю

Водний режим пісків і піщаних ґрунтів кліматичних зонах

4. МЕЛІОРАТИВНА РОЛЬ ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

5. ЛІСОВІ СМУГИ НА НЕЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

ВПЛИВ ЛІСОВИХ СМУГ НА МІКРОКЛІМАТ

Температура ґрунту і повітря

Випаровування і транспирание

Вплив лісових смуг на снегоотложение

Вплив лісових смуг на властивості ґрунту

Вплив лісових смуг на утримання рухомого фосфору

6. ВПЛИВ ЛІСОВИХ СМУГ НА ВРОЖАЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

7. МЕЛІОРАТИВНА РОЛЬ ЛІСОВИХ СМУГ НА ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

8. РОЛЬ САДОЗАЩИТНЫХ ЛІСОВИХ СМУГ

9. ЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ ТА ЯКІСТЬ ВРОЖАЮ

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ

ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

БАШТАННІ КУЛЬТУРИ

КОРМОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІКАРСЬКІ КУЛЬТУРИ

ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

10. РОЛЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ЗАШИТЕ ГРУНТУ ВІД ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Лісонасадження та якісний склад поверхневого стоку

Грунтозахисна роль насаджень

Лісонасадження і врожай сільськогосподарських культур на схилах

Насадження на гірських схилах

11. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО НАСІННИЦТВА ТА ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вирощування садивного матеріалу

Ефективність хімічних і біологічних прийомів боротьби з полеганием

Підготовка грунту

Догляд за лісовими смугами до змикання крон

13. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

Особливості технології залісення гірських берегових і балкових схилів

Хімічний захист

Вирощування лісонасаджень на зарослих горбистих пісків

Насадження для захисту виноградників і садів

Лісові насадження, створені на пасовищах

Рубки догляду у лісових смугах на схилах

14. ЗАХИСТ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Технологія використання бактеріальних препаратів

15. МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

Терасування схилів

16. ПРИСТРІЙ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ НАСАДЖЕНЬ

Проект організації та ведення господарства в захисних лісонасадженнях сільськогосподарського підприємства

ЗАХИСНІ . ЛІСОНАСАДЖЕННЯ В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

17. ОЗЕЛЕНЮВАЛЬНІ НАСАДЖЕННЯ

Озеленення лікувальних установ

Озеленювальні насадження в житлових зонах

18. ЗАХИСНІ НАСАДЖЕННЯ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦЬ ДОРІГ

Захисні лісові насадження на залізничному транспорті

Шляхові лісосмуги в двосмугових насадженнях

Дослідження аеродинамічних і снігозатримуючих властивостей лісових порід

Рубки догляду та відновлення в умовах залізничного транспорту

Насадження на землях рекультивируемых

19. ДЕРЖАВНІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

20. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЗАХИСНОМУ ЛІСОРОЗВЕДЕННЮ

21. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

22. НЕОБХІДНА ЛІСИСТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЛЕСОАГРАРНЫХ ЛАНДШАФТАХ

Нормативне кількість захисних лісових смуг по відношенню до площі ріллі

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ЗАХИСНОМУ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В СРСР

Захисні насадження на сільськогосподарських землях

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Дивіться також:

 

Лісовий кодекс РФ

 

Лісовідновлення на вирубках і інших непокритих лісом площах...

лісонасаджень цінних порід, а також збереження захисних, рекреаційних по лісовідновленню і лісорозведення в лісовому фонді

 

Землі транспорту призначені для експлуатації, утримання...

Проекти будівництва, реконс-. конструкції або ремонту об'єктів транспорту можуть передба-. матривать необхідність захисних лісонасаджень і вуст

 

Процес відтворення лісових ресурсів забезпечується завдяки...

Лісорозведення - це створення і вирощування лісових насаджень штучного.
фонду та створення захисних лісонасаджень на землях, що не входять в лісовий фонд.

 

Особливо захисні ділянки лісу не виділяються в лісах певною...

виділяються особливо захисні ділянки лісу, включають: таксационные опису, планшети, плани лісонасаджень, оглядові плани лісогосподарських заходів, а також.

 

Цілями лісорозведення є створення лісів на нелісових землях...

Цілі відтворення лісів та лісорозведення.

 

Лісове законодавство розмежовує поняття лісової рослинності...

вирощування посадкового матеріалу, використовуваного для посадки захисних лісових.
миття рухомого складу, захисними лісонасадженнями, спорудами на зв'язках.

 

Хто звільняється від плати за землю? Використання землі в Російській...

В смугу відведення авто. мобільних доріг входять і земельні ділянки, необхідні. для захисних лісонасаджень і пристроїв у місцях, під

 

Землекористування. Регулювання землекористування є...

Джерелом плати є прибуток. Платежі витрачаються на створення захисних лісонасаджень, проведення протиерозійних і протиселевих заходів...

 

Органи державного управління сільським господарством. Міністерство...

...державного нагляду за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки; розробка та виконання програм по захисному лісорозведення.

 

Захист природних водойм від виснаження і забруднення

...здійснюються агротехнічні заходи в системі сільського господарства затримання поверхневого стоку, передбачаються захисні лісонасадження для закріплення...

 

Останні додавання:

 

ЗВАРЮВАННЯ ТА РІЗАННЯ МЕТАЛІВ Сушка і захист деревини Сушка деревини Деревоволокнисті плити Тверді сплави Бетон і залізобетон

АРМАТУРНІ І БЕТОННІ РОБОТИ Цивільне судочинство Теорія літератури. Поетика Психокорекційна та розвиваюча робота з дітьми

 

Вся Бібліотека >>>