Вся електронна бібліотека >>>

 Конституційне право >>

 

Підручники для вузів

Конституційне право


Розділ: Економіка

Об'єкти, зміст, форми і суб'єкти конституційного контролю

 

Об'єкти, зміст, форми і суб'єкти конституційного контролю. Об'єктами конституційного контролю є перш за все нормативні правові акти, що стоять по своїй юридичній силі конституції нижче. Це можуть бути: конституційні та органічні закони; звичайні закони; акти органів виконавчої влади; акти органів місцевого самоврядування. Конституційні закони, прийняті кваліфікованою більшістю голосів на референдумі, звичайно не підлягають перевірці на конституційність. Але закони, прийняті на референдум простою більшістю голосів, можуть піддаватися такій перевірці. Об'єктом конституційного контролю можуть бути і приватно правові акти (заповіти, договори та ін) і судові рішення, а в окремих країнах і індивідуальні правозастосовчі акти. До числа об'єктів конституційного контролю належать дії посадових осіб, створення і діяльність політичних громадських об'єднань (особливо партій), акти та дії громадських об'єднань, що виконують за дорученням держави певні владні функції та ін.

Не підлягає сумніву те, що об'єктом конституційного контролю є внутрішньодержавні договори і угоди. Таким об'єктом є і міжнародні договори. Оскільки конституції багатьох країн закріплюють пріоритет, примат міжнародного права над національним, то перевірка відповідності національних законів та інших правових актів міжнародними договорами також повинна включатися в конституційний контроль. Перевірці на конституційність часто піддаються проекти міжнародних договорів або вже підписані міжнародні договори до їх вступу в силу. Складніше йде справа, коли мова йде про розбіжності між чинними міжнародними договорами та конституцією. У конституціях ряду країн (наприклад, Франції, Іспанії та ін) закріплюється положення, що в цих випадках орган конституційного контролю (Конституційний Рада, Конституційний Трибунал) встановлює таку розбіжність, а висновок чи ратифікація такого договору стають можливими лише після перегляду конституції.

Зміст конституційного контролю також неоднаково в різних країнах. І тим не менш можна сказати, що найважливішу частину цього змісту зазвичай становить перевірка конституційності законодавства і перш за все захист прав людини і громадянина. Дуже велику його частину займають також: тлумачення конституції та подання висновків вищих органів держави по конституційним питань; вирішення спорів про компетенції органів державної влади; визнання правильності проведення референдумів, дійсності або недійсність загальних виборів; визначення конституційності правозастосовчої практики та конкретних дій виконавчої влади та ін. Сказане не означає, що всі ці функції обов'язково виконує орган конституційного контролю будь-якої окремої країни. В кожній з них має місце свій набір таких функцій. У деяких країнах для виконання окремих з них створюються поряд з органами конституційного контролю є особливі органи. Наприклад, у Франції поряд з органом конституційної юстиції - Конституційною Радою створюється ще Державна Рада, перевіряє конституційність актів виконавчої влади (адміністративна юстиція), а також Висока палата правосуддя і Палата правосуддя республіки для реалізації відповідальності вищих державних посадових осіб (у Польщі - це Державний Трибунал).

У цих загальних рамках в одних країнах (ФРН, Іспанія та ін) особливо велике місце у здійсненні конституційного контролю займає розгляд скарг, пов'язаних насамперед із захистом прав і свобод особистості, а в Австрії основну масу розглянутих справ становлять справи про конституційність адміністративних актів органів виконавчої влади. У деяких країнах (Польща, Єгипет, Узбекистан, Албанія та ін) у функції органів конституційного контролю входить тлумачення не тільки конституції, але і звичайних законів. В Італії такий орган розглядає по суті обвинувачення, висунуті парламентом проти президента, а у ФРН - питання неконституційності політичних партій. В цілому ж можна говорити про загальну тенденцію розширення сфери конституційного контролю в різних країнах.

Форми (види) конституційного контролю ще більше різноманітні. Вже йшла мова про те, що конституційний контроль може бути попереднім і наступним. Також розрізняють: абстрактний (тобто не пов'язаний з конкретною справою) і конкретний конституційний контроль; обов'язковий і факультативний (тобто здійснюється тільки з ініціативи уповноваженої суб'єкта); вирішальний (або постановляющий) і консультативний (тобто при не обов'язковість рішення для підконтрольного органу); матеріальний (тобто пов'язаний з перевіркою змісту акта) і формальний (тобто пов'язаний з перевіркою компетентності органу, який видав відповідний акт, форми акта та процедури його прийняття); повний і частковий (тобто поширюється не на всю, а лише на певну сферу відносин, врегульованих конституцією); зовнішній і внутрішній (тобто здійснюваний не іншим, а самим органом, який прийняв відповідний акт) конституційний контроль.

У різних країнах конституційний контроль можуть здійснювати різні суб'єкти (органи). Як вже зазначалося, в рамках англосаксонської системи права такий контроль здійснюють загальні суди на чолі з вищим судом або тільки останній (США, Японія, Аргентина, Норвегія, Швеція, Австралія, Індія, Гана, Шрі-Ланка, Філіппіни, Естонія та ін), а в інших країнах - спеціалізованим органом конституційного контролю (європейська модель). Цей орган найчастіше носить судовий характер і іменується конституційний суд, але іноді (наприклад, у Франції, Тунісі, Марокко, Сенегал, Казахстані та ін. країнах) - несудовий або квазісудовий характер і іменується - конституційний рада. Особливе місце в такому самому загальному поділі моделей конституційного контролю посідав конституційний контроль, що існував у минулому в СРСР і інших соціалістичних країнах, де його обмежені функції були покладені на сам парламент і його постійно діючий орган. Сьогодні в останніх за найменування соціалістичних країнах немає спеціальних органів конституційного контролю, як немає їх і у Великобританії, де немає єдиної консолідованої писаної конституції та дуже строго дотримується принцип верховенства парламенту. В окремих країнах (Італія, Греція, Португалія та ін) зроблена спроба об'єднати риси американської та європейської моделей конституційного контролю, за якої суддя, який засумнівався в процесі розбору справи конституційності застосованого ним закону, звертається до конституційного суду. У деяких мусульманських країнах створюються конституційно-релігійні ради (в Ірані - піклувальна Рада; в Марокко - консультативна Рада), що складаються з богословів та юристів і стежать за відповідністю законів насамперед Корану. В Пакистані, поряд з Верховним судом, що здійснює конституційний контроль, існують ще ісламський рада, розглядає відповідність правових актів Корану, і суд шаріату, який розглядає позови громадян, зокрема, про невідповідність стосуються їх актів шаріату.

 

До змісту книги: Конституційне право

 

Дивіться також:

 

  Демократичне конституційне право. З кінця 80-х рр. ...

З прийняттям нової Конституції починається широке оновлення всіх інститутів конституційного права Росії. По суті, формується конституційне право, ...
www.bibliograph.com.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava/51.htm

 

  ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

Разом з тим, сама Історія вітчизняного держави і права готує студентів до вивчення таких спеціальних дисциплін, як Конституційне право РФ, ...
www.bibliograph.com.ua/istoriya-gosudarstva-i-prava/

 

  Функції права є найбільш суттєві напрямки і сторони його ...

функція закріплення прав і свобод людини і громадянина (конституційне право), функція визначення діянь, що визнаються злочинами, і встановлення ...
www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/32 .htm

 

  Визнання і регулювання екологічних прав громадян. Стан ...

Конституційне право кожного на сприятливе окружающю середовище - одне з фундаментальних і всеохоплюючих суб'єктивних прав людини і громадянина, ...
bibliograph.com.ua/ecologicheskoe-pravo-3/33 .htm

 

  Характеристика системи права. Приватне і публічне право. Основна ...

Наприклад, в англійському праві розрізняють загальне право і право справедливості. ... держави в цілому (конституційне право, кримінальне, процесуальне, ...
www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/67 .htm

 

  Становлення політичної науки. Початок політичної науки у ...

Багато французькі правознавці вважали, що політична наука є не більш ніж конституційне право. Тому під Франції широке поширення отримав ...
www.bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/156 .htm

 

  Право - ядро і нормативна основа. Правова система. Поняття і ...

2 Див.: Тихомиров Ю.А. Конституційне право: уроки минулого та погляд у майбутнє // Правознавство. 1992. № 6. С. 6; Він же. Теорія закону. М., 1982. С. 17. ...
www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/34 .htm

 

  Правові галузі. Загальна характеристика галузей Російського права.

Конституційне право. Це перша і ведуча галузь, яка визначається як сукупність юридичних норм та інститутів, опосредую-ших найбільш важливі, ...
www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava-1/68 .htm

 

  Коротка характеристика системи права та її підсистем - галузей ...

Провідною галуззю права є державне, або конституційне, право. Воно включає правові норми і інститути, що регулюють устрій держави, ...
bibliograph.com.ua/hozyaystvennoe-pravo/8.htm

 

Останні додано:

 

Історія економічний вчень Історія економічний навчань

 

Історія політичних і правових вчень

Історія вітчизняного держави і права Історія держави і права зарубіжних країн