Вся Бібліотека >>>

  

 

Закони. Юриспруденція

Коментар до Цивільного кодексу РФ частини першої (постатейний)


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

  

 

Коментар до Цивільного кодексу РФ частини першої (постатейний) (під ред. О.Н.Садикова)

 

У Коментарі використані матеріали станом на 01.09.97 р.

 

Автори коментаря

 

Авілов Г.Є., старший науковий співробітник Інституту законодавства і порівняльного правознавства (в надалі Інститут) - ст.66 - 95 гл.4;

Безбах В.В., зав. кафедрою цивільного та трудового права Російського Університету дружби народів, кандидат юридичних наук, професор - ст.447 - 449 гл.28;

Брагінський М.І., головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - гл.5; гл.21; ст.309 - 316, 318 - 328 гл.22; ст.330 - 333, 359, 360 гл.23; гл.26;

Єфімова Л.Г, кандидат юридичних наук - ст.149 гл.7;

Клейн Н.І., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук, професор - гл.2; вступний коментар. до підрозділу 2 Розділу III; ст.420, 421, 423 - 426, 428 гл.27; ст.445, 446 гл.28;

Кузнєцова І.М., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - ст.31 - 41, 47 гл.3;

Левшина Т.Л., старший науковий співробітник Інституту - ст.128 - 130, 132 - 137 гл.6; гл.11; коммент. до Вступного закону;

Лесницкая Л.Ф., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - ст.131 гл.6;

Литовкин В.М., зав. відділом цивільного законодавства Інституту, кандидат юридичних наук - коммент. до гл.17; гл.18;

Масевич М.Г., провідний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - ст.17 - 30, 42 - 46 гл.3 і вступний коментар. до неї; гл.14; гл.15; гл.24;

Павлодский Е.А., провідний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - коммент. до 3, 5, 7, ст.329, 334 - 358, 361 - 367, 380, 381 гл.23 і вступний коментар. до неї;

Полонський Б.О., помічник Голови Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Заслужений юрист Російської Федерації - алфавітно-предметний покажчик;

Рахмилович В.А., головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - ст.48 - 65 гл.4 і вступний коментар. до неї;

Розенберг М.Г., професор Всеросійської академії зовнішньої торгівлі, доктор юридичних наук - гл.12; ст.431 гл.27; гл.29;

Рутман Л.М., професор Державної академії управління, доктор юридичних наук - ст. 113 - 115 гл.4;

Садків О.М., головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - передмова; гл.1; гл.9; ст.368 - 379 гл.23; ст.422, 427, 429, 430 гл.27; ст.432 - 444 гл.28 і вступний коментар. до неї;

Сойфер Т.В., науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - коммент. до 5, ст.116 - 123 гл.4; гл.10;

Толстой Ю.К., професор Санкт-Петербурзького університету, доктор юридичних наук - гл.16;

Трахтенгерц Л.А., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - ст.138, 139 гл.6;

Файзутдинов И.Ш., кандидат юридичних наук - ст.142 - 148 гл.7 і вступний коментар. до неї;

Хлестова В.О., старший науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - ст.140, 141 гл.6; ст.317 гл.22;

Чубаров В.В., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - гл.13; гл.19; гл.20;

Шапкіна Г.С., провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук - ст.96 - 106 гл.4;

Яковлєв В.Ф., Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, доктор юридичних наук, професор - гл.25;

Ярошенко К.Б., головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор - ст.107 - 112 гл.4; гл.8.

 

Прийняті скорочення

 

1. Правові нормативні акти

 

АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 5 травня 1995 року (СЗ РФ, 1995, N 19, ст.1709)

Вступний закон - Федеральний закон від 30 листопада 1994 року "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" (СЗ РФ, 1994, N 32, ст.3302)

Вступний закон до ч.2 ЦК - Федеральний закон від 26 січня 1996 року "Про введення в дію частини другий Цивільного кодексу Російської Федерації" (СЗ РФ, 1996, N 5, ст.411)

ВК - Повітряний кодекс РФ від 19 березня 1997 року (СЗ РФ, 1997, N 12, ст.1383)

Водний кодекс - Водний кодекс РФ від 16 листопада 1995 року (СЗ РФ, 1995, N 47, ст.4471)

ЦК 1964 - Цивільний кодекс РРФСР від 11 червня 1964 р.

ЦК - Цивільний кодекс РФ, частина перша від 30 листопада 1994 р.; Цивільний кодекс РФ, частина друга від 26 січня 1996 р.

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР від 11 червня 1964 р.

ЖК - Житловий кодекс РРФСР від 24 червня 198 3 р.

Закон про авторське право - Закон РФ від 9 липня 1993 р. "Про авторське право і суміжні права" (Відомості РФ, 1993, N 32, ст.1242)

Закон про акціонерні товариства - Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. "Про акціонерні товариства" (СЗ РФ, 1996, N 1 ст.1)

Закон про банки - Закон РФ "Про банки і банківську діяльність" в ред. Федерального закону від 3 лютого 1996 р. (СЗ РФ, 1996, N 6, ст.492)

Закон про банкрутство - Закон РФ від 19 листопада 1992 р. "Про неспроможності (банкрутство) підприємств" (Відомості РФ, 1993, N 1, ст.6)

Закон про біржах - Закон РФ від 20 лютого 1992 р. "Про товарних біржах і біржовий торгівлі" (Відомості РФ, 1992, N 18, ст.961)

Закон про благодійну діяльності - Федеральний закон від 11 серпня 1995 року "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (СЗ РФ, 1995, N 33, ст.3340)

Закон про бухгалтерський облік - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. "Про бухгалтерський облік" (СЗ РФ, 1996, N 48, ст.5369)

Закон про валютне регулювання - Закон РФ від 9 жовтня 1992 року "Про валютне регулювання і валютному контролі" (Відомості РФ, 1992, N 45, ст.2542)

Закон про природні монополії - Федеральний закон від 17 серпня 1995 р. "Про природні монополії" (СЗ РФ, 1995, N 34, ст.3426)

Закон про закупівлі - Федеральний закон від 2 грудня 1994 р. "Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб" (СЗ РФ, 1994, N 32, ст.3303)

Закон про заставу - Закон РФ від 29 травня 1992 року "Про заставу" (Відомості РФ, 1992, N 23, ст.1239)

Закон про захист прав споживачів - Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" в ред. Федерального закону від 9 січня 1996 р. (СЗ РФ, 1996, N 3, ст.140)

Закон про виконавче виробництві - Федеральний закон від 21 липня 1997 р. "Про виконавче провадження" (СЗ РФ, 1997, N 30, ст.3591)

Закон конкуренції - Закон РРФСР від 22 березня 1991 р. "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" (Відомості РРФСР, 1991, N 16, ст.499)

Закон про надра - Закон РФ "Про надра" в ред. закону від 3 березня 1995 року (СЗ РФ, 1995, N 10, ст.823)

Закон про некомерційні організаціях - Федеральний закон від 12 січня 1996 р. "Про некомерційних організаціях" (СЗ РФ, 1996, N 3, ст.145)

Закон про громадські об'єднаннях - Федеральний закон від 19 травня 1995 р. "Про громадських об'єднаннях" (СЗ РФ, 1995, N 21, ст.1930)

Закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування - Федеральний закон від 28 серпня 1995 року "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (СЗ РФ, 1995, N 35, ст.3506)

Закон про зброю - Федеральний закон від 13 грудня 1996 року "Про зброю" (СЗ РФ, 1996, N 51, ст.5681)

Закон про переказний і простий вексель - Федеральний закон від 11 березня 1997 р. "Про перекладному і простому векселі" (СЗ РФ, 1997, N 11, ст.1238)

Закон про постачання - Федеральний закон від 13 грудня 1994 року "Про постачання продукції для федеральних державних потреб" (СЗ РФ, 1994, N 34, ст.3540)

Закон про споживчу кооперації - Закон РФ "ПРО споживчій кооперації (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" в ред.Федерального закону від 11 липня 1997 року (СЗ РФ, 1997, N 28, ст.3306)

Закон про правову охорону програм - Закон РФ від 23 вересня 1992 року "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" (Відомості РФ, 1992, N 42, ст.2325)

Закон про правову охорону топологій ІМС - Закон РФ від 23 вересня 1992 року "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем" (Відомості РФ, 1992, N 42, ст.2328)

Закон про приватизацію - Федеральний закон від 21 липня 1997 року "Про приватизацію державного майна і про основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації" (СЗ РФ, 1997, N 30, ст.3595)

Закон про приватизацію житлового фонду - Закон РРФСР від 4 липня 1991 року "Про приватизацію житлового фонду в Російській Федерації" (Відомості РРФСР, 1991, N 28, ст.959)

Закон про виробничих кооперативи - Федеральний закон від 8 травня 1996 р. "Про виробничих кооперативах" (СЗ РФ, 1996, N 20, ст.2321)

Закон про професійних союзах - Федеральний закон від 12 січня 1996 р. "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (СЗ РФ, 1996, N 3, ст.148)

Закон про реєстрацію прав на нерухомість - Федеральний закон від 21 липня 1997 року "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (СЗ РФ, 1997, N 30, ст.3594)

Закон про ринок цінних паперів - Федеральний закон від 22 квітня 1996 року "Про ринок цінних паперів" (СЗ РФ, 1996, N 17, ст.1918)

Закон про свободу віросповідань - Закон РРФСР від 25 жовтня 1990 року "Про свободу віросповідань" (Відомості РРФСР, 1990, N 21, ст.240)

Закон про сільськогосподарської кооперації - Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" (СЗ РФ, 1995, N 50, ст.4870)

Закон про товариства власників житла - Федеральний закон від 15 червня 1996 р. "Про товариствах власників житла" (СЗ РФ, 1996, N 25, ст.2963)

Закон про товарні знаки - Закон РФ від 23 вересня 1992 р. "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (Відомості РФ, 1992, N 42, ст.2322)

Закон про ЦБР - Закон РФ "Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)" в ред. Федерального закону від 26 квітня 1995 року (СЗ РФ, 1995, N 18, ст.1593)

Земельний кодекс - Земельний кодекс РРФСР, прийнятий Верховною Радою РРФСР від 25 квітня 1991 р. (Відомості РРФСР, 1991, N 22, ст.768)

Кзпп - Кодекс законів про працю РРФСР від 9 грудня 1971 р.

Кпап - Кодекс РРФСР про адміністративні правопорушення від 20 червня 1984 р.

КТМ - Кодекс торговельного мореплавання Союзу СРСР, затв. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 вересня 1968 р. (Відомості СРСР, 1968, N 39, ст.351)

Лісовий кодекс - Лісовий кодекс РФ від 29 січня 1997 р. (СЗ РФ, 1997, N 5, ст.610)

Основи ГЗ - Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік від 31 травня 1991 р. (Відомості СРСР, 1991, N 26, ст.733)

Основи законодавства про нотаріат - Основи законодавства РФ про нотаріат, прийняті Верховною Радою РФ 11 лютого 1993 р. (Відомості РФ, 1993, N 10, ст.357)

Патентний закон - Патентний закон РФ від 23 вересня 1992 р. (Відомості РФ, 1992, N 42, ст.2319)

Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, затв. Указом Президента РФ від 8 липня 1994 р. N 1482 "Про впорядкування державної реєстрації підприємств і підприємців на території Російської Федерації" (СЗ РФ, 1994, N 11, ст.1194)

Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ N 2/1 - Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 28 лютого 1995 р. за N 2/1 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" (Бюлетень ЗС РФ, 1995, N 5)

Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ N 6/8 - Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" (Вісник ВАС РФ, 1996, N 9)

Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ N 4/8 - Постанова Пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 2 квітня 1997 р. N 4/8 "Про деякі питання застосування Федерального закону "Про акціонерні товариства" (Вісник ВАС РФ, 1997, N 6)

Постанова Уряду РФ N 1418 - Постанова Уряду РФ від 24 грудня 1994 року N 1418 "Про ліцензування окремих видів діяльності" (СЗ РФ, 1995, N 1, ст.69)

Сімейний кодекс - Сімейний кодекс РФ від 29 грудня 1995 року (СЗ РФ, 1996, N 1, ст.16)

МК - Митний кодекс РФ, утв. Верховною Радою РФ від 18 червня 1993 р. (Відомості РФ, 1993, N 31, ст.1224)

УАТ - Статут автомобільного транспорту УРСР, затв. постановою РМ РРФСР від 8 січня 1969 р. N 12 (СП РРФСР, 1969, N 2-3, ст.8)

УВВТ - Статут внутрішнього водного транспорту СРСР, затв. постановою РМ СРСР від 15 жовтня 1955 р. N 1801

УЗД - Статут залізниць СРСР, затв. постановою РМ СРСР від 6 квітня 1964 р. N 270 (ЗП УРСР, 1964, N 5, ст.36)

КК - Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 року (СЗ РФ, 1996, N 25, ст.2954)

Указ Президента РФ N 1210 - Указ Президента РФ від 18 серпня 1996 року N 1210 "Про заходи щодо захисту прав акціонерів та забезпечення інтересів держави як власника і акціонера" (СЗ РФ, 1996, N 35, ст.4142)

КПК - Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР від 27 жовтня 1960 р.

 

3. Державні органи

 

ВАС (РРФСР, РФ) - Вищий Арбітражний Суд

НД (СРСР, РРФСР, РФ) - Верховний Суд

ДПС РФ - Державна податкова служба РФ

ГКАП - Державний комітет РФ по антимонопольній політиці і підтримці нових економічних структур

РКЗ РФ - Державний комітет РФ по управлінню державним майном

ГТК - Державний митний комітет РФ

МЗЕЗ РФ - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі РФ

Міносвіти РФ - Міністерство загальної та професійної освіти РФ

Мінбуд РФ - Міністерство будівництва РФ

Мінфін РФ - Міністерство фінансів РФ

Мін'юст РФ - Міністерство юстиції РФ

Роспатент - Комітет РФ по патентам і товарним знакам

СМ (СРСР, РРФСР, РФ) - Рада Міністрів (Рада Міністрів - Уряд)

ЦБР - Центральний банк РФ

Коментар до Закону "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" (Вступний закон)

 

Розділ I. Загальні положення

 

Підрозділ 1. Основні положення

Розділ 1. Цивільне законодавство

Стаття 1. Основні початку громадянського законодавства - Стаття 7. Цивільне законодавство і норми міжнародного права

Глава 2. Виникнення цивільних прав і обов'язків, здійснення та захист цивільних прав

Стаття 8. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків - Стаття 16. Відшкодування збитків, заподіяних державними органами та органами місцевого самоврядування

 

Підрозділ 2. Особи

Розділ 3. Громадяни (фізичні особи)

Стаття 17. Правоздатність громадянина - Стаття 47. Реєстрація актів цивільного стану

Глава 4. Юридичні особи

Стаття 48. Поняття юридичної особи - Стаття 65. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи

Глава 5. Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Стаття 124. Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні утворення - суб'єкти цивільного права - Стаття 127. Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації в відносинах, регульованих цивільним законодавством, з участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав

 

Підрозділ 3. Об'єкти цивільних прав

Глава 6. Загальні положення

Стаття 128. Види об'єктів цивільних прав - Стаття 141. Валютні цінності

Глава 7. Цінні папери

Стаття 142. Цінна папір - Стаття 149. Бездокументарні цінні папери

Глава 8. Нематеріальні блага та їх захист

Стаття 150. Нематеріальні блага - Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації

 

Підрозділ 4. Угоди і представництво

Глава 9. Угоди

Стаття 153. Поняття угоди - Стаття 181. Терміни позовної давності по недійсним операціях

Глава 10. Представництво. Довіреність

Стаття 182. Представництво - Стаття 189. Наслідки припинення довіреності

 

Підрозділ 5. Терміни. Позовна давність

Глава 11. Обчислення строків

Стаття 190. Визначення терміну - Стаття 194. Порядок вчинення дій в останній день строку

Глава 12. Позовна давність

Стаття 195. Поняття позовної давності - Стаття 208. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

 

Розділ II. Право власності та інші речові права

 

Глава 13. Загальні положення

Стаття 209. Зміст права власності - Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна

Глава 14. Придбання права власності

Стаття 218. Підстави набуття права власності - Стаття 234. Набувальна давність

Глава 15. Припинення права власності

Стаття 235. Підстави припинення права власності - Стаття 243. Конфіскація

Глава 16. Загальна власність

Стаття 244. Поняття та підстави виникнення спільної власності - Стаття 259. Власність господарського товариства або кооперативу, утвореного на базі майна селянського (фермерського) господарства

Глава 17. Право власності та інші речові права на землю

Стаття 260. Загальні положення про право власності на землю - Стаття 287. Припинення прав на земельну ділянку, належать особам, які не є його власниками

Глава 18. Право власності та інші речові права на житлові приміщення

Стаття 288. Власність на житлове приміщення - Стаття 293. Припинення права власності на безгосподарно вміст житлове приміщення

Глава 19. Право господарського ведення, право оперативного управління

Стаття 294. Право господарського відання - Стаття 300. Збереження прав на майно при переході підприємства або установи до іншого власнику

Глава 20. Захист права власності та інших речових прав

Стаття 301. Витребування майна із чужого незаконного володіння - Стаття 306. Наслідки припинення права власності в силу закону

 

Розділ III. Загальна частина зобов'язального права

 

Підрозділ 1. Загальні положення про зобов'язання

Глава 21. Поняття і сторони зобов'язання

Стаття 307. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення - Стаття 308. Боку зобов'язання

Глава 22. Виконання зобов'язань

Стаття 309. Загальні положення Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань

Глава 23. Забезпечення виконання зобов'язань

Стаття 330. Поняття неустойки - Стаття 381. Наслідки припинення та невиконання зобов'язання, забезпеченого завдатком

Глава 24. Зміна осіб у зобов'язанні

Стаття 390. Відповідальність кредитора, який поступився вимога - Стаття 392. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора

Глава 25. Відповідальність за порушення зобов'язань

Стаття 393. Обов'язок боржника відшкодувати збитки - Стаття 406. Прострочення кредитора

Глава 26. Припинення зобов'язань

Стаття 407. Підстави припинення зобов'язань - Стаття 419. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи

 

Підрозділ 2. Загальні положення про договорі

Глава 27. Поняття та умови договору

Стаття 420. Поняття договору - Стаття 431. Тлумачення договору

Глава 28. Укладення договору

Стаття 432. Основні положення про укладення договору - Стаття 449. Наслідки порушення правил проведення торгів

Глава 29. Зміна і розірвання договору

Стаття 450. Підстави зміни і розірвання договору - Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору

 

Розділ IV. Окремі види зобов'язань

 

Глава 30. Купівля-продаж

Стаття 454. Договір купівлі-продажу - Стаття 566. Застосування до договору продажу підприємства правил про наслідки недійсність угод про зміну або про розірвання договору

Глава 31. Мена

Стаття 567. Договір міни - Стаття 571. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни

Глава 32. Дарування

Стаття 572. Договір дарування - Стаття 582. Пожертви

Глава 33. Рента і довічне утримання з коштом

Стаття 583. Договір ренти - Стаття 605. Припинення довічного утримання

Глава 34. Оренда

Стаття 606. Договір оренди - Стаття 670. Відповідальність продавця

Глава 35. Наймання житлового приміщення

Стаття 671. Договір найму житлового приміщення - Стаття 688. Наслідки розірвання договору найму житлового приміщення

Глава 36. Безоплатне користування

Стаття 689. Договір безоплатного користування - Стаття 701. Припинення договору безоплатного користування

Глава 37. Поспіль

Стаття 729. Наслідки припинення договору підряду до приймання результату роботи - Стаття 768. Правове регулювання державного контракту

Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських та технологічних робіт Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Глава 39. Оплатне надання послуг

Стаття 779. Договір возмездного надання послуг - Стаття 783. Правове регулювання договору возмездного надання послуг

Глава 40. Перевезення

Стаття 784. Загальні положення про перевезення - Стаття 800. Відповідальність перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира

Глава 41. Транспортна експедиція

Стаття 801. Договір транспортної експедиції - Стаття 806. Одностороння відмова від виконання договору транспортної експедиції

Глава 42. Позика і кредит

Стаття 807. Договір позики - Стаття 823. Комерційний кредит

Глава 43. Фінансування під поступку грошової вимоги

Стаття 824. Договір фінансування під поступку грошового вимоги - Стаття 833. Повернення боржнику сум, отриманих фінансовим агентом

Глава 44. Банківський вклад

Стаття 834. Договір банківського вкладу - Стаття 844. Ощадний (депозитний) сертифікат

Глава 45. Банківський рахунок

Стаття 845. Договір банківського рахунку - Стаття 860. Рахунки банків

Глава 46. Розрахунки

Стаття 861. Готівкові та безготівкові розрахунки- Стаття 885. Наслідки несплати чека

Глава 47. Зберігання

Стаття 886. Договір зберігання - Стаття 926. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)

Глава 48. Страхування

Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування - Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальними видами страхування

Глава 49. Доручення

Стаття 971. Договір доручення - Стаття 979. Обов'язки спадкоємців повіреного та ліквідатора юридичної особи, яка є повіреним

Глава 50. Дії в чужому інтересі без доручення

Стаття 980. Умови дій у чужому інтересі - Стаття 989. Звіт особи, що діяв у чужому інтересі

Глава 51. Комісія

Стаття 990. Договір комісії - Стаття 1004. Відмова комісіонера від виконання договору комісії

Глава 52. Агентування

Стаття 1005. Агентський договір - Стаття 1011. Застосування до агентських відносин правил про договори доручення і комісії

Глава 53. Довірче управління майном

Стаття 1012. Договір довірчого управління майном - Стаття 1026. Довірче управління майном з підстав передбачених законом

Глава 54. Комерційна концесія

Стаття 1027. Договір комерційної концесії - Стаття 1040. Наслідки припинення виключного права, користування яким надано за договором комерційної концесії

Глава 55. Просте товариство

Стаття 1041. Договір простого товариства - Стаття 1054. Негласне товариство

Глава 56. Публічна обіцянка нагороди

Стаття 1055. Обов'язок виплатити нагороду - Стаття 1056. Скасування публічного обіцянки нагороди

Глава 57. Публічний конкурс

Стаття 1057. Організація публічного конкурсу Стаття 1061. Повернення учасникам публічного конкурсу представлених робіт

Глава 58. Проведення ігор і парі

Стаття 1062. Вимоги, пов'язані з організацією ігор і парі та участю в них - Стаття 1063. Проведення лотерей, тоталізаторів і інших ігор державою і муніципальними утвореннями або за їх дозволом

Глава 59. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди

Стаття 1064. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди - Стаття 1101. Спосіб та розмір компенсації моральної шкоди

Глава 60. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення

Стаття 1102. Обов'язок повернути неосновательное збагачення Стаття 1109. Неосновательное збагачення, що не підлягає поверненню

 

 Дивіться також:

 

«Коментар до частини першої Цивільного Кодексу Російської Федерації для підприємців»

 

«Постатейний коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації»

«Коментар до Митного кодексу Російської Федерації (по главам)»

«Постатейний Коментар до Кзпп Російської Федерації»


«Коментар до Сімейному кодексу Російської Федерації»

Безкоштовна юридична консультація


На Ваші питання відповідатимуть фахівці Об'єднання юристів Москви

Задавайте, будь ласка, свої запитання. Наші Юристи з задоволенням на них дадуть відповідь. (Консультація поки здійснюється для міських і мобільних номерів Москви і Московської області.) Ви можете задати питання юристові або адвокатові. Правильно заповнюйте форму (вказуйте правильний номер телефону), питання повинен бути зрозумілий. Наприклад: "Реєстрація підприємств та фірм", "Розділ майна після розлучення", "Як правильно скласти контракт?", "Потрапив в аварію, потрібна Юридична допомога при ДТП, до кого краще звернутися?" Юрист вам передзвонити через кілька хвилин і проконсультує.

Консультація здійснюється для міських і мобільних номерів Москви і Московської обл.

Вид консультації:
Ваш регіон:
Ваше ім'я:
Телефон: (стільниковий)
Ваше запитання
(можна коротко)


 

Вся Бібліотека >>>