Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Бухгалтерія

Бухгалтерський словник


Розділ: Право, бізнес, фінанси

См. також: Банківська енциклопедія

Словник економічних термінів

   

КАЛЬКУЛЯЦІЯ, АКТУАРНА

 

 

- розрахунок, результат роботи актуарія, узагальнений, як правило, у формі таблиці, що вказує на ймовірність реалізації ризику страхування. З одного боку, актуарна калькуляція дозволяє визначити собівартість послуги, що надається страховиком, а з іншого - через А.к. створюються умови для аналізу і розкриття причин економічних, фінансових і організаційних успіхів або недоліків у діяльності страховика. А.к. дозволяє визначити страхову премію за договором страхування, затверджується страховиком.

 

 

ЗМІСТ: «Бухгалтерський словник»

 

Дивіться також:

 

Постатейний коментар до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік"

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Бухгалтерський облік, його об'єкти та основні завдання

Стаття 2. Поняття, використовуються в цьому законі

Стаття 3. Законодавство Російської Федерації про бухгалтерський облік

Стаття 4. Сфера дії справжнього Федерального закону

Стаття 5. Регулювання бухгалтерського обліку

Стаття 6. Організація бухгалтерського обліку в організаціях

Стаття 7. Головний бухгалтер

Глава II. Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерська документація і реєстрація

Стаття 8. Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Стаття 9. Первинні облікові документи

Стаття 10. Регістри бухгалтерського обліку

Стаття 11. Оцінка майна і зобов'язань

Стаття 12. Інвентаризація майна і зобов'язань

 Глава III. Бухгалтерська звітність

Стаття 13. Склад бухгалтерської звітності

Стаття 14. Звітний рік

Стаття 15. Адреси і терміни подання бухгалтерської звітності

Стаття 16. Публічність бухгалтерської звітності

Стаття 17. Зберігання документів бухгалтерського обліку

 Глава IV. Прикінцеві положення

Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік

Стаття 19. Про введення в дія справжнього Федерального закону

 

Економіка

ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

РОЗДІЛ 1. ВВЕДЕННЯ

ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЧИМ НЕ Є ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ОДНА СЕРЕД БАГАТЬОХ

ЕКОНОМІЧНИЙ ОПИС І АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД І НІСЕНІТНИЦЯ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЦІЛЕ І ЧАСТИНА: «ПОМИЛКОВЕ ПОБУДОВА ДОКАЗИ»

ПРО ЗМІСТ КНИГИ

ГЛАВА 2. ЦЕНТРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУДЬ-ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМАЦІЇ

ЗАКОН РІДКОСТІ

КРИВА ТРАНСФОРМАЦІЇ АБО ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА

ЗРОСТАЮЧІ ВИТРАТИ

ЗНАМЕНИТИЙ ЗАКОН СПАДНОЇ ДОХІДНОСТІ

ЕКОНОМІЯ НА МАСШТАБІ І МАСОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ВИНЯТОК ІЗ ПРАВИЛА

МАЛЬТУСОВСКАЯ ТЕОРІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

ЗІТКНУТЬСЯ АМЕРИКА І ЄВРОПА З ФАКТОМ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ?

ЧИСТА НОРМА ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ: НЕВЕЛИКИЙ ВІДСТУП

ДИВОВИЖНИЙ ЗРОСТАННЯ НАШОГО НАСЕЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ «ЗМІШАНОЇ» СИСТЕМИ КАПІТАЛІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

НЕ ХАОС, А ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

НЕВИДИМА РУКА І «ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ»

СИСТЕМА ЦІН

НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

КАПІТАЛ І ЧАС

КАПІТАЛ І ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ОБМІН І ПОДІЛ ПРАЦІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ

НАТУРАЛЬНИЙ ОБМІН І ВИКОРИСТАННЯ ГРОШЕЙ

ТОВАРНІ ГРОШІ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ І БАНКОВІ ГРОШІ

ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ОБМІНУ АБО ЯК РАХУНКОВА ОДИНИЦЯ

ГРОШІ І ЧАС

ГЛАВА 4. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ: ПОЧАТКОВІ ОСНОВИ

МЕХАНІЗМ РИНКУ

ГРАФІК ПОПИТУ

КРИВА ПОПИТУ

ПРИЧИНИ ПОСТУПОВОГО СПАДАННЯ ПОПИТУ

ГРАФІК ПРОПОЗИЦІЇ

РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМІНИ ПОПИТУ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ

ДВА КАМЕНІ СПОТИКАННЯ

ЯКІ ФУНКЦІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ?

НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ДОХІД

ВЕЛИКІ, ДРІБНІ І НАЙДРІБНІШІ ПІДПРИЄМСТВА

ОДНООСІБНА ВЛАСНІСТЬ

ЗРОСТАННЯ ДІЛОВОЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОТРЕБА В КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПОЗИЧЦІ

ТОВАРИСТВО

«ТАК МИ РОСТЕМО»

НОВІ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА

НЕДОЛІКИ ФОРМИ ТОВАРИСТВА

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ

ЯКИМ ЧИНОМ КОРПОРАЦІЯ МОЖЕ ЗБІЛЬШИТИ КАПІТАЛ

ПЕРЕВАГИ РІЗНИХ ВИДІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ГІГАНТСЬКІ КОРПОРАЦІЇ

ПОДІЛ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКИХ КОРПОРАЦІЯХ

РОЗШИРЕННЯ КОНТРОЛЮ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПІРАМІДИ КОМПАНІЙ-ВЛАСНИКІВ

КЕРІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

ВІДБУЛАСЯ РЕВОЛЮЦІЯ КЕРУЮЧИХ?

ПОТРІБНО ЗАСУДЖУВАТИ ВЕЛИКІ РОЗМІРИ КОРПОРАЦІЙ?

ГЛАВА 6. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І СІМЕЙНИЙ ДОХІД

РОЗПОДІЛ ДОХОДУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ

БІДНІСТЬ ЗМЕНШУЄТЬСЯ

ЯК ВИМІРЯТИ НЕРІВНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ ДОХОДІВ

ТЕНДЕНЦІЇ У НЕРІВНОСТІ

ДЕЯКІ ФАКТОРИ ПОВ'ЯЗАНІ З РІЗНИЦЕЮ В ДОХОДАХ

МАЄ СЕНС ВИЩА ОСВІТА?

ВІДМІННОСТІ В ЗДІБНОСТЯХ І ДОХОДИ

ПОЛОЖЕННЯ МЕНШИН

ЕКОНОМІЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СПРИЯТЛИВА МОЖЛИВІСТЬ

ГЛАВА 7. ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ У ВАРТОСТІ ЖИТТЯ

ВІДМІННОСТІ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЕЛИЧИНИ СІМ'Ї

ВІДСТАЛІСТЬ У МИСТЕЦТВІ ВИТРАЧАТИ ГРОШІ

ЗМІНИ В АКТИВАХ СІМ'Ї ЗА РОКИ ВІЙНИ І В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

ЯК ЛЮДИ БЕРУТЬ ГРОШІ БОРГ?

ЗБЕРІГАТИ ЧИ НЕ ЗБЕРІГАТИ ДЕРЖАВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

КУПІВЛЯ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

ВЕЛИКИЙ КРАХ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ВІДСТУП ВІД ТЕМИ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ

ВЛАСНІСТЬ НА ЖИТЛОВІ ВДОМА

КУПІВЛЯ СТРАХОВИХ ПОЛІСІВ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГЛАВА 8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ПРОМИСЛОВОСТІ

НАЦІОНАЛЬНІ І МІСЦЕВІ ПРОФСПІЛКИ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПРОФСПІЛКИ

ЯК ДІЄ СИСТЕМА КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

КОРОТКА ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО РУХУ

КОМУНІЗМ В ПРОФСПІЛКАХ

КОРУПЦІЯ В ПРОФСПІЛКАХ. ЗАКОН ЛЭНДРУМА-ГРІФФІНА 1959 р.

НАСКІЛЬКИ ДЕМОКРАТИЧНІ ПРОФСПІЛКИ?

ОПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛКАМ З БОКУ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ

БОРОТЬБА З ПРОФСПІЛКАМИ

ВИСНОВОК

ГЛАВА 9. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ. ВИТРАТИ, РЕГУЛЮВАННЯ І ФІНАНСИ

РОЗШИРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ, ШТАТІВ І МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

ЗМІНЮЮТЬСЯ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

ДЕРЖАВНІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОПОДАТКУВАННЯ

МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ГРОМАДСЬКІ ПОТРЕБИ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ

ГЛАВА 10. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ПРАГМАТИЧНІ КОМПРОМІСИ В ПОДАТКОВОМУ ОБКЛАДАННІ

ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ

ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК НА ОСОБИСТИЙ ДОХІД

ПРОГРЕСИВНІ ПОДАТКИ, ІНВЕСТИЦІЇ І КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ

ПОДАТКИ ШТАТІВ І МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

СУБСИДІЇ, ОДЕРЖУВАНІ ШТАТАМИ ВІД ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ І МУНІЦИПАЛІТЕТАМИ - ВІД ШТАТІВ

ВИСНОВОК. СКЛАДНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

ГЛАВА 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ДВА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ: ПОТІК ТОВАРІВ І ПОТІК ДОХОДІВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ РЕАЛЬНОМУ ТА ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ: ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ ЦІН З МЕТОЮ ПЕРЕРАХУНКУ У НЕЗМІННІ ЦІНИ

ВИКЛЮЧЕННЯ ПОДВІЙНОГО РАХУНКИ ЗА ПРОМІЖНИМИ ТОВАРАМИ

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ АБО КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ ДОРІВНЮЮТЬ ВАЛОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ВИРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ

ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ США

ТРИ ПОВ'ЯЗАНИХ МІЖ ПОНЯТТЯ: ОСОБИСТИЙ ДОХОД ПІСЛЯ ВИРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ, СУКУПНИЙ ОСОБИСТИЙ ДОХІД (ЧИСТИЙ ДОХІД) І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО КОЛИВАНЬ

ГЛАВА 12. ЗАОЩАДЖЕННЯ, СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

РОЗРИВ МІЖ СПОНУКАННЯМИ ДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

НЕПОСТІЙНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ

ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИЗНАЧЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ

ГЛАВА 13. ТЕОРІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТОЙ РІВЕНЬ ДОХОДУ, ДЕ КРИВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

КОРОТКЕ ПОВТОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ТЕОРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

МУЛЬТИПЛІКАТОР

ЯК ОЩАДЛИВІСТЬ АБО ЗСУВ КРИВИЙ СПОЖИВАННЯ ВПЛИВАЄ НА ДОХІД

ПОХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ПАРАДОКС ОЩАДЛИВОСТІ

ДЕФЛЯЦІЙНИЙ РОЗРИВ

ПРОЦЕС ІНФЛЯЦІЇ ЦІН

ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗМІЩЕННЯ ВНИЗ КРИВОЇ СПОЖИВАННЯ

ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ГЛАВА 14. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ І ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

ВИМІРЮВАННЯ І ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

СТАТИСТИЧНЕ КОРИГУВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ І ТЕНДЕНЦІЙ

ЧОТИРИ ФАЗИ ЦИКЛУ

ПЕРШИЙ КЛЮЧ ДО ЕКОНОМІЧНОМУ ЦИКЛУ: КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ МОДЕЛІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ДЕЯКІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

ЧИСТО ИНТЕРНАЛЬНЫЕ ТЕОРІЇ

КОМБІНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЛЬНИЙ ТЕОРІЙ

ПРИНЦИП АКСЕЛЕРАЦІЇ

ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

ГЛАВА 15. ЦІНИ ТА ГРОШІ

ІНФЛЯЦІЯ, ДЕФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ

ВПЛИВ ЗМІНИ ЦІН НА ВИРОБНИЦТВО І ЗАЙНЯТІСТЬ

ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ

ЧОГО МИ ХОЧЕМО ВІД ЦІН В ТРИВАЛІЙ ПЕРСПЕКТИВІ?

ТРИ ТИПИ ГРОШЕЙ: РОЗМІННІ МОНЕТИ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ І БАНКОВІ ДЕПОЗИТИ (ВКЛАДИ)

ЧОМУ ЧЕКОВІ ДЕПОЗИТИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК ГРОШІ

ЛІКВІДНІ АКТИВИ АБО - МАЙЖЕ-ГРОШІ

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ЦІН

ГЛАВА 16. БАНКОВА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ

СТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

БАНКІВСЬКА СПРАВА

ЯК З ПРОФЕСІЇ ЮВЕЛІРІВ РОЗВИНУЛИСЯ БАНКИ

СУЧАСНЕ БАНКОВЕ СПРАВА І ПРИНЦИП ПРИВАТНИХ РЕЗЕРВІВ

РЕЗЕРВИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ

ЗА БАНКАМИ СТОЇТЬ УРЯД

ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАДІЙНІСТЬ КОЖНОГО БАНКУ

ЧИ МОЖЕ БАНК ДІЙСНО СТВОРЮВАТИ ГРОШІ?

ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ ДЕПОЗИТИ. СТАДІЯ ПЕРШОГО БАНКУ

ОДНОЧАСНЕ РОЗШИРЕННЯ АБО СКОРОЧЕННЯ У ВСІХ БАНКАХ

ДВА ОБМЕЖЕННЯ

ГЛАВА 17. ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА І КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

КОРОТКЕ ПОВТОРЕННЯ

БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНИХ РЕЗЕРВНИХ БАНКІВ

КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА, ЗДІЙСНЮВАНА НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

ДРУГЕ ЗНАРЯДДЯ: ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ (ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА)

ЗМІНА РЕЗЕРВНИХ НОРМ - СИЛЬНО ДІЮЧЕ І РІДКО ВЖИВАНЕ ЗАСІБ

ДРУГОРЯДНІ ЗАСОБИ: ЯКІСНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИ КІЛЬКІСНОГО

СПЕЦІАЛЬНИЙ, ЯКІСНИЙ КОНТРОЛЬ

МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЗОЛОТА (ВІДСТУП)

ЗОЛОТО, ЯК ФАКТОР, ОБМЕЖУЄ КРЕДИТНО-ГРОШОВУ ПОЛІТИКУ

ПІРАМІДА КРЕДИТУ

КРЕДИТ В ПЕРІОД ВІЙНИ І В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

ГЛАВА 18. СИНТЕЗ ГРОШОВОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ДОХОДУ

ВПЛИВ КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

СИНТЕЗ В ДІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗРОБІТТЯ?

НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ

ГЛАВА 19. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ БЕЗ ІНФЛЯЦІЇ

ЗАВДАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАШІ ВАЖЛИВІ «ВБУДОВАНІ СТАБІЛІЗАТОРИ»

МЕЖІ ДІЇ АВТОМАТИЧНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ

ДИСКРЕЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПОБУДОВА БЮДЖЕТУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ДОХОДІВ ТА З ДЕФІЦИТОМ. ЗАСТІЙ, ПОЖВАВЛЕННЯ І ЗАЗДАЛЕГІДЬ СПЛАНОВАНИЙ ЗРОСТАННЯ

ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ВІЙСЬКОВОГО ТЯГАРЯ

ВПЛИВ НА ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

КІЛЬКІСНА ПРОБЛЕМА БОРГУ

ВИСНОВОК. ВЕЛИКИЙ НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ

ЧАСТИНА 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ: ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

 ГЛАВА 20. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІНУ

МІКРОЕКОНОМІКА АБО МАКРОЕКОНОМІКА?

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

ВІДСТУП. ЧИСЛОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ

МИТТЄВЕ, КОРОТКОСТРОКОВЕ І ТРИВАЛЕ РІВНОВАГА

ДІЯ ПОДАТКІВ

ЗВИЧАЙНЕ ОМАНУ

Є НЕЗМІННИМ ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ?

ЦІНИ, ВСТАНОВЛЕНІ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПОРЯДКУ

ВТРУЧАННЯ МОНОПОЛІЇ В МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ

ДЕРЖАВНЕ ТА ІНШЕ ВТРУЧАННЯ В ПРОПОЗИЦІЮ І ПОПИТ

ГЛАВА 21. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І КОРИСНОСТІ

ЗРУШЕННЯ В ПОПИТІ, ВИКЛИКАНІ ЗМІНАМИ ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ

ПЕРЕХРЕСНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОПИТУ

ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ

СПАДНА ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ І ПОВЕДІНКА ПОПИТУ. ВІДСТУП

ПРОЦЕС РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ

УМОВА РІВНОВАГИ. РІВНІ ГРАНИЧНІ КОРИСНОСТІ НА ДОЛАР ДЛЯ КОЖНОГО ТОВАРУ

ЕФЕКТ ЗАМІНИ І ЕФЕКТ ДОХОДУ

ПАРАДОКС ВАРТОСТІ

ДОДАТКОВА ВИГОДА ДЛЯ СПОЖИВАЧА

ГЛАВА 22. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРОПОЗИЦІЮ

ВІДМІННОСТІ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА СЕРЕД ФІРМ

ВИНИКНЕННЯ І ЗНИКНЕННЯ ФІРМ. «ЗОВНІШНЯ МЕЖА»

КОЛИВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ В РАМКАХ ОДНІЄЇ ФІРМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ

ПОНЯТТЯ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ

ТОТОЖНІСТЬ КРИВИХ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ І КОНКУРЕНТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЦІН НА ОСНОВІ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ. ВАЖЛИВЕ ВІДСТУП

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ І УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У КОРОТКОЧАСНИЙ ПЕРІОД

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ І УМОВИ НУЛЬОВОЇ ПРИБУТКУ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ

ТРИВАЛИЙ ПРОПОЗИЦІЮ В ГАЛУЗІ І ТОЧКИ НУЛЬОВОГО ПРИБУТКУ РІЗНИХ ФІРМ

ЗНИЖУЮТЬСЯ ВИТРАТИ І ПОРУШЕННЯ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ЗОВНІШНЯ ЕКОНОМІЯ І НЕЕКОНОМІЧНІСТЬ

ГЛАВА 23. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЮ СТОСОВНО ДО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТРИВАЛИЙ ЗАНЕПАД СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІДНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ПОНЯТТЯ ПАРИТЕТУ

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

ЕКОНОМІКА ТРЬОХ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГИ

ПРОБЛЕМА ДОПОМОГИ ФЕРМЕРАМ

ЩО МОЖЕ РЕКОМЕНДУВАТИ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ?

МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ В МАЙБУТНЬОМУ?

ГЛАВА 24. ФІРМА В ПОЛОЖЕННІ РІВНОВАГИ. ВИТРАТИ І ДОХІД

ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ. МОНОПОЛІЯ, ОЛІГОПОЛІЯ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПРОДУКТИ

ВАЛОВІ ТА ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ

ГРАНИЧНИЙ ДОХІД І ЦІНА

МАКСИМАЛЬНІ ПРИБУТКИ. ТОЧКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ КРИВІ

МИНУЛЕ І ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ

ЯКИЙ ВПЛИВ НА РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ НАДАЄ НЕДОСКОНАЛІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ

ГЛАВА 25. НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ ТА АНТИТРЕСТІВСЬКА ПОЛІТИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН ШЛЯХОМ НАДБАВКИ ДО ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

МЕЖА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І «ТВЕРДА ЦІНА»

ПРИКЛАДИ НЕДОСКОНАЛОЮ КОНКУРЕНЦІЇ

ДЕЯКІ ВТРАТИ ВІД НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І МОНОПОЛІЯ

ЩО РОБИТИ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ З МОНОПОЛІЄЮ?

МОНОПОЛІЇ ПІД ДЕРЖАВНИМ КОНТРОЛЕМ

КОРОТКА ІСТОРІЯ АНТИТРЕСТОВСКОЙ ПОЛІТИКИ

КІЛЬКА АНТИТРЕСТОВСЬКІ ЗАКОНІВ, ОСЛАБИЛИ КОНКУРЕНЦІЮ

ПІСЛЯВОЄННІ АНТИТРЕСТІВСЬКІ ЗАХОДИ

МАЙБУТНЄ АНТИТРЕСТОВСКОЙ ПОЛІТИКИ. РОЗУМНА КОНКУРЕНЦІЯ

ЧАСТИНА 4. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

ГЛАВА 26. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ГРАНИЧНИХ ПРОДУКТІВ

ТЕХНІЧНИЙ ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ І ВИТРАТ *ФУНКЦІЯ ВИРОБНИЦТВА*

АГРЕГАТНА ФУНКЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА. МАКСИМАЛЬНЕ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ НАЙМЕНШИХ ВИТРАТ

ЯК ЗМІНА ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА СТИМУЛЮЄ ПРОЦЕСИ ЗАМІЩЕННЯ

ВІД ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ ДО ЙОГО ВИСЛОВОМ В ДОЛАРАХ. «ДОХІД ВІД ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ»

ВПЛИВ МОНОПОЛІЙ, ПРИВОДИТЬ ДО ОБМЕЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЧИННИКИ ВИРОБНИЦТВА: ВІДСТУП

КРИВІ ПОПИТУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВЕЛИЧИНОЮ ДОХОДУ ВІДПОВІДНОГО ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ

РЕАЛІСТИЧНА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПИТ НА ФАКТОРИ - ПОХІДНИЙ ПОПИТ

ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК СУКУПНІСТЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ПРОЦЕСІВ

ГЛАВА 27. ОСВІТА ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА І РЕНТА НА ІНШІ РЕСУРСИ

ЦІНА НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОПИТОМ І ПРОПОЗИЦІЄЮ

РЕНТА І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОРІВНЯННЯ НАРАХОВАНИХ ДОХОДІВ ТА ДОХОДІВ, ОДЕРЖУВАНИХ ВІД ОРЕНДАРЯ

РЕНТА І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА. ВІДНОСНІСТЬ САМОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

РУХ ПРИХИЛЬНИКІВ ГЕНРІ ДЖОРДЖА, ЩО ВИМАГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ. ОПОДАТКУВАННЯ «ДОДАТКОВОГО ДОХОДУ» ВІД ЗЕМЛІ

ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА БУДЬ-ЯКИЙ ЧИННИК

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИСНОВОК

ГЛАВА 28. ВСТАНОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ВИСНОВОК КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

РІВНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОДНАКОВІ ВИТРАТИ ПРАЦІ

НАЦІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

ТЕХНОЛОГІЯ, КАПІТАЛ І ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

ІММІГРАЦІЯ І ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

ПРОТИДІЮЧИЙ ЗАКОН ЗРОСТАЮЧОЇ ПРИБУТКОВОСТІ

ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. МАЛЬТУС І МАРКС

БІЛЬШ КОРОТКИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ І МЕНША ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ

ОМАНУ ЩОДО «НАЯВНОСТІ ПЕВНОЇ РОБОТИ»

ТРИДЦЯТИГОДИННИЙ ТИЖДЕНЬ

КРИВА СУКУПНОГО ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ

ТРИДЦЯТИГОДИННИЙ ТИЖДЕНЬ

КРИВА СУКУПНОГО ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ

«ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ» І «ЕФЕКТ ДОХОДУ»

ЕЛЕМЕНТИ РЕНТИ В СКЛАДІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ОДЕРЖУВАНОЇ ОКРЕМИМИ ОСОБАМИ

ЗРІВНЮВАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У РОЗМІРАХ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

НЕВЫРАВНИВАЕМЫЕ ВІДМІННОСТІ. ВІДМІННОСТІ В ЯКОСТІ ПРАЦІ

НЕКОНКУРУЮЧІ ГРУПИ НА РИНКУ ПРАЦІ

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

ТРИ СПОСОБИ, ПРИ ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ПРОФСПІЛКИ НАМАГАЮТЬСЯ ПІДВИЩИТИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СКОРОЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

ПОЛІТИКА ПРОФСПІЛОК У ОБЛАСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ПОЗИЦІЇ РОБІТНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ УКЛАДЕННІ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНИХ МІРКУВАНЬ ПРО УМОВИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

СТРАЙКИ І КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І ІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ

ГЛАВА 29. ВІДСОТОК КАПІТАЛ

ЧИСТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАПІТАЛУ

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНОГО БЛАГА АБО ПРОЕКТУ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКА

ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ І ПРИВАТНІЙ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА 30. ПРИБУТОК І ЇЇ СТИМУЛЮЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ

ПЕРША ТОЧКА ЗОРУ. ПРИБУТОК ЯК-БЕЗУМОВНИЙ - ДОХІД ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

МОНОПОЛЬНІ ПРИБУТКИ ЯК ДОХІД, ЩО ОТРИМУЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ ШТУЧНИМ ОБМЕЖЕННЯМ

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА

МАТЕРІАЛЬНІ СТИМУЛИ, НАДЛИШОК І МІРКУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ. ПРИБУТОК НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННА ПРЕДСТАВЛЯТИ НАДЛИШОК

ЧАСТИНА 5. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ФІНАНСИ

ГЛАВА 31. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ВАЛЮТНІ КУРСИ

ЩО ТАКЕ ДЕВАЛЬВАЦІЯ І ЩО ТАКЕ ЗНЕЦІНЕННЯ ВАЛЮТИ

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

СТАДІЇ У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ

ФІНАНСОВІ І РЕАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНІХ ПОЗИК

ГЛАВА 32. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ

ЗАКОН ПОРІВНЯЛЬНОГО ПЕРЕВАГИ

ГЛАВА 33. ЕКОНОМІКА МИТНОГО ЗАХИСТУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

ЯВНО ПОМИЛКОВІ АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ МИТНИХ ТАРИФІВ

ІНОЗЕМЦІ ЗАПЛАТЯТЬ, АБО ДОВОДИ, ЩО ГРУНТУЮТЬСЯ НА УМОВАХ ТОРГІВЛІ

КВОТИ І НЕВИДИМИЙ ТАРИФ

ГЛАВА 34. ПОТОЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ІНВЕСТИЦІЇ ЗА КОРДОНОМ І ІНФЛЯЦІЙНИЙ НАПРУГА

ЗОВНІШНІ ПОЗИКИ І МІЖНАРОДНИЙ БАНК

ТВЕРДІ ВАЛЮТНІ КУРСИ, БІЛЬШЕ ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ І МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

ПЛАН МАРШАЛЛА, ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ТА ІНШІ ПРОГРАМИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК І ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

ПРИЧИНИ ХРОНІЧНОГО ДЕФІЦИТУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ