Вся Бібліотека >>>

  

 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік і аудит

 

Бухгалтерський словник

 


Розділ: Право, бізнес, фінанси

См. також: Словник економічних термінів

   

 

 

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ, ФОРМАЛІЗОВАНА

СИСТЕМА, ПЛАТІЖНА

СИСТЕМА РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ

СИСТЕМА, РОСІЙСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА (РТС)

СИСТЕМА, МИТНА

СИСТЕМА, ФАКТОРИНГОВА "ON- LINE"

СИСТЕМА, ФІНАНСОВА

ЗНИЖКА, ПОДАТКОВА

ЗНИЖКА, ЗБУТОВА

ЗНИЖКА, ТОРГОВА

ЗНИЖКА, ЦІНОВА

СКЛАД, МИТНИЙ

СКЛАД, ТОРГОВИЙ

ШВИДКІСТЬ ТОВАРООБІГУ

СКРИНІНГ

СКРИП-ДИВІДЕНДИ

ЗВІРЕННЯ, КОНТРОЛЬНЕ

СЛУЖБА

СЛУЖБА, ДЕРЖАВНА

СЛУЖБА, ДЕРЖАВНА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

СЛУЖБА, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА (ДПС)

СЛУЖБА ПІДПРИЄМСТВА, ЮРИДИЧНА

ВИПАДОК, НЕЩАСНИЙ

ВИПАДОК, СТРАХОВИЙ ПРИ СТРАХУВАННІ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ

КОШТОРИС

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИТРАТ

КОШТОРИС, ІНВЕСТОРСЬКА

КОШТОРИС НА БУДІВНИЦТВО

КОШТОРИС ВИТРАТ, ТИПОВА

КОШТОРИС, ФІНАНСОВА

ДОТРИМАННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

ВЛАСНІСТЬ

ВЛАСНІСТЬ, ДОВІРЧА

ВЛАСНІСТЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

ВЛАСНІСТЬ КАЗНИ

ВЛАСНІСТЬ, КОЛЕКТИВНА

ВЛАСНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

РАДА, НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ

РАДА З БУХГАЛТЕРІЇ, НАЦІОНАЛЬНИЙ (Conseil National de la Comptabilite, CNC, Франція)

РАДА З БУХГАЛТЕРСЬКИХ СТАНДАРТІВ (Bok foringsnamnden, BFN, Швеція)

РАДА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ, МЕТОДОЛОГІЧНИЙ

РАДА ЗІ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

РАДА ЗІ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ, КОНСУЛЬТАТИВНИЙ (FASAC)

РАДА СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

РАДА ЗА ОБЛІКОВИМИ СТАНДАРТАМИ (Accounting Standard Board - ASB)

РАДА З ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (FRC)

РАДА ФАХІВЦІВ КОМЕРЦІЇ І БУХГАЛТЕРІВ, НАЦІОНАЛЬНИЙ (Consiglio Nazionale dei Dottori Comniercialistie dei Ragionieri, CNDCR, Італія)

РАДА КЕРУЮЧИХ

РАДА ФОНДУ, ОПІКУНСЬКА

РАДА, ЕКСПЕРТНИЙ З АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

СУМІСНИКИ

СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ

УЗГОДЖЕННЯ РАХУНКІВ, БАНКІВСЬКЕ

УГОДА, МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ

УГОДА, ПЛАТІЖНЕ

УГОДА, ТАРИФНЕ

УГОДА, ТРАНСФЕРНЕ

ЗМІСТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СУПРОВІД, АУДИТОРСЬКИЙ

СОРТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

СКЛАД БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

СКЛАД БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

СКЛАД ДОХОДІВ (ВИТРАТ) ВІД ПОЗАРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

СКЛАД ЗЕМЕЛЬ

СКЛАД ОЦІНЮВАНОГО МАЙНА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

СКЛАД ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

СКЛАД СУКУПНОГО ДОХОДУ СІМ'Ї

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СПІВСТРАХУВАННЯ

СОЮЗ, ПЛАТІЖНИЙ

СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

СОЮЗ, МИТНИЙ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В БУДІВНИЦТВІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, МІЖДЕРЖАВНА

СПЕЦИФІКАЦІЯ

СПИСАННЯ, ЗАЙВЕ

СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНВЕНТАРНИЙ (ф. № ОЗ-9)

СПИСОК, ТИТУЛЬНИЙ

СПИСОК, ТИТУЛЬНИЙ ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ

СПОРИ, ГОСПОДАРСЬКІ

СПОСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ОБЛІКОВИХ ЗАПИСАХ ШЛЯХОМ ДОДАТКОВИХ ПРОВОДОК

СПОСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ОБЛІКОВИХ ЗАПИСАХ ЧЕРВОНЕ СТОРНО

СПОСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ОБЛІКОВИХ ЗАПИСАХ, КОРЕКТУРНИЙ

СПОСІБ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ПІДРЯДНИЙ

СПОСІБ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ ПО МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ (МШП)

СПОСІБ ОЦІНКИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА КРЕДИТАМИ ТА ПОЗИКАМИ

СПОСІБ ПЛАТЕЖУ

СПОСІБ РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ МІЖ ОКРЕМИМИ ОБ'ЄКТАМИ ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ

СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ІНВЕНТАРНИЙ

СПОСІБ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ПАРТІОННИЙ

СПОСІБ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ФОНДУ

КОШТИ В РОЗРАХУНКАХ

КОШТИ, ГРОШОВІ

КОШТИ, ГРОШОВІ ОБЛІКУ США

КОШТИ, ДОВГОСТРОКОВО ОРЕНДОВАНІ ОСНОВНІ

КОШТИ, ПОЗИКОВІ

КОШТИ, ВИТРАЧЕНІ НА ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

КОШТИ, ОБОРОТНІ

КОШТИ, ОСНОВНІ

"КОШТИ, ОСНОВНІ"

КОШТИ, ОСНОВНІ У ЗАХІДНІЙ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИЦІ

ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ

КОШТИ, АБСТРАКТНІ

КОШТИ, ПЛАТІЖНІ МІЖНАРОДНІ

КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА,ГОСПОДАРСЬКІ

КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

КОШТИ, ІНШІ ОСНОВНІ

КОШТИ, РОЗРАХУНКОВІ

ЗАСОБИ, ТРАНСПОРТНІ

КОШТИ УЧАСНИКІВ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ ОРЦП ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ НА ОРЦП

КОШТИ УЧАСНИКІВ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ ОРЦП, ДЕПОНОВАНІ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ НА ОРЦП

СТРОК, АМОРТИЗАЦІЙНИЙ

ТЕРМІН ОРЕНДИ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ)

СТРОК, ГАРАНТІЙНИЙ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, ГАРАНТІЙНИЙ

СТРОК ДОВІРЕНОСТІ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

СТРОК, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ

ТЕРМІН КРЕДИТУ

ТЕРМІН ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПЕРЕДАНОЇ ТОВАРУ

ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

ТЕРМІН ПОКРИТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, СЕРЕДНІЙ

ТЕРМІН ЗБЕРЕЖЕННЯ, ГАРАНТІЙНИЙ

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ОКРЕМИХ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ, ВІДОМОСТЕЙ, ЗВІТІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ

СТРОК, ЕКС-ДИВІДЕНДНИЙ

СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПОДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ПОЗИКА, БРОКЕРСЬКА

ПОЗИКА, БЮДЖЕТНА

ПОЗИКА НА БУДІВНИЦТВО

ПОЗИКА ПІД ЦІННІ ПАПЕРИ

ПОЗИКИ ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ

СТАВКА ДОХОДУ, ОБЛІКОВА

СТАВКА, ДОХІДНА ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ

СТАВКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

СТАВКА, ПОДАТКОВА

СТАВКА, ВІДСОТКОВА

СТАВКА, ТАРИФНА

СТАВКА, ОБЛІКОВА

СТАВКА, ОБЛІКОВА ПРИВАТНА

СТАЖ, БЕЗПЕРЕРВНИЙ ТРУДОВИЙ

СТАЖ, ТРУДОВИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ

СТАНДАРТ, АУДИТОРСЬКИЙ

СТАНДАРТ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

СТАНДАРТ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

СТАНДАРТ, МІЖНАРОДНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

СТАНДАРТ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИЙ У США (GAAP)

СТАНДАРТ, МІЖНАРОДНИЙ

СТАНДАРТКОСТ

СТАТМОГРАФИЯ

СТАТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

СТАТТЯ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

ВАРТІСТЬ, БАЛАНСОВА

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ЦІЛОМУ

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ, ЧИСТА

ВАРТІСТЬ ВІДШКОДУВАННЯ, ЗАЛИШКОВА

ВАРТІСТЬ В ТЕОРІЇ ОЦІНКИ, ВІДНОВЛЮВАЛЬНА

ВАРТІСТЬ В ТЕОРІЇ ОЦІНКИ, ЗАЛИШКОВА

ВАРТІСТЬ В ТЕОРІЇ ОЦІНКИ, ПЕРВІСНА

ВАРТІСТЬ ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВАРТІСТЬ ДЛЯ КОМПАНІЇ

ВАРТІСТЬ, ДОДАНА

ВАРТІСТЬ, ДОДАНА ВАЛОВА

ВАРТІСТЬ, ДОДАНА ВАЛОВА СФЕРИ ПОСЛУГ

ВАРТІСТЬ, ДОДАНА ОБРОБКОЮ

ВАРТІСТЬ, ІНВЕНТАРНА, ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ ТА ІНШИХ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

ВАРТІСТЬ, ІНВЕНТАРНА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ВАРТІСТЬ, КОНТРИБУЦИОННАЯ

ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ

ВАРТІСТЬ, ЛІКВІДАЦІЙНА

ВАРТІСТЬ, НЕДОАМОРТИЗОВАНА

ВАРТІСТЬ ОБРОБКИ, НОРМАТИВНА

ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ США, ПЕРВІСНА

ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ), ВІДНОВЛЮВАЛЬНА

ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ), ПЕРВІСНА

ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ) ЗА ВИРАХУВАННЯМ ЗНОСУ, ВІДНОВЛЮВАЛЬНА

ВАРТІСТЬ ПАТЕНТУ

ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО ТОВАРНОГО ПРОДУКТУ НАДРОКОРИСТУВАЧА

ВАРТІСТЬ ВТРАТИ

ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЧИСТИЙ

ВАРТІСТЬ, РИНКОВА МАЙНА

ВАРТІСТЬ, КОШТОРИСНА

ВАРТІСТЬ, СПЕЦІАЛЬНА

ВАРТІСТЬ, СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА

ВАРТІСТЬ, СТРАХОВА

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА, КОШТОРИСНА

ВАРТІСТЬ, МИТНА

ВАРТІСТЬ, ПОТОЧНА ЧИСТА

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, РИНКОВА

ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ФОНДУ

 

 

 


Вся Бібліотека >>>