Вся Бібліотека >>>

  

 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік і аудит

 

Бухгалтерський словник

 


Розділ: Право, бізнес, фінанси

См. також: Словник економічних термінів

   

 

 

ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ

ВИТРАТИ, СТИВІДОРНІ

ВИТРАТИ, ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНІ

ЦІНА

РОЗЦІНКА ЕМІТУЄТЬСЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ, ПОПЕРЕДНЯ ОФІЦІЙНА

РОЗЦІНКИ В БУДІВНИЦТВІ, ОДИНИЧНІ

РОЗРАХУНОК, АКТУАРНИЙ

РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

РОЗРАХУНОК, БЕЗГОТІВКОВИЙ

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ

РОЗРАХУНОК ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ КЕРІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ ТА ІНШИХ СЛУЖБОВЦІВ

РОЗРАХУНОК ЗА ПОСТАВЛЕНІ ТОВАРИ

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН

РОЗРАХУНОК, МІЖНАРОДНИЙ

РОЗРАХУНОК (ОБОРОТ), МЕЖФИЛИАЛЬНЫЙ (МФО)

РОЗРАХУНОК, ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ

РОЗРАХУНОК ПЛАНОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

РОЗРАХУНОК ЗА ОСОБЛИВИМ РАХУНКАМИ

РОЗРАХУНОК ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

РОЗРАХУНОК ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, АВТОМАТИЗОВАНИЙ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРАХУНОК, ГОСПОДАРСЬКИЙ

РОЗРАХУНОК ЦІНИ ПО ЕКСПОРТУ

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

РОЗРАХУНКИ, ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ

РОЗРАХУНКИ ЗА АВАНСАМИ ВИДАНИМИ

РОЗРАХУНКИ ЗА АВАНСАМИ ОДЕРЖАНИМИ

РОЗРАХУНКИ З ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ПЛАТЕЖІВ

РОЗРАХУНКИ ПО МАЙНОВОМУ І ОСОБОВОМУ СТРАХУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ

РОЗРАХУНКИ З ПРЯМОГО СТРАХУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗРАХУНКИ ПО ФІНАНСУВАННЮ, ВНУТРІШНЬОВІДОМЧІ

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

РОЗРАХУНКИ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ

РОЗРАХУНКИ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ІНШИМ ОПЕРАЦІЯМ

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

РОЗРАХУНКИ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ

РОЗРАХУНКИ З ЗАСНОВНИКАМИ

РОЗШИРЕННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

РЕАЛІЗАЦІЯ І ІНШЕ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНШИХ АКТИВІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ, ТРАНЗИТНА

РЕВІЗІЯ

РЕВІЗІЯ АВАНСОВИХ ЗВІТІВ

РЕВІЗІЯ, ДОКУМЕНТАЛЬНА

РЕВІЗІЯ, КОМПЛЕКСНА

РЕВІЗІЯ, ОПЕРАТИВНА

РЕГІСТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

РЕГІСТР В СЕЛЯНСЬКОМУ (ФЕРМЕРСЬКОМУ) ГОСПОДАРСТВІ, ОБЛІКОВИЙ

РЕЄСТР ВНУТРІШНЬОГО ОБЛІКУ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГІСТР ОСОБОВОГО ОБЛІКУ ТА ОБЕРТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГІСТР ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГІСТР ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГІСТР ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГІСТР ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕЄСТРАТОР КОМПАНІЙ

РЕЄСТРАТОР, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

РЕЄСТРАЦІЯ, ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА УГОД З НИМ, ДЕРЖАВНА

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

РЕЄСТРАЦІЯ ЦІН

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОБОТИ БУХГАЛТЕРІЇ

РЕГРЕС

РЕГРЕС, ВЕКСЕЛЬНИЙ

РЕГУЛЮВАННЯ, АНТИДЕМПІНГОВЕ

РЕГУЛЮВАННЯ, АНТИМОНОПОЛЬНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ, БАНКІВСЬКЕ

РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РФ

РЕГУЛЮВАННЯ, БЮДЖЕТНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ, ВАЛЮТНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ, ГРОШОВО-КРЕДИТНА

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДЕРЖАВНЕ

 

З

 

САЛЬДО

САЛЬДО БАЛАНСУ БАНКУ

САНАЦІЯ

САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА - БОРЖНИКА

САНКЦІЇ

САНКЦІЇ, КРЕДИТНІ

САНКЦІЇ, ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ

САНКЦІОНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

ЗБІР, ВЕКСЕЛЬНИЙ ГЕРБОВИЙ

ЗБІР, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ

ЗБІР, ГОТЕЛЬНИЙ

ЗБІР ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДАНИХ

ЗБІР, КЛІРИНГОВИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ

ЗБІР, КУРОРТНИЙ

ЗБІР, ЛІЦЕНЗІЙНИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА ДИПЛОМУВАННЯ І ОГЛЯД ОСІБ ПЛАВСКЛАДУ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В ПОРТАХ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЛАВАННЯ І СТОЯНКИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙНИХ ВИПАДКІВ З СУДАМИ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА ПАСПОРТИЗАЦІЮ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖІВ СУДЕН І ПРИКОМАНДИРОВАНИХ ОСІБ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ СУДНА

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ КАНАЛЬНИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ КОРАБЕЛЬНИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЛОЦМАНСЬКИЙ ЗБІР ЗА ВИКОРИСТАННЯ СУРС (СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДЕН)

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ МАЯКОВИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ЗАСТОСОВУВАНИЙ ДО ЕКІПАЖАМ СУДЕН

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ПРИЧАЛЬНИЙ

ЗБІР, СУДНОВИЙ ПОРТОВИЙ ШВАРТОВИЙ

ЗБІР, МИТНИЙ

ЗБУТ

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ ЗАПИСІВ У ЖУРНАЛАХ-ОРДЕРАХ

НАДУРОЧНІ

СВІДОЦТВО

СВІДОЦТВО, АУДИТОРСЬКИЙ

СВІДОЦТВО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

СВІДОЦТВО, ІМЕННА

СВІДОЦТВО ПРО ВОЛОДІННЯ ДВОМА АБО БІЛЬШЕ ВЕКСЕЛЯМИ, ЄДИНЕ

СВІДОЦТВО ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ, ТИМЧАСОВЕ

СВІДОЦТВО, ПАЙОВА

СВІДОЦТВО, САНІТАРНИЙ

СВІДОЦТВО, СКЛАДСЬКЕ

СВІДОЦТВО, ПОДВІЙНЕ СКЛАДСЬКЕ

СВІДОЦТВО, ПРОСТЕ СКЛАДСЬКЕ

СВІДОЦТВО, ТРАНЗИТНЕ ГАРАНТІЙНЕ

СВІДОЦТВО, ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ПРО ОТРИМАННЯ

СВОЄЧАСНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗВ'ЯЗОК ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗВОРОТНА

ЗДАЧА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УГОДА

ОПЕРАЦІЯ, БАНКІВСЬКА

УГОДА, БАРТЕРНА

УГОДА, ФОРВАРДНА

СОБІВАРТІСТЬ

СОБІВАРТІСТЬ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ (1 Ц МОЛОКА І 1 ГОЛОВИ ПРИПЛОДУ)

СОБІВАРТІСТЬ ЖИВОЇ МАСИ ХУДОБИ І ПТИЦІ

СОБІВАРТІСТЬ ЗЕРНА, ЗЕРНОВІДХОДІВ І СОЛОМИ

СОБІВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, ФАКТИЧНА

СОБІВАРТІСТЬ ОБРОБКИ

СОБІВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

СОБІВАРТІСТЬ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ, ПЛАНОВА

СОБІВАРТІСТЬ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ, ФАКТИЧНА

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИНОРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА (ВИНОМАТЕРІАЛІВ, СОКОМАТЕРИАЛОВ, ВИНА, ШАМПАНСЬКОГО, КОНЬЯКУ, ВАКУУМ-СУСЛА, СОКІВ)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ПЛОДОНОСНОГО ВІКУ

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА ТА КОЗІВНИЦТВА

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ОЛЕНЯРСТВА

СОБІВАРТІСТЬ 1 Ц ПРОДУКЦІЇ (1000 ШТ. РОЗСАДИ) ОКРЕМИХ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР (КАРТОПЛЯ, ОВОЧІ, БАШТАННІ)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА (1 ТИС. ЯЄЦЬ ТА 1 Ц ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ПТИЦІ)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ХУТРОВОГО ЗВІРІВНИЦТВА (ОДНІЄЇ ГОЛОВИ ПРИПЛОДУ ПРИ НАРОДЖЕННІ)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА ОПЫЛИТЕЛЬНО-МЕДОВОГО НАПРЯМУ

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗА ВИДАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР (ГРУПАМИ КУЛЬТУР)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РИБНИЦТВА (1 ТИС. МАЛЬКІВ)

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ПЛАНОВА

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ШОВКІВНИЦТВА (ГРЕНЫ)

СОБІВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

СЕКВЕСТР

СЕЛЕНГ

СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКАТ, АВАРІЙНИЙ

СЕРТИФІКАТ, ГЛОБАЛЬНИЙ

СЕРТИФІКАТ ДЕПОЗИТНИЙ

СЕРТИФІКАТ, ЖИТЛОВИЙ

СЕРТИФІКАТ, ЗАСТАВНИЙ

СЕРТИФІКАТ, ЗОЛОТИЙ

СЕРТИФІКАТ ІМЕННОГО ЦІННОГО ПАПЕРУ

СЕРТИФІКАТ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПРАВНИКА ПО НЕБЕЗПЕЧНИМ (РАДІОАКТИВНИМ) МАТЕРІАЛІВ

СЕРТИФІКАТ, ОЩАДНИЙ

СІТКА, ТАРИФНА

СІТКА, ТАРИФНА ЄДИНА (ETC)

СІТКА, ТАРИФНА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ, ЄДИНА

СИЛА, НЕПЕРЕБОРНИЙ

СИМВОЛІКА, МІСЦЕВА

СИМВОЛИ СТАТИСТИЧНОГО ЗВІТУ ПРО КАСОВІ ОБОРОТИ УСТАНОВИ ЦБ РФ З КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РФ

СИСТЕМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, МЕХАНІЗОВАНА

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ПРОСТА

СИСТЕМА, БЮДЖЕТНА

СИСТЕМА, ВАЛЮТНА

СИСТЕМА, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА

СИСТЕМА ВАУЧЕРІВ

СИСТЕМА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ОСІБ

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АУДИТІ

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

СИСТЕМА ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

СИСТЕМА ЖИРОСЧЕТОВ, НАЦІОНАЛЬНА

СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ, БАНКІВСЬКА

СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ КАЗНАЧЕЙСЬКА

СИСТЕМА, КРЕДИТНА

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (СНР)

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ, ПОГОДИННА

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ, ПОГОДИННА

СИСТЕМА, НАКОПИЧУВАЛЬНА ПЕНСІЙНА

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

 

 

 


Вся Бібліотека >>>