Вся електронна бібліотека >>>

  

 

Історія

Всесвітня історія


  

 

 

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Ректор акад. О.М. Романів Голова Науково-методичної ради проф. Д.М. Дайитбегов

 

«Всесвітня історія: Підручник для вузів»

 

Рецензенти: кафедра «Історія» Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова і д-р іст. наук проф. О.Г. Обичкин

 

Історія - обов'язкова навчальна дисципліна у всіх вузах. Говорячи словами П.Р. Чернишевського, не можна бути освіченою людиною, не знаючи історії. Знання історії інтелектуально і політично розвиває людини, дозволяє сформувати його світогляд і в кінцевому рахунку формує в кожному з нас громадянина. У підручнику узагальнено історичний розвиток людського суспільства від первісної епохи до цього часу з виділенням розділів: Первісна доба, Стародавній світ. Середньовіччя, Нове час і Новітнє час.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів.

 

© Колектив авторів, 1997

© ЮНИТИ, 1997

Головний редактор видавництва Н.Д. Эриашвили

 

ДО ЧИТАЧА

 

Підручник «Всесвітня історія» підготовлено кафедрою історії економіки, політики і культури Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту (ВЗФЭИ) для студентів другого курсу всіх спеціальностей на основі навчальної програми, розробленої колективом кафедри у відповідності з затвердженими Державним комітетом РФ з вищої освіти загальноосвітніми стандартами.

Особливість науково-методичного змісту підручника - узагальнення історичного розвитку людського суспільства від первісної епохи до теперішнього часу з виділенням розділів: Первісна доба, Стародавній світ, Середньовіччя, Новий час, Новітня історія. Особливу увагу приділено в підручнику цивілізаційного підходу.

При написанні підручника враховувалася концепція єдності і загальності історії, що зумовило включення матеріалу в контексті Захід-Росія-Схід.

Підручник забезпечений навчально-методичним і довідковим апаратом: питаннями (по главам) для самоперевірки, іменним покажчиком, хронологічною таблицею подій, списком рекомендованої літератури ілюстрований картами.

 

Автори підручника «Всесвітня історія»:

 

Канд. екон. наук, доцент Ф.О. Айсіна (гол. 13, гол. 14, хронологічна таблиця, іменний ука-затель, список літератури), викладач І.А. Андрєєва (гол. 7), канд. іст. наук, доцент С.Д. Боро-діна (гол. 10, гол. 11, гол. 12), канд. іст. наук, доцент Н.О. Воскресенська (вступна глава, гол. 5), канд. іст. наук доцент А.С. Квасов (гол. 15 і гол. 16, гол. 18-20), канд. екон. наук професор Н.С. Кривцова (гол. 6), канд. іст. наук доцент Н.М. Кутепова (гол. 15), д-р екон. наук, професор О.М. Маркова (гол. 8, гол. 9), ст. викладач Є.М. Мурашова (гол. 2), д-р філософ, професор Л.А. Микитович (гол. 3), д-р іст. наук, доцент О.М. Новіков (гол. 17), канд. іст. наук доцент З.Е. Носов (гол. 1), акад. Поляк Г.Б. (гол. 7 Арабська халіфат, гол. 22), канд. іст. наук доцент Є.М. Скворцова (гол. 7), канд. іст. наук, до-цент Ю.І. Топалова (гол. 4), канд. іст. наук доцент В.І. Черноскулов (гл.21), канд. іст. наук доцент P.M. Чорних (вступна глава).

 

Керівники авторського колективу академік Поляк Г.Б.,

доктор екон. наук АН. Маркова

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Александров В.В. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-1986 - М.: Вища школа, 1988.

2. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу. 1941-1945 рр. Коротка історія. - М., 1984.

3. Віппер Р.Ю. та ін. Історія нового часу. - М: Республіка, 1995.

4. Верт Н. Історія Радянського держави. 1900-1991. - М: Прогрес, 1992.

5. Війна і післявоєнний розвиток світової спільноти. 1939-1991: Учеб. посібник. - М.: МАІ, 1992.

6. Дияконів І.М. Шляху історії. Від давньої людини до наших днів. - М.; Східна лі-тература, 1994.

7. З історії світової цивілізації. / Під ред. Ш.М. Мунчаева. - М., 1993.

8. Історія Стародавнього Сходу. - М: Наука, 1988.

9. Історія світової економіки. Господарські реформи. 1920-1990.: Навч. посібник для вузів / Під ред. О.М. Маркової. - М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1995.

10. Історія народного господарства: Словник-довідник. / Під ред. О.М. Маркової. - М.: ВЗФЭИ, 1995.

11. Історія новітнього часу країн Європи і Америки. 1918-1945. - М: Вища школа, 1989.

12. Історія середніх століть. - М: Просвітництво, 1986.

13. Історія СРСР. 1861-1917: Підручник. / Під ред. В.Г. Тюкавкина. - М: Просвітництво, 1989.

14. Капустін Б. Р. Глобальні проблеми світового суспільного розвитку. - М.: УДН, 1991.

15. Коротка всесвітня історія. У 2-х кн. / Під ред. Манфреда А.З.. - М.: Наука.1966

16. Лур'є Ф.М. Російська і світова історія в таблицях. - СПб.: Каравела, 1995.

17. Новітня історія зарубіжних країн: Європа і Америка. 1917-1945. - М: Просвітництво, 1989.

18. Росія і світ: Навч. книга з історії. У 2-х ч. - М: Владос, 1995.

19. Семенникова Л.М. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій: Учеб. посібник для вузів. - М.: Интерпракс, 1994.

20. Сучасні Сполучені Штати Америки: Енциклопедичний довідник. - М.: По-литиздат, 1988.

21. Господарські реформи в Росії (IX-XX ст.): Навч. посібник. / Під ред. О.М. Романова, О.М. Маркової. - М.; ВЗФЭИ, 1993.

22. Широков Г.В. Країни, що розвиваються, у світовому капіталістичному господарстві. - М: Наука, 1987.

ВСТУПНА ГЛАВА

 

ПЕРВІСНА ЕПОХА

 

РОЗДІЛ 1. ПЕРВІСНА ЕПОХА ЛЮДСТВА. Варіанти періодизації найдавнішої історії

Перехід від привласнювального господарства до проводить

Розкладання первісно-общинного ладу

 

СТАРОДАВНІЙ СВІТ

 

ГЛАВА 2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Епоха ранньої Давнину (кінець IV - кінець II тис. до нашої ери)

Єгипет

Шумеро-аккадська період

Ассирія і Вавилон у II тис. до н.е.

Перші цивілізації на території Індії та Китаю

Епоха розквіту стародавніх держав (кінець II - кінець I тис. до н.е.)

Месопотамія

Перська держава Ахеменідів

Парфія

Індія

Китай

Епоха пізньої Давнини

Китай

Сасанідська держава

Індія

 

РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ

Антична Греція (III тис. до н.е. - 30 р. до н.е.). Крито-мікенський період і Темні століття

Період архаїки

Класичний період і епоха еллінізму

Античний Рим (VIII ст. до н.е. - V ст. н.е.)

Період Республіки

Період Римської Імперії

 

ГЛАВА 4. ЦИВІЛІЗАЦІЯ СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ

Найдавніші поселення на території нашої країни (від виникнення до VI ст. н.е.)

Попередники стародавніх слов'ян

Прабатьківщина слов'ян та їх етногенез

Східні слов'яни на порозі освіти держави (VI - IX ст.)

Розселення східних слов'ян

Господарська діяльність

Суспільний лад

Торгівля, міста

Звичаї і вірування

 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

ГЛАВА 5. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Загальна характеристика західноєвропейського Середньовіччя (V-XVII ст.)

Система васалітету

Звичаї середньовічного суспільства

Раннє Середньовіччя (V - Х ст.)

Класи раннього феодального суспільства

Стан економіки

Етнічні процеси і феодальна роздробленість

Християнство

Класичне Середньовіччя (XI-XV ст.)

Селянські повстання

Економіка. Сільське господарство

Середньовічні міста

Середньовічне ремесло

Торгівля і купецтво

Середньовічні університети

Особливості історичного розвитку провідних країн Європи

Пізнє Середньовіччя (XVI - XVII поч. ст.). Великі географічні відкриття

Торгівля

Сільське господарство

Промислове виробництво

Політика

Реформація церкви

Розвиток науки

 

ГЛАВА 6 РУСЬ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Київська Русь (ІХ - ХП ст.)

Норманнская теорія

Суспільний лад Київської Русі

Господарське життя Київської Русі

Християнізація Русі

Становлення цивілізації в Руських землях (XI - XV ст.)

Основні княжі землі

Боротьба з монголо-татарськими завойовниками

Формування і піднесення Московського держави (ХШ - XV ст.)

Становлення Московського централізованого держави

 

ГЛАВА 7. ДЕРЖАВИ СХОДУ В СЕРЕДНІ СТОЛІТТЯ

Періодизація історії середньовічного Сходу

Індія (VII - XVIII ст.). Раджпутский період (VII-XII ст.)

Епоха мусульманського завоювання Індії. Делійський султанат (XIII - нач. XVI ст.)

Індія в епоху Могольської імперії (XVI-XVIII ст.)

Китай (III - XVII ст.)

Імперський період (кінець VI-XIII ст)

Китай в епоху монгольського панування. Імперія Юань (1271-1367 рр.)

Мінський Китай (1368-1644)

Японія (III - XIX ст.) Епоха царів Ямато

Епоха Фудзівара (645-1192 рр.).

Японія в епоху першого сьогунату Мінамото (1192-1335 рр.)

Другий сьогунат Асикага (1335-1573 рр.)

Об'єднання країни; сьогунат Токугаева.

Арабський халіфат (V - XI ст. н.е.)

 

НОВИЙ ЧАС

 

ГЛАВА 8 ЄВРОПА: ПЕРЕХІД ДО НОВОГО ЧАСУ

Наслідки Великих географічних відкриттів

Переміщення торгових шляхів

Колоніальна система зарождающего капіталізму

«Революція цін»і зародження буржуазії

Розвиток науки

Нідерланди

Причини і хід буржуазної революції

Економічний розвиток Голландії після революції

Причини відставання Голландії в кінці XVII століття

Англія

Англія - країна початкового накопичення капіталу

Джерела первісного нагромадження капіталу

Економічний розвиток Англії напередодні буржуазної революції

Причини буржуазної революції

Хід буржуазної революції

Підсумки революції

Франція. Абсолютизм у Франції

Особливості соціально-економічного розвитку

Економічна політика. Генріх IV. Рішельє. Кольбертизм

Німеччина

Реформація в Німеччині

Селянська війна в Німеччині

Тридцятирічна війна

 

ГЛАВА 9 РОСІЯ В XVI-XVII ВВ.

Правління Олени Глинської

Початок царювання Івана IV

Реформи Івана IV 50-х років

Аграрна реформа Івана Грозного. Опричнина

Зовнішня політика Івана IV

Економіка Росії до кінця XVI століття

XVII століття в історії Росії. Смутний час

Закінчення інтервенції. Боротьба за Смоленськ

Соборне Уложення 1649 р. і зміцнення самодержавства

Зовнішня політика Росії

Внутрішньополітична обстановка

Початок царювання Петра 1 Першого

Економіка Росії в XVII столітті

 

ГЛАВА 10. ЄВРОПА В XVIII Ст. Ранні буржуазні держави і освічений абсолютизм у Європі

Англійське Просвітництво

Французьке Просвітництво

Освічений абсолютизм

Велика французька революція. Передумови революції

Етапи Революції

Найважливіші заходи якобінців

Підсумки Революції її значення

Економічний розвиток країн Європи в XVIII столітті. Розвиток промисловості

Початок промислового перевороту в Англії

Розвиток транспорту

Торгівля

Сільське господарство

Зрушення в соціальній структурі

 

ГЛАВА 11. РОСІЯ В XVIII СТОЛІТТІ. Росія за Петра I

Розвиток мануфактурного виробництва

Торгівля

Грошова реформа

Сільське господарство

Соціальна політика

Соціально-економічний розвиток Росії у другій половині XVIII століття

Сільське господарство

Промисловість Росії у другій половині XVIII ст.

Внутрішня і зовнішня торгівля

Розвиток банківських систем

Зміцнення феодального землеволодіння і диктатури дворянства

Зростання території. Адміністративна реформа

Освічений абсолютизм в Росії

Наказ Комісії про складання проекту нового Уложення.

«Покладена комісія»

Російські просвітителі

  

ГЛАВА 12. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПИ У XVIII Ст. Міжнародні відносини в Європі

Північна війна

Війна за іспанську спадщину

Війна за польську спадщину

Війна за австрійську спадщину

Семирічна війна

Розділи Польщі

Російсько-турецька війна 1768-1774 років

Кримський питання

Зовнішня політика Катерини II в 80-е рр.

Російсько-турецька війна 1787-1791 років

Антифранцузька коаліція

Колоніальна система європейських держав

Колонізація Індії та Індонезії

Колонізація Австралії

Війна за незалежність англійських колоніях Північної Америки

Декларація незалежності

Результат війни

Конституція США. Білль про права

Міжнародні відносини

 

ГЛАВА 13. ПРОВІДНІ КРАЇНИ СВІТУ В XIX столітті.

Міжнародні відносини та революційне рух в Європі в XIX столітті

Розгром наполеонівської імперії

Іспанська революція

Грецьке повстання

Лютнева революція у Франції

Революції в Австрії, Німеччині, Італії

Утворення Німецької імперії

Національне об'єднання Італії

Буржуазні революції в Латинській Америці, США, Японії

Громадянська війна в США

Японія в ХІХ столітті

Формування індустріальної цивілізації

Особливості промислового перевороту в різних країнах

Соціальні наслідки промислового перевороту

Зростання міст

Ідейно-політичні течії

Профспілковий рух і освіта політичних партій

Друга науково-технічна революція

Державно-монополістичний капіталізм

Сільське господарство

Фінансова олігархія та концентрація виробництва

Колонії і колоніальна політика

Мілітаристська політика. Мілітаризація Європи

Державно - правова організація капіталістичних країн

 

ГЛАВА 14. РОСІЯ В XIX столітті

Політичне і соціально - економічний розвиток Росії на початку XIX столітті

Зовнішня політика Росії

Реформи державного управління

Вітчизняна війна 1812 року

Положення Росії після війни. Рух декабристів

«Руська правда» Пестеля. «Конституція» М. Муравйова

Повстання декабристів

Росія епохи Миколи I. Внутрішня політика імператора Миколи

Зовнішня політика Миколи Першого

Росія у другій половині XIX століття. Підготовка селянської реформи

Скасування кріпосного права

Земельна реформа

Судова реформа

Міська реформа

Військова реформа

Реформа освіти

Значення реформ

Перехід до реакції

Пореформенний розвиток Росії

Суспільно-політичне рух

 

НОВІТНІЙ ЧАС

 

ЧАСТИНА I. ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ХХ СТОЛІТТЯ

ГЛАВА 15. СВІТОВІ ВІЙНИ XX СТОЛІТТЯ. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

Перша світова війна

Підготовка до війни

Початок війни

Військові дії (у 1915-1918 роках)

Підсумки війни

Наслідки Першої світової війни

Зародження фашизму. Світ напередодні Другої світової війни

Друга світова війна

Політика СРСР напередодні війни

Початок Другої світової війни

Перший етап війни

Другий етап війни

Третій етап війни

Четвертий етап війни

П'ятий етап війни

Підсумки Другої світової війни


ГЛАВА 16. НАЙБІЛЬШІ ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ. ФЕНОМЕН ДЕРЖАВНО-МОНОПОЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Економічний криза 1929-1933 років

Економічні кризи другої половини XX ст. Економічна криза 1974 - 1975 рр.

Світової економічна криза 1980-1982 років

Антикризове державне регулювання


ГЛАВА 17. КРАХ КОЛОНІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. РОЗВИВАЮТЬСЯ КРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ В МІЖНАРОДНОМУ РОЗВИТКУ

Етапи краху колоніальної системи

Країни третього світу

Нафтовидобувні країни

Нові індустріальні країни


ГЛАВА 18. ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛІЗМУ

 

ГЛАВА 19 ТРЕТЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ


ГЛАВА 20. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


РОСІЯ В ХХ столітті

Революції у Росії початку XX століття

Буржуазно-демократична революція 1905-1907 років. Кривава неділя

Участь Росії в Першій світовій війні

Лютнева революція 1917 року

Мирне розвиток революції в умовах двовладдя

Жовтневе збройне повстання

Становлення Радянської влади

Громадянська війна і військова інтервенція

Нова економічна політика НЕП

Освіта СРСР

Зовнішня політика СРСР у 20-30-ті роки

Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр..)


ГЛАВА 22. РОСІЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ. Післявоєнна відбудова народного господарства. Розвиток економіки СРСР в 50-60-і рр ..

Соціально-економічні і політичні причини, осложнившие вихід країни на нові рубежі

Розпад СРСР. Посткомуністична Росія. Труднощі переходу до ринкової економіки


ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

  

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Первісні люди

Голова 1. Геологічна датування

Голова 2. Перші люди палеоліту

Голова 3. Перші печерні люди

Голова 4. Художники палеоліту

ОРИНЬЯКСКИЙ ЧОЛОВІК

СОЛЮТРЕЙСКИИ ЧОЛОВІК

МАДЛЕНСКИЙ ЧОЛОВІК

Голова 5. Період мезоліту або кінець епохи палеоліту

 Голова 6. Епоха неоліту

Голова 7. Бронзовий вік

Голова 8. Ранній залізний вік

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки

 

Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона

 

Вся Бібліотека >>>