Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Джерела первісного нагромадження капіталу

 

 

Використовувалися в Англії та інші джерела нагромадження капіталів. Виникла система державного боргу. Оскільки корольов-ство постійно відчувало потребу в значних грошових коштах на ведення війн, створення морського флоту, утримання армії» королівського двору і т.п., то уряд брав їх у борг у лихварів, купців, підприємців за борговою обов'язкова під високі відсотки, що забезпечувало кредиторам накопичені кошти.

Одним з методів стала система протекціонізму - торгова політика встановлення високих митних зборів на імпорт готової продукції. Вона охороняла вітчизняне виробництво від іноземної конкуренції. Підтримка національної буржуазії виявлялася і в тому, що пішли-ни на експортну продукцію знижували, заборонявся вивіз сировини і продовольства. Завдяки протекціоністської політики формувала буржуазія отримала можливість встановлювати на внутрішньому ринку високі ціни на свої товари і таким шляхом накопичувати значні суми.

Як і Голландія, в якості джерела первісного накопичення капіталу Англія іс-подумала колоніальну експансію. Англія початку колоніальні захоплення у XVI ст., в XVII ст. вона здійснює колоніальну експансію в Центральній і Північній Америці, в Індії. Вивозячи звідти золото і срібло і ведучи нееквівалентний обмін (торгівлю), а також морський розбій (пі-ратство), метрополія збагачувалася. Підтримувала торгівлю і судноплавство королева Єлизавета (1533-1603). У її правління був побудований великий військовий флот.

Великі прибутки приносила Англії торгівля африканськими неграми-рабами. У работор-говле Англія займала перше місце і на відміну від іспанських і португальських завойовників, «проедавших» награбоване, отримані накопичення вона спрямовувала на розвиток промислово-сті, тобто використовувала їх продуктивно.

Англія дотримувалася політики меркантилізму, тому прагнула до досягнення поло-жительного торговельного балансу, а це стимулювала розвиток експортних галузей і судноплавства. Головними статтями вивезення для неї були сукно і вовна, займали в XVII ст. 90% всього експорту-та країни.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки

 

 

НОВА ІСТОРІЯ


ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА НОВУ ІСТОРІЮ


I. ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ І ВІДКРИТТЯ


II. БОРОТЬБА ЗА ІТАЛІЮ. ВІДРОДЖЕННЯ НАУК І МИСТЕЦТВ


III. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ


IV. КАТОЛИЦЬКА РЕАКЦІЯ. ІСПАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ


V. ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМУ І МОНАРХІЇ У ФРАНЦІЇ


VI. АНГЛІЯ ЗА ЧАСІВ ТЮДОРІВ І СТЮАРТІВ


VII. СКАНДИНАВІЯ, ПРУССІЯ, ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА


VIII ТРИДЦЯТИРІЧНА ВІЙНА І РОЗДРОБЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ


IX. ВІК ЛЮДОВИКА XIV І РОЗВИТОК АБСОЛЮТИЗМУ


X. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА (РОМАНСЬКА) ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ

 
XI. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І КОЛОНІЇ АНГЛІЇ. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ


XII. НІМЕЧЧИНА В XVIII СТОЛІТТІ І ЕПОХА ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ


XIII. ПІВНІЧНА І СХІДНА ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ. ЗАНЕПАД ШВЕЦІЇ І ПОЛИНУ І ПІДНЕСЕННЯ РОСІЇ


XIV. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


XV. ЧАСИ ПЕРШОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVI. ЧАСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕНТАРХІЇ


XVII. ЧАСИ ДРУГОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVIII. СХІДНИЙ ПИТАННЯ