Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Англія - класична країна первісного нагромадження капіталу

 

 

Цю проблему Англія вирішила методом, що ввійшов в історію як обезземелення селян, які складали ос-нову процесу первісного накопичення капіталу. За визначенням Маркса К., спочатку-ве накопичення капіталу є історичний процес насильницького відділення безпосередніх-ного виробника від засобів виробництва, тобто позбавлення селянина або ремісника його дрібної приватної власності та утвердження великої капіталістичної приватної власності. Англія виявилася країною, де капіталістичні відносини швидко проникали в село - головний оплот феодалізму і, як правило, більш консервативну, ніж місто. Від розвитку дерев-ні, забезпечувала тоді основну частину продукції, залежали темпи розвитку капіталізму. В Англії бурхливий розквіт мануфактур збігся з обуржуазиванием села.

В останній третині XV - першої чверті XVI ст. в Англії відбувся аграрний переворот, основним проявом якого були насильницька експропріація селянської поземельної общини та конверсія ріллі - її перетворення на пасовище. Оскільки збільшився попит на анг-лийскую вовна, то розведення овець стало для феодалів-землевласників більше прибутковим, ніж землеробство. Для розширення пасовищ і ведення вигідного вівчарства лендлорди захоплювали общинні селянські землі, насильно зганяли з них селян, ліквідували селянські госпо-дарства, обгороджували відібрані ділянки парканом і приєднували їх до своїх панських зем-лям. Тому процес обезземелення селян отримав також назву «обгородження». Анг-лийские феодали збільшували отари овець, доводячи чисельність поголів'я до кількох десят-ків тисяч. Таким методом англійські землевласники забезпечували накопичення значних капіталів і перетворювалися в нову обуржуазившееся дворянство. Лендлорди самі, як правило, не займалися сільським господарством. Обгороджені землі вони здавали в оренду фермерам - круп вим скотарям, в господарствах яких використовувалася наймана робоча сила, фермерські госпо-дарства були товарними, мали капіталістичного-підприємницький характер, фермери пре-оберталися в великих власників капіталів.

Інша сторона процесу обезземелення селян і збагачення дворянства - втрата кре-стьянами всяких засобів до існування. Позбавлені землі, змушені найматися на ману-фактури, вони перетворювалися в найманих робітників.

Таким чином обезземеленням селян Англія вирішила двоєдину задачу - відшукала ефективний метод накопичення капіталу і створила ринок робочої сили, забезпечуючи промисло-ленность найманими робітниками, тобто створила дві необхідні умови для розвитку капиталистиче-ського виробництва. Саме тому Маркс визнав Англію класичною країною спочатку-ного нагромадження капіталу.

Оскільки не всі позбавлені землі селяни відразу могли знайти роботу, то по путівцях Англії бродили юрби бурлак і жебраків. Вбачаючи у цьому небезпеку соціальної нестабільно-сті, уряд Англії прийняло проти бродяжництва суворі закони, що передбачали в якості покарання смертну кару або передачу в рабство. У першій половині XVI ст. в Англії було страчено 72 тис. осіб.

Обгородження отримали новий поштовх в XVI ст. в період Реформації, коли проводилася се-куляризация церковних земель, а мешканці церковних маєтків залишалися жебраками. Було закрито понад трьох тисяч католицьких монастирів, їх землі були конфісковані на користь держави. Держава ж дарувало або продавало ці землі новим дворянам для розведення овець. Будівлі монастирських і церковних господарств користувалися для організації капіталістичних мануфак-тур. Процес експропріації селян тривав в Англії і в ХVIIв.

В результаті первісного нагромадження капіталу виявилися без засобів до існування розорені селяни, ченці скасованих католицьких монастирів, дружинники розпущений-них урядом військових дружин феодалів - всі вони стали основним джерелом найманої робочої сили для розвивається промисловості. Зростання мануфактурного виробництва здійс-вляющегося паралельно з первинним накопиченням капіталу, характеризувався посиленням експлуатації - тривалість робочого дня збільшилася до 12-15 годин, широке розповсю-усунення отримав жіночий і дитячий працю.

Процес первісного нагромадження капіталу в Англії створив не тільки найману робочу силу і капітал, але і розширив внутрішній ринок. Розорені дрібні виробники змушені були тепер купувати на ринку предмети першої необхідності, що стимулювало розвиток виробництва.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки

 

 

НОВА ІСТОРІЯ


ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА НОВУ ІСТОРІЮ


I. ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ І ВІДКРИТТЯ


II. БОРОТЬБА ЗА ІТАЛІЮ. ВІДРОДЖЕННЯ НАУК І МИСТЕЦТВ


III. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ


IV. КАТОЛИЦЬКА РЕАКЦІЯ. ІСПАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ


V. ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМУ І МОНАРХІЇ У ФРАНЦІЇ


VI. АНГЛІЯ ЗА ЧАСІВ ТЮДОРІВ І СТЮАРТІВ


VII. СКАНДИНАВІЯ, ПРУССІЯ, ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА


VIII ТРИДЦЯТИРІЧНА ВІЙНА І РОЗДРОБЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ


IX. ВІК ЛЮДОВИКА XIV І РОЗВИТОК АБСОЛЮТИЗМУ


X. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА (РОМАНСЬКА) ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ

 
XI. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І КОЛОНІЇ АНГЛІЇ. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ


XII. НІМЕЧЧИНА В XVIII СТОЛІТТІ І ЕПОХА ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ


XIII. ПІВНІЧНА І СХІДНА ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ. ЗАНЕПАД ШВЕЦІЇ І ПОЛИНУ І ПІДНЕСЕННЯ РОСІЇ


XIV. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


XV. ЧАСИ ПЕРШОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVI. ЧАСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕНТАРХІЇ


XVII. ЧАСИ ДРУГОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVIII. СХІДНИЙ ПИТАННЯ