Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Економічний розвиток Голландії після революції

 

 

Звільнення від іспанського гніту, сковывавшего капіталізм, створило додатковий стимул для буржуазного розвитку Голландії. У країні інтенсивно прогресують промисловість, де стали переважати мануфактура і тор-говля.

Провідною галуззю голландської промисловості було суднобудування. Країна мала найбільший флот в Європі. Одна з причин економічного підйому Голландії - обширність її торговельних зв'язків. Вона вела торгівлю зі Скандинавією, Північною Німеччиною, Польщею, Литвою, російською державою. Тісні торговельні зв'язки Голландії мала з Англією, з країнами Південної Європи. Доходи від посередницької зовнішньої торгівлі для Голландії були основним джерелом-ком первісного нагромадження капіталу. Отримали велике розвиток суконна промисло-ність, виробництво полотна, шовку, предметів розкоші, шкіряна справа. Голландія створила високорозвинену харчову промисловість - виготовлення сиру, м'ясо-молочних продуктів, са-хара. Багато з цих галузей, що працювали на експорт. У XVII ст. у Голландії було 50 сахарорафи-надных заводів-підприємств, переробних привізне сировину.

Про капіталістичної еволюції Голландії свідчить перетворення фінансової системи країни. Кредитні операції створеного в 1609 р. Амстердамського банку отримали ши-рокий розмах. Банк швидко розбагатів і став Амстердам фінансовим центром світу, осередком міжнародної валютної спекуляції. Великим центром світової торгівлі став Антверпен, де була організована перша товарна біржа.

Новітні тенденції економічного розвитку Голландії знайшли відображення і в сільському господарстві. Досягли високого рівня інтенсивне тваринництво, городництво, квітникар-ство (вирощування тюльпанів). Раніше інших країн Голландія впровадила багатопільні севообо-роти і плодосеменную систему на осушених родючих полях (званих польдерами); розвивалися капіталістичні господарства, у яких селянська маса знаходилася на положе-нді батраків і найманих робітників. Важливу роль в економіці Голландії відігравало рибальство, в ко-тором щорічно було зайнято 100-120 тис. чоловік.

У накопиченні капіталів для Голландії величезне значення мала її колоніальна система. У XVI-XVII ст. її найбільшими колоніями були Нідерландська Гвіана, Капська область (на південно-заході Африки). З 1605 р. голландці зміцнилися на островах Індонезії, в 1656 р. захопили Цейлон. І революційно-визвольні війни поступово перейшли в так звані торго-вий війни. Їх метою було усунення монополії іспанців і португальців на експлуатацію ко-лоний. У 1602 р. за участю уряду була створена Ост-Індська компанія, здійснюю-ний широку колоніальну торгівлю, усіма способами забезпечувала відправлення колоні-альних товарів в метрополію.

В результаті Голландія висунулася в XVII ст. на перше місце в Європі за рівнем економічно-го розвитку. Ця країна перша створила світову торгівлю. К. Маркс називав Голландію про-разцовой капіталістичною країною XVII ст.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки

 

 

НОВА ІСТОРІЯ


ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА НОВУ ІСТОРІЮ


I. ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ І ВІДКРИТТЯ


II. БОРОТЬБА ЗА ІТАЛІЮ. ВІДРОДЖЕННЯ НАУК І МИСТЕЦТВ


III. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ


IV. КАТОЛИЦЬКА РЕАКЦІЯ. ІСПАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ


V. ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМУ І МОНАРХІЇ У ФРАНЦІЇ


VI. АНГЛІЯ ЗА ЧАСІВ ТЮДОРІВ І СТЮАРТІВ


VII. СКАНДИНАВІЯ, ПРУССІЯ, ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА


VIII ТРИДЦЯТИРІЧНА ВІЙНА І РОЗДРОБЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ


IX. ВІК ЛЮДОВИКА XIV І РОЗВИТОК АБСОЛЮТИЗМУ


X. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА (РОМАНСЬКА) ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ

 
XI. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І КОЛОНІЇ АНГЛІЇ. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ


XII. НІМЕЧЧИНА В XVIII СТОЛІТТІ І ЕПОХА ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ


XIII. ПІВНІЧНА І СХІДНА ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ. ЗАНЕПАД ШВЕЦІЇ І ПОЛИНУ І ПІДНЕСЕННЯ РОСІЇ


XIV. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


XV. ЧАСИ ПЕРШОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVI. ЧАСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕНТАРХІЇ


XVII. ЧАСИ ДРУГОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVIII. СХІДНИЙ ПИТАННЯ