Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Розвиток науки

 

 

«Великий прорив» Європи був обумовлений також небаченим злетом наукової думки, отвергшей багато традиційні уявлення і зруйнувала звичну кар-тину світу. Величезний ривок відбувся в техніці й природничих науках, що визначалося по-требностями практики - Великі географічні відкриття, розвиток військового справи, підприємництва та торгівлі вимагали застосування нових машин. Для ефективного використання природних ресурсів - впровадження нових хімічних процесів, для розвитку військового справи були необхідні знання точних законів механіки, для цілей навігації - точні прилади. Саме в цей період досвідченим шляхом було доведено, що Земля має форму кулі. Почалося вивчення яв-явищ магнетизму, законів заломлення світла. У XVI-XVII ст. з'явилися гідрометр, ртутний барометр, телескоп, мікроскоп. Вони розширили сферу пізнаваному реальності: стало можливим вивчення явищ, які раніше були невидимі неозброєному оці. З'явилися машини, які замінювали ручну працю, був винайдений друкований верстат.

Якісний стрибок у науці, що стався у XVI-XVII ст., називають першою науковою рево-люцией (див. гол. 5). Успіхи науки підтверджували безмежні можливості людини і націлюючи його не на пасивне споглядання, а на перетворювальну діяльність. До цього призивав і Ф. Бэкон (1561-1626), що доводив, що світ, природу треба вивчати, довіряючи тільки науковому експерименту, досвіду. Він вважав, що наука дасть людині владу над світом, змінить життя і так-ж суспільні відносини. Тому Ф. Бекона правомірно вважають родоначальником Просвітництво-щення, яке визначило громадське розвиток Європи в XVIII ст.

Зліт науки, потреби практики обумовили істотні зміни та удосконалення-ня засобів виробництва, а отже, розвиток промисловості. Закони економічного розвитку вели до необхідності переходу від дрібного виробництва до великого, до широкого рас-пространению мануфактур.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки

 

 

НОВА ІСТОРІЯ


ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА НОВУ ІСТОРІЮ


I. ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ І ВІДКРИТТЯ


II. БОРОТЬБА ЗА ІТАЛІЮ. ВІДРОДЖЕННЯ НАУК І МИСТЕЦТВ


III. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ


IV. КАТОЛИЦЬКА РЕАКЦІЯ. ІСПАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ


V. ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМУ І МОНАРХІЇ У ФРАНЦІЇ


VI. АНГЛІЯ ЗА ЧАСІВ ТЮДОРІВ І СТЮАРТІВ


VII. СКАНДИНАВІЯ, ПРУССІЯ, ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА


VIII ТРИДЦЯТИРІЧНА ВІЙНА І РОЗДРОБЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ


IX. ВІК ЛЮДОВИКА XIV І РОЗВИТОК АБСОЛЮТИЗМУ


X. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА (РОМАНСЬКА) ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ

 
XI. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І КОЛОНІЇ АНГЛІЇ. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ


XII. НІМЕЧЧИНА В XVIII СТОЛІТТІ І ЕПОХА ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ


XIII. ПІВНІЧНА І СХІДНА ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ. ЗАНЕПАД ШВЕЦІЇ І ПОЛИНУ І ПІДНЕСЕННЯ РОСІЇ


XIV. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


XV. ЧАСИ ПЕРШОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVI. ЧАСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕНТАРХІЇ


XVII. ЧАСИ ДРУГОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVIII. СХІДНИЙ ПИТАННЯ