Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

ГЛАВА 8 ЄВРОПА: ПЕРЕХІД ДО НОВОГО ЧАСУ

 

 

Розглянемо основні події і процеси всесвітньої історії, відбуваються в Європі наприкінці XV-XVII ст. Для європейської історії ця доба має виняткове значення. Багато істориків називають її «часом великого прориву», і цьому є всі підстави. Саме в цей період були закладені основи капіталістичного способу виробництва, значно зріс рівень продуктивних сил, змінилися форми організації виробництва, завдяки поза-дрению технічних нововведень підвищилася продуктивність праці і прискорилися темпи економічного розвитку. Цей період став також переломним у відносинах Європи з іншими цивілізаціями. Якщо до цього Захід був відносно замкнутим регіоном, то що відбулися в XV-XVII ст. Великі географічні відкриття (докладніше див. гол. 5) розсунули межі захід-ного світу, розширили кругозір європейців. Розвиток торговельних зв'язків поглибило процес форму-вання національних ринків, загальноєвропейського і світового. В XVI-XVII ст. Європа стала ро-диною перших раннебуржуазных революцій.

XVI-XVII ст. ознаменовані першою науковою революцією, яка заклала основи сучасного знання в галузі природничих і точних наук, сфері гуманітарної і політичної думки, фі-лософских поглядів. У період Реформації XVI ст. зіштовхнулися не тільки в смертельній битві релігійні погляди, але й зародилася система цивільних прав і свобод, вироблялися ос-новополагающие поняття в цій шкалі цінностей - свободи совісті.

Формування в цей час капіталістичних відносин у Голландії, Англії та інших ев-ропейских країнах призвело до перетворення європейський історії у всесвітню. Втягування раз-особистих країн і континентів в світовий ринок сприяло руйнуванню феодальних форм про-виробництва, висунуло перед феодальними державами нові завдання й проблеми, що призвело до зміни форм державного устрою - у цей період починалася епоха абсолютних мо-нархий.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн

 

 

НОВА ІСТОРІЯ


ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА НОВУ ІСТОРІЮ


I. ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ І ВІДКРИТТЯ


II. БОРОТЬБА ЗА ІТАЛІЮ. ВІДРОДЖЕННЯ НАУК І МИСТЕЦТВ


III. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ


IV. КАТОЛИЦЬКА РЕАКЦІЯ. ІСПАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ


V. ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМУ І МОНАРХІЇ У ФРАНЦІЇ


VI. АНГЛІЯ ЗА ЧАСІВ ТЮДОРІВ І СТЮАРТІВ


VII. СКАНДИНАВІЯ, ПРУССІЯ, ПОЛЬЩА І ТУРЕЧЧИНА


VIII ТРИДЦЯТИРІЧНА ВІЙНА І РОЗДРОБЛЕННЯ НІМЕЧЧИНИ


IX. ВІК ЛЮДОВИКА XIV І РОЗВИТОК АБСОЛЮТИЗМУ


X. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА (РОМАНСЬКА) ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ

 
XI. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І КОЛОНІЇ АНГЛІЇ. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ШТАТИ


XII. НІМЕЧЧИНА В XVIII СТОЛІТТІ І ЕПОХА ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ


XIII. ПІВНІЧНА І СХІДНА ЄВРОПА В XVIII СТОЛІТТІ. ЗАНЕПАД ШВЕЦІЇ І ПОЛИНУ І ПІДНЕСЕННЯ РОСІЇ


XIV. ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


XV. ЧАСИ ПЕРШОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVI. ЧАСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕНТАРХІЇ


XVII. ЧАСИ ДРУГОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІМПЕРІЇ


XVIII. СХІДНИЙ ПИТАННЯ