Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Становлення Московського централізованої держави

 

 

Розпочатий першими московськими князями процес збирання земель і зміцнення своєї влади активно продовжувався. І після кількарічної важкої боротьби між князями Москва необоротно перетворюється в політичний центр роздроблених руських земель, в столицю нового потужного держави, розміри якого вражали уяву сучасників.

Іван III (1440-1505) приєднує Новгорода (1478), скасувавши віче і посадивши свого намест-ника. За цим послідували особливо важлива в політичному відношенні Тверська земля і Вятка. Обережний і розважливий політик Іван III зумів завершити вигнання ординців довгим «стоячи-ням» на річці Угрі (приплив Оки). І в листопаді 1480 р. ординське ярмо закінчилося. Перед Іваном 3 стояли завдання об'єднання руських земель навколо Москви і централізація великокнязівської влади.

Поряд з розширенням території і боротьбою за незалежність московські князі ставили перед собою завдання зміцнення господарства, створення сильної системи управління і великого виття-ска. В цей період вони розширюють практику пожалування своїм служилим людям маєтків. На відміну від вотчин ці землі залишалися державною власністю і давалися в часів-ве користування тільки на період служби, особливо військової. При Івана III був прийнятий Судебник (1497), що поклав початок прикріплення селян до землі. Тепер селянин міг перейти від одного поміщика до іншого лише один раз у році (за тиждень до і тиждень після Юр'єва дня - 26 листопада) за умови сплати літнього - компенсації землевласнику за втрату робочих рук.

Починає налагоджуватися система органів центрального управління. Вона включала скарбницю (фі-нансовые, зовнішньополітичні та інші загальнодержавні справи), палаци (управління з цін-тра знову приєднаними землями), намісників (призначаються з центру правителів повітів) та інші Московські князі вживали заходів до зміцнення своєї влади. Всі сторони державно-ной життя підпорядковувалися спеціально розробленому урочистого ритуалу.

Тривалий процес збирання роздроблених руських земель в єдину державу завер-шался. Іван 3 Третій прийняв титул Великого князя Всієї Русі. Він мав печатку великого государя, на одній стороні якій був зображений двоголовий орел, на інший вершник, дерущийся з драконом, і напис: «Іоанн, Божою милістю господар всієї Русі». Москва стала центром біль-шого російського централізованого держави. Вона оголошується спадкоємицею Візантії і центром православ'я. Ідея союзу княжої влади з християнським світом втілилася у філософію: «Москва-третій Рим».

 

* * *

 

Отже, Київська Русь (IX-XII ст.) - товариство військової демократії, країна торгівлі і міст - найактивнішим чином включилася в європейські справи. Це в сутності ранньосередньовічні суспільство, в якому особисто вільні люди були домінуючою соціальною категорією.

Проте з середини XII ст. тут посилилися відцентрові сили, що призвело до феодальної роздробленості Київської Русі: вона розпалася на півтора десятка самостійних князівств. Цей фактор зумовив послаблення оборонної могутності держави, Русь зазнала вторгнення іноземних завойовників (шведів, литовців, німців) і на початку XIII ст. була поневолена Золотою Ордою.

Тривалий монголо-татарське іго відтіснило Русь, затримало її розвиток на два-три столі-ства, можливо, й зумовило євроазійський россиянство.

У другій половині XIII-XIV ст. московські князі почали процес збирання земель і кк-репленія своєї влади, який проходив у важких умовах протистояння золотоординцям, а також подолання сепаратизму удільних князів. Він супроводжувався висуненням на историче-ську арену Русі нового стану - військово-служивого дворянства (поміщиків) як соці-альної опори великокнязівської влади та затвердженням помісної системи землеволодіння. Цей процес завершився освітою на рубежі XV-XVI ст. могутньої держави, що вимагає жорсткої централізації влади. Прогресивний процес формування єдиної держави з-провождался поступовим закріпаченням селян в законодавчому порядку.

 

Новгород: Московська повість про похід Івана 3 на Новгород

 

Новгородська повість про похід Івана 3 на Новгород

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн

 

 

Сигізмунд Герберштейн: Записки про Московські справи

 

Адам олеарій: Опис подорожі до Московії

 

Греків: Київська Русь

 

Київська Русь "Жива давня Русь" Карта Київської Русі

 

Карамзін: Історія держави Російської в 12 томах

 

Ключевський: Повний курс лекцій з історії Росії

 

Татищев: Історія Російська

 

Довідник Хмырова

 

Правителі Русі-Росії (таблиця)

 

Государ, державний великий князь Іван 3 Васильович 1462-1472

2. Продовження царювання Івана Третього 1472-1477

3. Продовження царювання 1475-1481

4. Продовження царювання 1480-1490

5. Продовження царювання 1491-1496

6. Продовження царювання 1495-1503

7. Продовження царювання Івана 3 1503-1505