Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Християнізація Русі

 

 

З утворенням і розвитком давньоруської держави, формування ристанням єдиної руської народності язичництво, з його безліччю божеств у кожному племені, тра-дициями родового ладу і кровною помстою, людськими жертвопринесеннями і пр., перестало відповідати новим умовам суспільної життя. Зроблені київським князем Володимиром I (980-1015) на початку свого правління спроби дещо впорядкувати обряди, підняти авторитет язичництва, перетворити його в єдину державну релігію виявилися безрезультатними. Язи-кість втратило колишню природність і привабливість у сприйнятті людини, преодолевше-го племінну вузькість і обмеженість.

Сусіди Русі - Волзька Болгарія, исповедовавшая іслам, Хозарський каганат, який прийняв іудейство, католицький Захід і центр православ'я - Візантія намагалися знайти единоверие в особі стрімко набирає сили Російської держави. І Володимир I на спеціальному Со-у вете Києві, вислухавши послів від сусідів, прийняв рішення - для ознайомлення з усіма релігія-ми і вибору кращої розіслати в усі землі руські посольства. В результаті було обрано пра-вославное християнство, яке вразило русичів пишністю оздоблення соборів, красою і урочисто-венностью служб, величчю і благородством православної християнської ідеї - свого роду ідилії всепрощення і безкорисливості.

Перші достовірні відомості про проникнення християнства на Русь відносяться до XI ст. Хрі-стиане були серед дружинників князя Ігоря, християнкою була княгиня Ольга, яка христилася в Константинополі і спонукала до цього сина Святослава. У Києві були християнська загальні і церква Святого Іллі. До того ж давні торгові, культурні і навіть династичні зв'язку (сам Володимир Червоне Сонечко був одружений на сестрі візантійських імператорів Анну) Київ-ської Русі і Візантії зіграли в цьому виборі не останню роль. До речі, близькі родинні стосунки правлячих династій, свою чергу, виключали васальну залежність молодого російського держави від візантійського центру християнства.

Київський князь Володимир, охрищений у 988 р., заходився енергійно стверджувати християн-ство в державному масштабі. За його наказом жителі Києва були хрещені в Дніпрі. За вету християнських священиків, в основному вихідців з Болгарії та Візантії, дітей «кращих людей» передавали духовенству для навчання грамоті, християнським догматам і виховання в християнському дусі. Подібні дії були здійснені і в інших землях. На півночі країни, де залишалися сильні язичницькі традиції, спроби хрещення іноді зустрічали труднощі, при-водили до повстань. Так, для підкорення новгородців знадобилася навіть військова експедиція киян на чолі з дядьком великого князя Добринею. І протягом ряду наступних десяти-літній і навіть століть в сільських місцевостях існувало двовір'я - своєрідне поєднання колишніх уявлень про світ надприродного, язичницьких курганів, буйних свят рідної старовини з елементами християнського світогляду, світосприйняття.

Прийняття християнства мало велике значення для подальшого розвитку давньоруської держави. Воно ідеологічно закріплювала єдність країни. Створювалися умови для повно-правного співробітництва племен Східно-Європейської рівнини в політичній, торговельній, культурній областях з іншими християнськими племенами і народностями на основі загальних ду-ховных і моральних принципів. Хрещення Русі створило нові форми внутрішнього життя і взаємодії з навколишнім світом, відірвало Русь від язичництва і магометанського Сходу, зблизивши з християнським Заходом.

Християнство на Русі було прийнято в східному, візантійському варіанті, пізніше одержавши-шем назва - православ'я, тобто істинна віра. Російське православ'я орієнтувало людину на духовне преображення. Проте православ'я не давало стимулів для суспільного прогресу, для перетворення реального життя людей. Надалі таке розуміння цілей життя стало рас-ходиться з установкою європейського типу на перетворюючу діяльність, стало гальмувати раз-розвиток.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн

 

 

Греків: Київська Русь

 

Київська Русь "Жива давня Русь"

 

"Освіта Київської Русі". Карта Київської Русі

 

Карамзін: Історія держави Російської в 12 томах

 

Ключевський: Повний курс лекцій з історії Росії

 

Татищев: Історія Російська

 

Довідник Хмырова

 

Правителі Русі-Росії (таблиця)

 

Легенди і перекази стародавнього Новгорода

 

Ломоносов - Стародавня Російська історія: Від початку князювання Рурикова до смерті Ярослава першого

 

Ломоносов - Стародавня Російська історія: Про князювання Владимирова перш хрещення

 

"Садиба новгородського художника 12 століття"

 

"Язичництво древньої Русі" Рибалок

 

"Я послав тобі бересту" В.Л. Янін