Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Особливості історичного розвитку провідних країн Європи

 

 

Німеччина, незважаючи на успішне в цілому розвиток, тим не менш не була країною-лідером у галузі культури чи економіки. У XIV-XV ст. найосвіченішою і процвітаючою країною Європи все ще залишалася Італія, хоча політично це було безліч держав, нерідко відверто ворожих один одному. Спільність італійців виражалася головним чином у єдиному мовою і національної культури. Більш усіх у державному будівництві досягла успіху Франція, де процеси централізації почалися раніше, ніж в інших країнах. У XIV-XV ст. у Франції вже були введені по-стоянные державні податки, встановлені єдина грошова система і єдиний поштове з-спілкування.

З точки зору прав людини і захисту особистості найбільших успіхів досягла Англія, де найбільш чітко були сформульовані як закон права народу, здобуті ним у протистоянні з королем: так, король не мав права без згоди з парламентом накладати нові податки і видавати нові закони, у своїй конкретній діяльності він повинен був погоджуватися з вже имеющи-мися законами.

Іншою особливістю розвитку Англії був посилений ріст товарно-грошових відносин, широке використання найманої праці в усіх сферах господарства, активна зовнішньоторговельна діяльність. Відмінною рисою англійського суспільства було також наявність в ньому духу підпри-нимательства, без чого немислима швидка господарська еволюція. Цьому психологічному настрою неабиякою мірою сприяла відсутність жорсткої становості в англійській загально-даль. Так, ще в 1278 р. був прийнятий закон, за яким особисто вільні селяни, які мають го-дової дохід більше 20 фунтів стерлінгів, отримували дворянське звання. Так формувалося «нове дворянство» - шар економічно активних людей, об'єктивно сприяють швидкому под-йому Англії в наступний період.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

I. ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ І ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ГЕРМАНЦІ

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

АТТІЛА

КІНЕЦЬ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

II. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ ГЕРМАНЦЯМИ. ОСТГОТИ І ЛАНГОБАРДІВ В ІТАЛІЇ

РИМСЬКІ ПАПИ І ПОЧАТОК ЦЕРКОВНОЇ ОБЛАСТІ

ФРАНКИ

РОМАНСЬКІ НАРОДИ І ПОЧАТОК ФЕОДАЛІЗМУ

ХРЕЩЕННЯ АНГЛОСАКСІВ І СВЯТИЙ БОНІФАЦІЙ

III. ВІЗАНТІЯ І АРАБИ

ЮСТИНІАН ВЕЛИКИЙ

НАСТУПНИКИ ЮСТИНІАНА

ІКОНОБОРСТВО

МАКЕДОНСЬКА ДИНАСТІЯ І ПОДІЛ ЦЕРКОВ. КОМНИНЫ

АРАВІЯ, МАГОМЕТ І ПЕРШІ ХАЛІФИ

ОМЕЙЯДИ, АББАСИДИ І РОЗПАД ХАЛІФАТУ

IV. ЧАСИ КАРОЛІНГІВ

РОЗПАД ФРАНКСЬКОЇ МОНАРХІЇ

НОРМАНИ В АНГЛІЇ І ВІЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЙОВНИК

V. БОРОТЬБА ІМПЕРАТОРІВ З ПАПАМИ. ГВЕЛЬФИ І ГИБЕЛИНЫ

ФРАНКОНСЬКІ БУДИНОК І ЗВЕРХНІСТЬ ПАПСЬКОЇ ВЛАДИ

ГРИГОРІЙ VII І ГЕНРІХ IV

ГОГЕНШТАУФЕНЫ І ВЕЛЬФЫ

ФРІДРІХ II І ПАДІННЯ ГОГЕНШТАУФЕНІВ

VI. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ СЛОВ'ЯНАМИ

ЧЕХО-МОРАВИ

КИРИЛО І МЕФОДІЙ. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА

ДИНАСТІЯ ПШЕМИСЛА В ЧЕХІЇ

ПОЛАБСКИЕ СЛОВ'ЯНИ

ДУНАЙСЬКІ БОЛГАРИ

СЕРБИ

VII. ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

ЄРУСАЛИМСЬКЕ КОРОЛІВСТВО. ДРУГИЙ ПОХІД

ТРЕТІЙ ПОХІД І РІЧАРД ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ

ЧЕТВЕРТИЙ ПОХІД І ЛАТИНСЬКА ІМПЕРІЯ

КІНЕЦЬ І НАСЛІДКИ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

АЛЬБІГОЙЦІ, ПРУСИ І ДОЛЯ ХРАМОВНИКІВ

VIII. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

IX. НІМЕЧЧИНА ЗА ЧАСІВ ГАБСБУРГІВ

X. ІТАЛІЯ, ІСПАНІЯ І СКАНДИНАВІЯ

XI. СЛОВ'ЯНИ І ПАДІННЯ ВІЗАНТІЇ

XII. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ПОБУТ