Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Класичне Середньовіччя (XI-XV ст.)

 

 

На другому етапі розвитку феодалізму завершується процес формування феодальних від-носіння і всі структури феодального суспільства досягають найбільш повного розквіту.

Створення централізованих держав. Державне управління. В цей час укре-пляется централізована влада в більшості західноєвропейський країн, починають образовы-тися і зміцнюватися національні держави (Англія, Франція, Німеччина) та ін. Великі фео-далы все більшою мірою залежать від короля. Однак владу короля як і раніше не є справді абсолютною. Настає епоха станово-представницьких монархій. Саме в цей пе-ріод починається практичне здійснення принципу поділу влади і виникають перші парламенти - станово-представницькі органи, значно обмежують владу короля. Раніше такий парламент-кортеси з'явився в Іспанії (кінець XII - початок XII ст.). У 1265 р. парламент з'являється в Англії. У XIV ст. парламенти вже були створені в більшості країн За-падной Європи. Спочатку робота парламентів не була скільки-небудь регламентована, не було визначено ні терміни зборів, ні порядок їх проведення - все це вирішував король залежно від конкретної ситуації. Проте вже тоді став найважливішим і постійним питання, який рас-сматривали парламентарії, - податки.

Парламенти могли виступати і як дорадчий, і як законодавчий, і як судовий орган. Поступово за парламентом закріплюються законодавчі функції і намічається визна-ленне протистояння парламенту і короля. Так, король не міг без санкції парламенту вводити додаткові податки, хоча формально король був набагато вище парламенту, і саме король скликав і розпускав парламент, пропонував питання для обговорення.

Парламенти були не єдиним політичним нововведенням класичного Середньовіччя. Ще однією важливою новою складовою суспільного життя стали політичні партії, які вперше починають формуватися в XIII ст. в Італії, а потім (у XIV ст.) у Франції. По-літичні партії жорстко протистояли один одному, проте причиною їх протиборства тоді виступали скоріше психологічні причини, ніж економічні.

Практично всі країни Західної Європи в цей період пройшли через жахи кривавих раз-доров і воєн. Прикладом може бути війна Червоної та Білої Троянди в Англії у XV ст. В результаті цієї війни Англія втратила четверту частину свого населення.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

I. ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ І ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ГЕРМАНЦІ

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

АТТІЛА

КІНЕЦЬ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

II. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ ГЕРМАНЦЯМИ. ОСТГОТИ І ЛАНГОБАРДІВ В ІТАЛІЇ

РИМСЬКІ ПАПИ І ПОЧАТОК ЦЕРКОВНОЇ ОБЛАСТІ

ФРАНКИ

РОМАНСЬКІ НАРОДИ І ПОЧАТОК ФЕОДАЛІЗМУ

ХРЕЩЕННЯ АНГЛОСАКСІВ І СВЯТИЙ БОНІФАЦІЙ

III. ВІЗАНТІЯ І АРАБИ

ЮСТИНІАН ВЕЛИКИЙ

НАСТУПНИКИ ЮСТИНІАНА

ІКОНОБОРСТВО

МАКЕДОНСЬКА ДИНАСТІЯ І ПОДІЛ ЦЕРКОВ. КОМНИНЫ

АРАВІЯ, МАГОМЕТ І ПЕРШІ ХАЛІФИ

ОМЕЙЯДИ, АББАСИДИ І РОЗПАД ХАЛІФАТУ

IV. ЧАСИ КАРОЛІНГІВ

РОЗПАД ФРАНКСЬКОЇ МОНАРХІЇ

НОРМАНИ В АНГЛІЇ І ВІЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЙОВНИК

V. БОРОТЬБА ІМПЕРАТОРІВ З ПАПАМИ. ГВЕЛЬФИ І ГИБЕЛИНЫ

ФРАНКОНСЬКІ БУДИНОК І ЗВЕРХНІСТЬ ПАПСЬКОЇ ВЛАДИ

ГРИГОРІЙ VII І ГЕНРІХ IV

ГОГЕНШТАУФЕНЫ І ВЕЛЬФЫ

ФРІДРІХ II І ПАДІННЯ ГОГЕНШТАУФЕНІВ

VI. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ СЛОВ'ЯНАМИ

ЧЕХО-МОРАВИ

КИРИЛО І МЕФОДІЙ. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА

ДИНАСТІЯ ПШЕМИСЛА В ЧЕХІЇ

ПОЛАБСКИЕ СЛОВ'ЯНИ

ДУНАЙСЬКІ БОЛГАРИ

СЕРБИ

VII. ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

ЄРУСАЛИМСЬКЕ КОРОЛІВСТВО. ДРУГИЙ ПОХІД

ТРЕТІЙ ПОХІД І РІЧАРД ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ

ЧЕТВЕРТИЙ ПОХІД І ЛАТИНСЬКА ІМПЕРІЯ

КІНЕЦЬ І НАСЛІДКИ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

АЛЬБІГОЙЦІ, ПРУСИ І ДОЛЯ ХРАМОВНИКІВ

VIII. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

IX. НІМЕЧЧИНА ЗА ЧАСІВ ГАБСБУРГІВ

X. ІТАЛІЯ, ІСПАНІЯ І СКАНДИНАВІЯ

XI. СЛОВ'ЯНИ І ПАДІННЯ ВІЗАНТІЇ

XII. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ПОБУТ