Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Загальна характеристика західноєвропейського Середньовіччя (V-XVII ст.)

 

 

Середньовічне суспільство Західної Європи було аграрним. Основа економіки сільське хо-зяйство, і в цій сфері було зайнято переважна більшість населення. Працю в сільському госпо-даль так само, як і в інших галузях виробництва, був ручним, що зумовлювало його низьку ефективність і повільні в цілому темпи техніко-економічної еволюції.

Переважна частина населення Західної Європи протягом всього періоду Средневеко-вья жила поза міста. Якщо для античної Європи міста були дуже важливі - вони були самостійної законодавчими центрами життя, характер якої був переважно муніципальний, і належить-лежность людини до міста визначала його громадянські права, то в Середньовічній Європі, осо-бенно в перші сім століть, роль міст була незначною, хоча з плином часу вплив міст посилюється.

Західноєвропейське Середньовіччя - це період панування натурального господарства і слабо-го розвитку товарно-грошових відносин. Незначний рівень спеціалізації районів, свя-занний з таким типом господарства, визначив розвиток головним чином дальньої (зовнішньої), а не близький (внутрішньої) торгівлі. Далека торгівля була орієнтована в основному на вищі верстви суспільства. Промисловість в цей період існувала у вигляді ремесла і мануфактури.

Епоха Середньовіччя характеризується виключно сильною роллю церкви і високою сте-співу ідеологізації суспільства.

Якщо в Стародавньому світі кожен народ мав свою релігію, яка відображала його національні особливості, історію, темперамент, спосіб думки, то в Середньовічній Європі існує одна релігія для всіх народів - християнство, яке стало базою для об'єднання європейців в одну се-мью, складання єдиної європейської цивілізації.

Процес загальноєвропейської інтеграції був суперечливий: поряд із зближенням у сфері культури та релігії простежується прагнення до національної відокремленості в плані розвитку державності. Середньовіччя - це час утворення національних держав, які існують у вигляді монархій як абсолютних, так і станово-представницьких. Особливостями політичної влади були її роздробленість, а також з'єднання з умовною власністю на землю. Якщо в античній Європі право володіти землею визначалося для вільної людини його національністю - фактом його народження в цьому полісі і витікаючими з цього цивільними правами, то в середньовічній Європі право на землю залежало від приналежності людини до оп-ределенному стану. Середньовічне суспільство - станову. Основних станів було три: дво-рянство, духовенство і народ (під цим поняттям об'єднувалися селяни, ремісники, торгів-ци). Стану володіли різними правами і обов'язками, грали різну суспільно-політичну і господарську роль.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

I. ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ І ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ГЕРМАНЦІ

ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ

АТТІЛА

КІНЕЦЬ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

II. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ ГЕРМАНЦЯМИ. ОСТГОТИ І ЛАНГОБАРДІВ В ІТАЛІЇ

РИМСЬКІ ПАПИ І ПОЧАТОК ЦЕРКОВНОЇ ОБЛАСТІ

ФРАНКИ

РОМАНСЬКІ НАРОДИ І ПОЧАТОК ФЕОДАЛІЗМУ

ХРЕЩЕННЯ АНГЛОСАКСІВ І СВЯТИЙ БОНІФАЦІЙ

III. ВІЗАНТІЯ І АРАБИ

ЮСТИНІАН ВЕЛИКИЙ

НАСТУПНИКИ ЮСТИНІАНА

ІКОНОБОРСТВО

МАКЕДОНСЬКА ДИНАСТІЯ І ПОДІЛ ЦЕРКОВ. КОМНИНЫ

АРАВІЯ, МАГОМЕТ І ПЕРШІ ХАЛІФИ

ОМЕЙЯДИ, АББАСИДИ І РОЗПАД ХАЛІФАТУ

IV. ЧАСИ КАРОЛІНГІВ

РОЗПАД ФРАНКСЬКОЇ МОНАРХІЇ

НОРМАНИ В АНГЛІЇ І ВІЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЙОВНИК

V. БОРОТЬБА ІМПЕРАТОРІВ З ПАПАМИ. ГВЕЛЬФИ І ГИБЕЛИНЫ

ФРАНКОНСЬКІ БУДИНОК І ЗВЕРХНІСТЬ ПАПСЬКОЇ ВЛАДИ

ГРИГОРІЙ VII І ГЕНРІХ IV

ГОГЕНШТАУФЕНЫ І ВЕЛЬФЫ

ФРІДРІХ II І ПАДІННЯ ГОГЕНШТАУФЕНІВ

VI. ДЕРЖАВИ, ЗАСНОВАНІ СЛОВ'ЯНАМИ

ЧЕХО-МОРАВИ

КИРИЛО І МЕФОДІЙ. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА

ДИНАСТІЯ ПШЕМИСЛА В ЧЕХІЇ

ПОЛАБСКИЕ СЛОВ'ЯНИ

ДУНАЙСЬКІ БОЛГАРИ

СЕРБИ

VII. ХРЕСТОВІ ПОХОДИ

ЄРУСАЛИМСЬКЕ КОРОЛІВСТВО. ДРУГИЙ ПОХІД

ТРЕТІЙ ПОХІД І РІЧАРД ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ

ЧЕТВЕРТИЙ ПОХІД І ЛАТИНСЬКА ІМПЕРІЯ

КІНЕЦЬ І НАСЛІДКИ ХРЕСТОВИХ ПОХОДІВ

АЛЬБІГОЙЦІ, ПРУСИ І ДОЛЯ ХРАМОВНИКІВ

VIII. ФРАНЦІЯ ТА АНГЛІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

IX. НІМЕЧЧИНА ЗА ЧАСІВ ГАБСБУРГІВ

X. ІТАЛІЯ, ІСПАНІЯ І СКАНДИНАВІЯ

XI. СЛОВ'ЯНИ І ПАДІННЯ ВІЗАНТІЇ

XII. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ПОБУТ