Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Торгівля, міста

 

 

Поява надлишків продукції сприяло активному обміну, а пізніше появи і розвитку торгівлі, яка йшла в основному по численних річках та їх притоках. Особливо активно використовували великі водні шляхи - «із варяг у греки» і по Волзі до Каспійського моря - «із варяг у перси».

Шляхом «із варяг у греки» активно користувались скандинавські народи, яких слов'яни на-зывали варягами (звідси й назва самого шляху). Варяги торгували з прибережними племенами, в тому числі і з слов'янами. Доходили вони і до грецьких причорноморських колоній, і до Візантії. Варяги не тільки мирно торгували, але часто і грабували, а іноді наймалися на службу в дружини, в тому числі і до слов'янських князів і на службу в Візантію.

Головними предметами зовнішньої торгівлі були хутра, віск, мед, челядь (раби). З Сходу і Візантії йшли шовку, срібні і золоті вироби, предмети розкоші, пахощі, зброю, прянощі.

Успіхам торгівлі сприяло розповсюдження южнорусским степах кочового тюрк-ського племені хазарів. На відміну від інших азіатських народів хазари незабаром стали осідати на землі. Вони зайняли степи по берегах Волги і Дніпра, створили свою державу, центром якого стало місто Ітіль на Нижній Волзі. Хазари підпорядкували собі східнослов'янські племена полян, сіверян, вятичів, з яких брали данину. У той же час слов'яни використовували протекавшие по тери-торії хазар Дон і Волгу для торгівлі. В.О. Ключевський, посилаючись на арабські джерела, пі-сал, що руські купці возять товари з віддалених країв країни до Чорного моря, в грецькі го-роду, де візантійський імператор бере з них торговельну мито - десятину. По Волзі купці спускаються до хазарської столиці, виходять в Каспійське море, проникають на його південно-східні береги і навіть провозять свої товари на верблюдах до Багдада. Знайдені скарби археологам араб-ських монет в районі Дніпра свідчать, що ця торгівля велася з кінця VII-VIII ст.

З розвитком торгівлі пов'язано у слов'ян появі міст. Більшість міст виникало по водному шляху Дніпро - Волхов. Частіше при злиття двох річок з'являлося місце обміну товарами, куди сходилися звіролови і бортники для торгівлі, як тоді говорили для гостьбы1. На їх міс-ті, склалися майбутні російські міста. Міста служили торговими центрами і головними склад-ськими пунктами, де зберігалися товари.

У «Повісті временних літ» вже називаються міста Київ, Чернігів, Смоленськ, Любеч, Нов-город, Псков, Полоцьк, Вітебськ, Ростов, Суздаль, Муром та ін. Всього до IX ст. налічувалося близько 24 великих міст. Тому варязькі прибульці називали слов'янську землю Гардарикой - країною міст.

Літописи донесли до нас переказ про виникнення Києва. Кий, його брати Щек і Хорив і сестра їх Либідь заснували на трьох пагорбах Дніпрі свої городища (двори). Потім вони об'єд-реглися в одне місто, яке і назвали Києвом на честь Кия.

З'явилися перші князівства. З арабських джерел VIII ст. ми дізнаємося, що в той час у східних слов'ян існували такі князівства: Куявія (Куяба - навколо Києва), Славія (в рай-он озера Ільмень з центром в Новгороді) і Артанія. Поява таких центрів свидетельствова-ло про виникнення нових внутриплеменных відносин в організації східних слов'ян, кото-рие створили передумови для появи у них держави.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини