Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Суспільний лад

 

 

Розселившись по Східно-Європейській рівнині, східні слов'яни жили спочатку родовими общинами, про це свідчить і літопис: «Живяху кождо зі своїм родом і на своїх місцях, владеюще кождо родом своїм».

Російський історик В.О. Ключевський писав: «Родовий союз тримався на двох опорах: на влади родового старшини і неподільності родового майна. Родовий культ, культ предків, ос-вящало і зміцнювало обидві ці опори».

З VI ст. родові відносини у східних слов'ян стали розпадатися у зв'язку з появою мо-таллических знарядь праці і переходом від подсечного до пашенному землеробства, так як вже тре-бовались спільні зусилля усіх членів роду для ведення господарства. Основною господарською одиницею стала окрема сім'я.

Поступово, спочатку на півдні, в лісостеповій зоні, а потім і в лісовій, на півночі відбувається заміна родової общини до сусідської, територіальної, яка називалася «мир» - на півдні і «верв»1 - на півночі. В сусідській громаді зберігалася общинна власність на лісові і сіно-косные угіддя, пасовища, водойми, орну землю, але родині вже виділяються в користування ділянки орної землі наділи. Ці ділянки обробляла своїми знаряддями праці кожна сім'я, яка отримувала у власність зібраний нею урожай. З часом переділи орної землі припинялися, і наділи переходили в постійну власність окремих сімей.

Удосконалення знарядь праці призвело до виробництва не тільки необхідного як в на-туральном господарстві, але і додаткового продукту. Відбувалося накопичення додаткового про-дукта, а на його основі - розвиток обміну між окремими сім'ями. Це призвело до диференціації-циации громади, зростанню майнової нерівності, накопичення багатства старійшинами і дру-гой знаттю. Вищим органом управління у слов'ян продовжувало залишатися віче - народне прав-ління, спільно решавшее всі найважливіші питання. Але поступово значення його падало.

Східні слов'яни вели численні війни зі своїми сусідами, відбиваючи натиск коче-вих народів. В той же час вони здійснювали походи на Балкани і в Візантію. В цих умовах надзвичайно зростала роль воєначальника - князя, який часто був головною особою в управлінні племені. Коли війни були рідкісні, в них брали участь усі чоловіки племені. В умовах частих воєн це ставало економічно невигідним. Зростання прибавочного продукту позво-лял містити князя та його дружину - групу воїнів, відданих тільки князеві. Так, у VIII-IX ст. формувалася в племенах і племінних союзах військово-дружинна знать, сосредотачивавшая і влада, і багатство. Вони оголошували себе власниками земель племені або племінного союзу, обкладаючи одноплемінників даниною (податком).

Князь і дружинники багатіли і за рахунок військової здобичі: захоплених полонених вони перетворювали на рабів, примушуючи працювати на своїх землях.

У VI-VIII ст. рабами у східних слов'ян були в основному захоплені на війні бранці. В той час у слов'ян існувало звичаєве право, за яким заборонялося поневолювати своїх со-племенник, наприклад, за борги і т.п. Раби з військовополонених використовувалися в основному в до-машнем господарстві, на найважчих роботах. Принципової різниці між вільним про-щинником і рабом не було. Рабство у слов'ян мало патріархальну форму, коли раби не утворю-ють класу, а вважаються молодшими членами неповноправним родини.

Таким чином, у східних слов'ян відбувалася різка диференціація (розшарування) загально-ства, воно впритул підійшло до утворення держави.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини