Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Попередники стародавніх слов'ян

 

 

На північних берегах Чорного моря, на яке греки на-зывали Понт Евксінський, у VII-VI ст. до н.е. виникли численні грецькі колонії - го-роду-держави (поліси). Найбільш відомі з них - Ольвія в гирлі річки Буг, Херсонес (ста-рорусское назва - Корсунь) в околицях нинішнього Севастополя, Пантікапей (на місці нинішньої Керчі), Фанагорія на Таманському півострові, Танаїс у гирлі річки Дон і ін. Греки ве-з місцевим населенням - скіфами - не тільки жваву торгівлю, але і чинили на них свій культурний вплив. Греки купували в основному хліб, рибу, а продавали тканини, вино, масло, предмети розкоші.

В результаті таких зв'язків створювалися змішані эллино-скіфські поселення. З центром у Пантікапеї виникло Боспорське царство1 (V-IV ст. до н.е.), що об'єднало деякі грецькі міста, а також місцеві племена скіфів.

Скіфські кочові племена VIII-VII ст. до н.е. прийшли з Азії в південні і південно-східні степи, витіснивши пануючу тут етнічну общность2 землеробський народ кимме-рийцев, які пішли далеко у Фракію. Під загальною назвою «скіфи»1 відомі многочис-лені кочові племена які розрізнялися за місцем заселення і своїх занять. Головним племенем вважалися царські скіфи, які жили в пониззі Дніпра на лівому березі. На пра-вом березі нижнього Дніпра мешкали скіфи-кочівники, на захід від них - скіфи-землероби і скі-фи-орачі на середньому Дніпрі.

Основним заняттям скіфів було скотарство і землеробство. Скіфи-землероби торгували зерном з грецькими причорноморськими містами, звідки греки постачали зерно в Елладу. За свительству давньогрецького історика Геродота, вони вирощували «найкращу в світі пшеницю». Скіфи добре володіли ремеслами: обробляли залізо і бронзу, виготовляли зброю, выделы-валі шкіру. Про це свідчать численні археологічні знахідки скіфських курей-ганах.

В VI-IV ст. до н.е. скіфи об'єднались у великий племінний союз, на основі якого сло-жилося Скіфське царство зі столицею в Неаполі Скіфському (поблизу нинішнього Сімферополя) Це держава являло собою союз войовничих племен на чолі з царем, а вожді племен вооз-главляли війська під час походів. Влада царя передавалася по спадку. В державі відбу-ходило поступове розшарування населення, виділялися військова і жрецька аристократія. Ос-новні роботи виконували вільні общинники - скотарі і землероби, що праця рабів не-значним.

Геродот пише, що у другій половині V ст. до н.е. Скіфське царство займало величезне простір від Дону на сході до гирла Дунаю й Нижнього Дніпра на заході.

У III ст. до н.е. скіфів витісняє нова етнічна общьность-сармати, що жили до цього на сході від Скіфії, за Доном. Кордону сарматів, за свідченням древніх письменників, були бо-леї великі: майже від Карпат, Вісли, Дунаю до Дону, Волги, Уралу.

У II-III ст. н.е. сарматів витіснили германські племена готовий, які прийшли в чорноморські степи з берегів Балтійського моря і зайняли територію від Дону до Карпат та Нижнього Дунаю.

Вождь готів Германаріх, прославлений у піснях і сказаннях, об'єднав не лише готські племена, але і підпорядкував сусідні, в тому числі фінські та слов'янські.

IV-VII ст. відомі в історії як Велике переселення народів. Навалою гуннов2 (з 70-х роках IV ст.) відкривається ряд послідовних азіатських навал в Європу. Гуни пройшли через південно-сибірські степи і через «великі ворота народів» між Уральським хребтом і Каспій-ським морем в Східну Європу. Вони розбили готів, а їх старий вождь Германаріх в розпачі в покінчив собою. Очоливши потужний союз племен, гуни робили спустошливі за-ходи в багато країн. Найбільшого могутності гуни досягли, коли їх очолив (440 р.) лютий вождь Аттіла. Вони перейшли з чорноморських степів на захід, в Дунайську рівнину, нападаючи на Східну і Західну Римські імперії, брали у них викуп. Після смерті Аттилы3 в 453 р. союз гунів розпався.

У VI ст. їх змінили авары1 які мешкали в басейні Дунаю, пригнічуючи підкорені племена, у тому числі і слов'ян.

У VII ст. з'явилося нове кочове плем'я хазари, які обґрунтували велику державу від Кавказьких гір до Волги і Середнього Дніпра - Хозарський (до кінця Х ст.) каганат.

Всі ці народи і племена не тільки передували появи на Східно-Європейській рівнині слов'янських племен, але вже і сусідили з ними і надавали один на одного взаємний вплив.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини