Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Найдавніші поселення на території нашої країни (від виникнення до VI ст. н.е.)

 

 

На території нашої Вітчизни первісна людина з'явився в період раннього палеоліту - давньокам'яного століття (приблизно 700 тис. років тому). За-селище йшло з півдня, про що свідчать археологічні знахідки. Так, в районі Житомира і на Дністрі знайдено сліди перебування давніх людей 500-300 тис. років тому. Стоянки людей середовищ-нього палеоліту (100-35 тис. років до н.е.) виявлені на території Росії: на Середній і Нижній Волзі та в інших місцях. Поселення ці були порівняно нечисленні і розташовувались на значній відстані один від одного.

В період пізнього палеоліту (35-10 тис. років до н.е.) на зміну людині вмілому (homo habilis) приходить людина розумна (homo sapiens), первісне стадо замінюється більш високою формою організації суспільства - родовою громадою.

Унікальним пам'ятником епохи пізнього палеоліту є Сунгирьская (поблизу Володимира) культура. Археологічні знахідки розповідають про зовнішньому вигляді, одязі, матеріальної куль-турі і ритуальних обрядах того часу.

Стародавні люди займалися збиральництвом, полюванням, рибальством (привласнює господар-ство), а пізніше - землеробством і скотарством (виробляюче господарство). Мотыжное землеробство (вручну мотикою без тяглової сили) пізніше було замінено плужних - в плуг запрягались лоша-ді або воли.

В епоху бронзового віку (III-II тис. років до н.е.) почалася спеціалізація виробляє госпо-дарства. На Півночі в якості основного заняття залишаються полювання і рибальство, в степовій смузі переважають кочове скотарство і землеробство.

З появою залізної сокири (I тис. років до н.е.) стало можливим розчищати ділянки лісу під ріллю, землеробство просувалося все далі на Північ.

Застосування металевих (мідних, бронзових, залізних) знарядь праці підвищило вироб-продуктивність всіх видів господарської діяльності людей. З мисливських та землеробських племен виділяються скотарські. Це був перший великий суспільний поділ праці.

Поява металів, особливості застосування заліза, сприяло розвитку ремесел. Другий великий суспільний поділ праці сталося, коли ремесло відокремилося від землі-делія. Це призвело до виробництва надлишків продукції, які йшли на торговий обмін не тільки всередині племені і на його кордонах, але і з більш далекими племенами. Посилився процес майнової диференціації.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини