Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

РОСІЯ В ХХ столітті

 

 

XX століття мав виключно важливе значення не тільки для всесвітньо-історичного про-процесу, але і особливо для долі Росії. Якщо в протягом IX-XIX століть наша країна розвивалася еволюційним шляхом, то в XX ст. в Росії настала епоха соціальних революцій. Лише за перші 17 років початку XX століття відбулося цілих три. Такий вибух революційної об'єк-ясняется протиріччями, накопиченими в політичній, соціальній, економічної, національної сферах суспільного життя країни, утворили тугий затягнутий вузол, розв'язати який звичайним шляхом не представлялося можливим.

Жовтнева соціалістична революція 1917 р. відкинула систему, засновану на приватній власності на засоби виробництва, і Росія корінним чином змінила вектор руху. Вона виявилася першою країною в історії людства, що спробувала побудувати соціалізм - про-во, засноване на державній власності з планово-централізованих механізмом управління. На цьому шляху радянським урядом на чолі з комуністичною партією, зани-мавшей монопольне становище, були допущені суттєві прорахунки в економічній, соціальної, політичної сферах, що призвело до певних деформацій соціалістичного ладу. Однак планово-централізована система дозволила в короткі історичні терміни ви-вести країну до лав провідних держав з техніко-економічного розвитку, що стало запорукою здобутої Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., створення мі-світової системи соціалізму, тобто виходу соціалістичних відносин за межі однієї країни, вкладу Радянського Союзу справа ліквідації колоніальної системи капіталізму.

Зміцнення міжнародного становища Росії сприяло її успішний економічний розвиток у післявоєнні 1946-1970 рр.., коли вона поряд з іншим гігантом - США була лідером першого етапу сучасної НТР і забезпечувала геополітичне рівновагу Планети. Однак незвіданість обраного шляху, гонка в змаганні з капіталістичною системою виключи-тельно у сфері військово-промислового комплексу (включаючи освоєння космосу, зумовили фор-формування в країні монополізованою громіздкою структури економіки, з гіпертрофований-ним розвитком галузей групи «А», тобто виробництва засобів виробництва, що не давало можли-вості приділяти належної уваги розвитку сфери споживання. В політичному житті держ-подствовала ідеологія однопартійної системи, що до межі звужувало в суспільстві демократиче-ські початку.

Таким чином, всебічні перетворення в країні були необхідні.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Основи історії мистецтв Історія медицини Історія Воєн Історія техніки