Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Період архаїки

 

 

У період архаїки (VIII-VI ст. до н.е.) відбувається інтенсивний розвиток античного суспільства. Зростало населення, підвищувався його життєвий рівень. Це був період про-гресу в ливарному виробництві, успіхів у виготовленні глиняного посуду. В цей час виникають жваві центри художньо-промислового виробництва посуду (спочатку Корінф і Мегари, потім Афіни), де виробився знаменитий спосіб наведення чорних фігур на виблискуючи-щий червонуватий фон, що досягається шляхом примешивания залізної окису.

Характерна риса економіки цього періоду історії Еллади - наявність досить розвиненого обміну, що пов'язують з процесом колонізації і відходом маси населення в колонії, з ввезенням продуктів з колонії у метрополію, з розвитком в метрополії ремесел і вивезенням їх виробів в колонії. Розвиток таких форм економіки, як посередництво в торгівлі, перевезення та перевезення това-рів, стає джерелом існування цілих громад. Такий, наприклад, була Егіна, роль якої особливо значною була в транзитній торгівлі, посередництва, оскільки населен-ня її доставляла продукти в різні сторони Стародавньої Греції.

Найважливішим показником розвитку обміну в епоху колоніального розширення Еллади може служити виникнення і поширення у грецькому світі монети. Греки використовували при цьому досвід давньосхідних країн - прийняті ними вагові та грошові одиниці відтворюють вавилонські східні назви.

По мірі розвитку продуктивних сил і з'являються обміну нові робочі руки - привоз-ві раби. Праця рабів використовують у рудниках, ремеслі, в портових і корабельних роботах. Вла-ження рабами, їх купівля стають важливим способом розширення виробництва і збагачення.

З застосуванням масового праці змінилися розмір підприємств і обсяг виробництва. Підприємства розширювалися і прийняли характер ремісничих майстерень. Ремесло відділилося від землеробства.

З'являються нові групи населення - судновласники, власники ремісничих майстер-ських (эргастерий), які з плином часу все більше визначають не тільки економічний, але і політичний характер міст-держав-полісів, які виникли у VIII-VI ст. до н.е. в Греції внаслідок боротьби нових соціальних груп і сил з аристократією.

Поліс включав в себе місто і прилеглу сільську територію і вважався незалежною державою. Самим великим полісом були Афіни, займали територію 2500 кв. км. Дру-гії поліси були набагато менше, територія їх не перевищувала 350 кв. км. Навіть найбільші міста налічували не більше кількох тисяч жителів.

До початку архаїчного періоду більшістю полісів керували аристократи, а системою правління була олігархія (влада небагатьох), але в міру розширення торгівлі починає зусиль-тися і процвітати середнє стан торговців, ремісників і банкірів. Позбавлене політичних-ських прав, воно починає домагатися можливості участі в прийнятті рішень. У країні виникають-ють заворушення, і для відновлення миру греки вибирають одного правителя, наділяючи його всією повнотою влади. Такого правителя стали називати тираном. Поява в Греції таких правите-лей відносять до 650 р. до н.е. Взагалі ж, починаючи з 750 р. до н.е. реальна влада Греції нале-жала ареопагу (раді), політику якого здійснювали три вищі посадові особи - ар-хонты, у своїй діяльності совещавшиеся з зборами старійшин, тобто видатних членів аристократичних родів. У 621 р. до н.е. незадоволені системою правління і законами міста афіняни на посаду призначили тирана Драконта, створив перший в історії Греції писаний-ний і дуже жорсткий звід законів. Драконт ввів публічний суд, щоб люди могли бачити ре-зультати правосуддя. Свої реформи він заснував на вже існуючих усних законах, але запи-сал їх і посилив, ввів страту за багато правопорушення, навіть такі дрібні, як кра-жа їжі. Ось чому донині жорсткі заходи і закони називають драконівськими.

У VI ст. до н.е. драконівський звід законів був істотно перероблений архонтом Солоном (640-635-ок. 559 до н.е.), який запропонував афінянам ціла низка дуже популярних заходів: він воспре-пятствовал продажу зерна за кордон, звільнив всіх громадян від земельних боргів, припинив практику продажу боржників у рабство. Продані за кордон афіняни були викуплені держа-вою. Реформував Солон також систему правління, в результаті чого представники середовищ-них шарів могли займати адміністративні посади, навіть бідним громадянам предоставля-лось право голосу в народних зборах.

Реформи Солона, будучи прогресивними, були водночас спробою примирити тоді протистояли один одному соціальні групи, спробою компромісу. Для цього, як він сам пише у своїх елегіях, він спробував розумно поєднати законність з насильством.

Боротьба демократії та аристократії в полісах у VIII-VI ст. до н.е. сприяла выроботке цілого ряду важливих демократичних принципів, одним з яких було місцеве самоврядування-ня.

Вперше цей принцип був зафіксований в Конституції Клісфена (VI ст. до н.е.) і його ре-форми, згідно з якою найдрібнішим соціальним одиницям - демам (комун) було дано самоврядування. У 508 р. до н.е. Клісфен з роду Алкмеонідов, встав в результаті громадян-ської війни на чолі Афін, ввів нову систему правління, названу ним демократією.

Бажаючи залучити народні маси до широкої участі у політичному житті, Клісфен ввів Рада 500, став постійною комісією народного зібрання і разом з посадовими особами завідував фінансами і зовнішніми справами та подготовлявший рішення народних зборів.

З ім'ям Клісфена історія пов'язує появу в Афінах політичного звичаю - відобра-кизма, полягав у тому, що щорічно, під час весняного зборів народ опрашивался, чи повинна в цьому році відбутися постанову про вигнання особи, підозрюваного в тиранічних за-мыслах. Опитування проходило таємницею письмовій подачею голосів, і в разі ствердної відповіді збиралося особливу нараду для остракизации, в якому повинно було брати участь не менше 6000 громадян. Засуджений позбавлявся на деякий час тільки своїх політичних, а не цивільних прав і пішов у вигнання.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини