Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Китай

 

 

У 25 р. н.е. представник ханьського будинку Гуан Уді (25-57) захопив владу і заснував Молодшу династію Хань. Він почав своє правління з придушення повстання «Червоних брів», але в той же час провів ряд заходів, спрямованих на скорочення рабства, особливо соплі-менников, і деяке полегшення становища народу. З другої половини I ст. розвивається посередницька торгівля між імперією Хань і римлянами, хань контролюють Великий шовковий шлях, однак приблизно в середині II ст. з появою нових сильних держав Китай втрачає гегемонію на цьому важливому торговельному шляху. З цього часу починає активно розви-ватися торгівля з Південною Індією, а також з країнами Південних морів і Південно-Східної Азії, де в першій половині I тис. н.е. виникають перші держави: Ямато - на території Японії, Ма-тарама - на острові Ява і ін.

З II ст. в імперії Хань плануються істотні зміни. Рабовласницькі господарства продовжують існувати, але все більше поширення набувають маєтки сильних будинків - знатних могутніх сімей. Тут поряд з рабським використовується працю безземельних людей, які опинилися в залежно від земельних власників. Маєтки сильних будинків поступово ста-новятся економічно замкнутими господарствами, відбувається згортання товарно-грошових від-носіння. На початку III ст. в ханьської імперії був прийнятий указ про заміну грошових повинностей на-туральными, потім офіційно скасовано монетне звертання, в якості грошей почали використову-ватися шовк і зерно. Кількість міст у III ст. порівняно з початком нової ери зменшується в два рази, відбувається скорочення площі орних земель, чисельності податного населення.

З середини II ст. в імперії Хань мало не щороку відбувалися повстання, ослаблення держави сприяли і постійні набіги кочових племен. У кінці II ст. всю імперію охопило повстання «Жовтих пов'язок», учасники якого виступали проти несправедливих порядків «Синього неба» - імперії Хань і носили жовті пов'язки як символ «Жовтого неба» - держави загального благоденства; армія повстанців нараховувала 100 тис. осіб. Придушити виступ зуміли армії сильних будинків, які об'єдналися для цієї мети, але після перемоги на-чавшие поділ влади. У 220 р. Ханьська імперія перестала існувати, розпавшись на три цар-ства, в яких активно стали розвиватися нові феодальні відносини.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини