Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Китай

 

 

На території Китаю найбільшим державою рубежу II-I тис. до н.е. було падное Чжоу. На чолі держави стояв Ван - імператор, якого вважали сином Неба, по-середників між богами і людьми. Однак влада князя була обмежена перебувають при нього з-ветом, в який входили великі чиновники, які очолювали складний бюрократичний апарат держави. Земля номінально вважалася належить державі, існував також і не-посередньо царський фонд. Досить широко практикувалася роздача земельних володінь зна-ти, що призводило до створення досить великих землеробських господарств.

З середини IX ст, до н.е. в Західному Чжоу починається внутрішню кризу: зростає міць місцевої знаті, відбувається ослаблення центральної влади ванів. На початку VIII ст. до н.е. з усиле-ням натиску північно-західних кочових племен на території держави скорочується, столиця пе-реносится східне, Західне Чжоу отримує нову назву Східне Чжоу і стає од-ним з безлічі самостійних царств.

З VIII по V ст. до н.е. на території Китаю існують п'ять великих політичних центрів. Поряд з Східним Чжоу це були царства Цинь, Чу, і Юз. Панівне становище в них належало спадкової аристократії, що займала вищі посади в державному управлінні.

У середині I тис. до н.е. в Китаї відбуваються важливі зміни у всіх сферах життя. У цей час (на півтисячоліття пізніше, ніж в більшості інших країн) освоюється плавка заліза, що створює умови для розвитку ремесла і землеробства. У зв'язку з активним створенням ирригаци-онних систем в басейні Хуанхе і верхній Янцзи відбувається розширення оброблюваних зе-мель, починається більш інтенсивне їх використання. У деяких царствах офіційно дозві-шується купівля-продаж землі, створюються великі приватні господарства (і в сільському господарстві, і в ремеслі), орієнтовані на ринок. Розвитку товарно-грошових відносин сприяє і поширення монетної форми грошей. У середині I тис. до н.е. у Китаї поширюється дол-ве рабство, приватні особи починають більш активно використовувати працю рабів, хоча основним за-требителей рабської робочої сили залишається держава.

У політичній сфері в Китаї середини I тис. до н.е. також відбуваються значні зміни-гання. З VI ст. до н.е. правителі починають активний наступ на спадкові привілеї аристократії, яка бореться за захоплення влади у своїх царствах. Для підриву впливу знаті пра-ники намагаються спертися на особисто їм відданих служивих людей, вводячи нову систему посадової винагороди: замість роздачі земель запроваджується платня, що виплачується зер-ном (найважливішим еквівалентом вартості). У V ст. до н.е. відбувається укрупнення держав: замість приблизно двохсот, серед яких було п'ять найсильніших, залишається менше тридцяти держа-дарств, і виділяються сім наймогутніших (Цінь, Янь, Чу, Вей, Чжао, Хань, Ци), кото-рих поступово вводиться централізована політико-адміністративна система. Наприклад, у царстві Цінь проводяться реформи, якими було затверджено єдине законодавство і судо-виробництво, узаконено заставу і скупка землі, скасовані обмеження розміру наділів, скасовані всі колишні спадкові титули, введені нові ранги знатності за особисті заслуги і т.д. По-сле цих реформ царство Цинь стає могутньою державою, перетворюється в військово-бюрократичну деспотію типи держав близькосхідного регіону.

Ціньський ван в 221 р. до н.е. об'єднав більшу частину До итая, Ціньськая імперія істотно вовала дуже недовго (до кінця III ст. до н.е.), але заклала основи єдиного централізованого Ки-тая. В цей час на всю територію країни поширюються ціньськие принципи державно-ного пристрої, створюється військово-бюрократична імперія, організовуються завойовницькі похо-ди в Південний Китай і Північний В'єтнам. На півночі країни для захисту від кочових племен сюнну активно будується Велика китайська стіна.

В самому кінці III ст. до н.е. на території Китаю виникає нове централізоване дер-ство - імперія Хань, засновником якої став виходець з рядових общинників Лю Бан (202-195 до н.е.) При ньому були скасовані закони держави Цінь, трохи знижені податки, але пекло-министративно-бюрократична система, більшість економічних встановлень ціньськой імперії залишилися в силі, хоча частину земель держави Лю Бан змушений був віддати деяким представникам знаті. Центральної влади вдається остаточно підпорядкувати собі аристократію лише на рубежі II-I ст. до н.е. До кінця I тис. до н.е. на території Китаю активно розвивається ра-боторговля, рабство стає основою ремісничого виробництва як приватного, так і державного. Меншою мірою використовується праця рабів сільському господарстві, де основну масу товаровиробників раніше складають селяни-общинники, зобов'язані платити податки і виконувати робочу і військову повинності.

У II ст. до н.е. Ханьська імперія захоплює територію Кореї, а також древневьетнамские держави Аупак і Намвьег, що виникли під другій половині I тис. до н.е. У цей час Китай підтримував торгівельні і дипломатичні відносини з багатьма державами, особливо з на-ходящимися на Великому шовковому шляху, соединившем імперію Хань з країнами Середньої Азії та Близького Сходу. Активна завойовницька зовнішня політика Китаю призвела до значи-тельному зростання податків, погіршення становища населення.

У I ст. до н.е. по території держави прокотилася хвиля повстань, на початку I в. н.е. діна-стия Хань була повалена, владу захопив Ван Ман (9-23 н.е.), один з вищих сановників, обіцяв повернутися до звичаїв предків. При ньому була зроблена спроба перетворити всю землю в царську, заборонити приватним особам купівлю-продаж землі та рабів, що викликало повсюдне не-достаток. У правління Ван Мана держава намагалася активно втручатися в економічне життя країни, зокрема, приймалися закони про випуск монети, ціни на ринку та ін У цей час значно збільшилися податки, особливо на ремісників, відбулося подальше обо-стрение внутрішньополітичній ситуації, в країні знову починаються народні хвилювання. Найбільш великим було повстання краснобровых, в ході якого Ван Ман був убитий, держава вияви-лось на межі розпаду.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини