Вся електронна бібліотека >>>

 Всесвітня історія >>

  

Історія

Всесвітня історія


 

Месопотамія

 

 

Наприкінці Х ст. до н.е. Ассирія відновлює своє панування в Північній Месопотамії і відновила військові походи на південь і в Східне Середземномор'я, де в цей час, користуючись ослабленням великих держав, підносяться нові государства1. У Сирії це було Дамасское царство, створене арамеями, у Фінікії - місто Тир. У Палестині в другій половині Х ст. до н.е. єдине ізраїльське держава розпадається на дві частини: на півдні країни Іу-дейское царство зі столицею в Єрусалимі, на півночі - Ізраїльське царство.

В період з XII ст. до н.е. по II ст. до н.е. в Ізраїлі і Юдеї зусиллями багатьох поколінь ство-дається релігійний, історичний і літературний пам'ятник - Біблія. Вона містить 39 книг, У ній зосереджені міфи, легенди, оповідання з історії єврейського народу та інших наро-дів Стародавнього сходу, релігійні і етичні норми, філософські та публіцистичні произ-ведення, поезія і проза. Закладена у Біблії вперше на планеті ідея монотеїзму (єдинобожжя) стала основою створення не тільки іудаїзму, але й інших світових релігій - християнства та ісла-ма. Біблія зробила величезний вплив на формування не тільки релігійного світогляду багатьох країн і народів, але і на їх культуру та мистецтво.

У другій половині VIII ст. до н.е. починається період найбільшої могутності Ассирії, її переважання в близькосхідному регіоні. В значною мірою піднесення Ассирії в цей час пов'язаний з адміністративними і військовими реформами царя Тіглатпаласара III (745-727 до н.е.). Він провів докорінну реорганізацію військового діла в Ассирії. Поряд з військом, складався з всього дорослого чоловічого населення, була створена регулярна армія, яка перебувала на повному державному забезпеченні. Змінилася політика щодо підкореного населення. Якщо раніше це були грабежі, відведення в рабство, викачування данини, то тепер стало широко практико-тися переселення цілих народів етнічно чужі області. Крім того, по-новому було ор-ганизовано і управління завойованими територіями. На чолі знову утворених округів ста-вилися намісники, яким підкорялися ассірійські військові гарнізони. Розміри нових окру-гів були менше, ніж раніше, що полегшувало управління ними. Кожен округ вносив до державного-венную казну певні податки. В результаті була встановлена сувора централізована владу Ассирії над захопленими народами. Найважливішим фактором економічного єдності го-сударства стала торгівля. Однією з головних цілей військових походів було захоплення нових торгових шляхів для подальшого збагачення Ассирії.

При Тиглатпаласаре III і його наступниках Ассирія стала першою в історії Стародавнього світу дійсно великої військової імперією, яка об'єднувала, щоправда, на короткий час майже всі держави близькосхідного регіону. У VII ст. до н.е. вона охопила величезну територію, підкоривши всю Месопотамію, Східне Середземномор'я, Єгипет, Малу Азію, Элам2, персид-ські і мидийские племена.

Однак при Ашшурбанапале (669-631/29 до н.е.), останньому великого царя едіпа, від-слушні центри держави починають змагатися один з другом, а після його смерті в останній чверті VII ст. до н.е. імперія розпадається, і в кінці цього століття ассірійське держава пре-кращает своє існування під ударами мідійських племен і Вавилона.

На рубежі VII-VI ст. до н.е. за правління царя Навуходоносора II (605-562 до н.е.), захопивши нашого Сирію і Палестину, найбільшим державою Месопотамії стає Вавілонія. Насту-паєт тимчасове економічне, політичне і культурне відродження країни. Однак у вто-рой половині VI ст. до н.е. Вавилон був розгромлений персами, Месопотамія увійшла до складу їх го-сударства.

 

До змісту книги: Всесвітня історія

 

Дивіться також:

 

Всесвітня Історія

Найближчі предки людини

Роль праці виділення людини з тваринного світу

Пітекантроп

Початкові ступені людської історії.

Найдавніші знаряддя з каменю

Шелльский період

Умови життя людини в період шелльский

Ашельський період

Синантроп

Розселення людей типу синантропа

Зміцнення громадських зв'язків

Розвиток вищої нервової діяльності людини

Походження мови

Мустьерськоє час. Неандертальський людина

Зміни в природних умовах

Неандертальський чоловік

Мустьєрські кам'яні знаряддя

Штучне добування вогню. Господарське життя

Зачатки родового ладу

Розвиток мислення неандертальця

Ранні поховання

Розвиток первісно-общинного ладу. Пізній древнекаменний століття (верхній палеоліт)

Людина верхнього палеоліту.

Походження людини сучасного типу

Загальна характеристика верхньопалеолітичних знарядь праці

Оформлення матріархальної родової общини

Основні області розселення людства

Верхній палеоліт прильодовикових області в Європі.

Приледниковая область в Європі

Знаряддя праці

Поселення і образ життя

Мистецтво і вірування.

Палеолітичне мистецтво

Первісні релігійні уявлення

Жіночі статуетки

Похоронні звичаї

Умови виникнення первісних вірувань

Переселення палеолітичних мисливців.

Особливості місцевих культур верхньопалеолітичного населення

Поява негроїдів-гримальдийцев в Європі

Причини найдавніших міграції

Верхнепалеолитические культури в інших частинах Європи, в Африці і Азії.

Палеолітичні мешканці Північної Африки

Палеолітичні мешканці Внутрішньої Африки

Верхній палеоліт в Сибіру та Китаї

Палеоліт у Південно-східній Азії

Заселення Америки та Австралії людиною.

Заселення американського континенту

Найдавніші стоянки палеолітичної людини в Америці

Заселення Австралії

 Період розквіту первіснообщинного ладу. Середній і новий кам'яний вік (мезоліт і неоліт)

Мисливські племена в період мезоліту.

Мезоліт в Північній Європі

Господарство мезолітичних племен Північної Європи

Мезоліт на півночі Східної Європи

Мезоліт на півдні Європи

Азильская культура

Мистецтво і життя мезолітичного населення Східної Іспанії

Тарденуазская культура

Поширення микролитической техніки

Загальні риси культури новокам'яної віку (неоліту)

Мисливські племена

Виникнення землеробства і скотарства

Розвиток родоплемінного ладу

Неолітичні племена Європи, Середньої і Північної Азії в V-IV тисячоліттях до н.е.

Неоліт на півдні і заході Європи

Культура кьеккенмеддингов

Неоліт у Східній Європі, в Середній і Північній Азії

Найдавніші землеробські племена.

Натуфийская культура

Перші хлібороби в долині Нілу

Історичне значення виникнення землеробства в Нільської долині

Виникнення землеробства у Південному Прикаспії

Найдавніше землеробство в Південному Ірані

Найдавніші землероби в Середній Азії

Перші хлібороби Північного Іраку

Культури Телль-Хассуна і Телль-Халафа

Виникнення штучного зрошення

 

 

Раси і народи Історія Геродота Міфи. Легенди. Перекази

 

Стародавній світ Стародавній світ та Середні віки Реферати з історії Сто великих таємниць Стародавнього світу

 

 Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво Стародавнього Китаю Міфи і легенди Азії Культура Японії

 

Стародавня Греція Римляни і греки Історія стародавнього Риму Культура стародавнього Риму

 

Історія Середніх віків Російська історія та культура Загальна Історія Мистецтв

 

Історія Стародавнього Сходу Література Стародавнього Сходу Історія Сходу

 

Брокгауз і Єфрон Основи історії мистецтв Історія медицини