Вся електронна бібліотека

Зміст

    

з Енциклопедії чудес, загадок і таємниць


 

АНТИРЕЧОВИНА - сукупність античастинок (в протилежність звичайного

речовини, що складається з частинок). В даний час штучним шляхом

отримано лише невелика кількість антиречовини. На у прискорювачах

різних країнах вдалося синтезувати велику кількість позитронів і

антипротонів, не призначених для тривалого зберігання (див.-

"Античастки"). Кілька атомів з антиречовини вдалося синтезувати в

Церні. Існування на Землі або поблизу неї навіть декількох атомів

антиречовини можливе лише протягом незначного часу.