Вся електронна бібліотека

Зміст

    

з Енциклопедії чудес, загадок і таємниць


 

ИНЕРЦОИДЫ - гіпотетичні машини, здатні за твердженням розробників

рухатися без відкидання маси і відштовхування від навколишнього середовища. В

найбільш відомому инерциоиде Толчина вантаж-дебаланс здійснює

зворотно-поступальні рухи уздовж поздовжньої осі апарату, який,

теоретично, повинен рухатися в напрямку більш повільного руху

дебалансу. Очевидно пояснення рух инерцоида в умовах взаємодії

з навколишнім середовищем, так як сума сил інерції і опору середовища за

цикл не дорівнює нулю, ніякого порушення закону збереження імпульсу не

відбувається. Однак сам Толчин і його послідовники вважають, що инерцоид

повинен рухатися і без взаємодії з опорою. За твердженням Г.Шипова,

такий рух відбувається, причому пояснюється воно

існуванням сил інерції як самостійного фізичного феномена,

визначається вводиться фізиком характеристикою - "крученням простору"

(за аналогією з визначальною гравітацію "кривизною простору").