Вся електронна бібліотека

Зміст

    

з Енциклопедії чудес, загадок і таємниць


  

ТЕЛЕОЛОГІЯ (від грец. Telos, teleos - "мета") - наука про мету, зазвичай

наказує процесам і явищам Природи вищі цілі. Частина мислителів

(наприклад, Х.Вольф) вважав, що ці цілі встановлює бог, інші

(Аристотель, Г.лейбніц) доводили, що цілі є внутрішніми причинами

самої Природи. Класичний діалектичний матеріалізм протиставляв

телеології детермінізм, іншими словами, матеріалісти стверджували, що в

Природі правлять закони взаємозв'язку Природи та Суспільства, а не "невідомі

нікому мети". Слід визнати, що об'єктивних доказів ні того, ні

іншому не знайдено.