Вся Бібліотека >>>

  

 

Навчальний посібник

Господарське право


Розділ: Економіка

  

 

Наталія Юріївна Круглова

 

«Господарське право. Навчальний посібник». 2-е вид.

 

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічним спеціальностями

 

Рецензент: С. В. РЕЗНІК,

д.е.н., генеральний директор Гільдії

Московських промисловців

 

М.: Видавництво РДЛ, 2001

 

Викладаються основи правового регулювання виробничо-господарської діяльності та господарських відносин за всіма функцій підприємств (об'єднань) різних форм власності та стадіям життєвого циклу продукції/технології: дослідження і розробка продукції, виробництво, розвиток виробництва, обіг продукції і виробничих активів, маркетинг, утилізація продукції.

Виклад інститутів і норм господарського права супроводжується характеристикою соціально-економічної сутності регульованих цими нормами господарських відносин і процесів. Навчальний матеріал включає змістовні схеми і таблиці, що сприяють систематизованого сприйняття, розуміння і запам'ятовування.

При написанні книги використані законодавчі акти, діючі на 1 вересня 2000р.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників і викладачів вузів. В якості практичного посібника книга може бути використана керівниками, менеджерами і спеціалістами підприємств.

 

© Н.Ю. Круглова, 2000

 

 

Про автора:

Наталія Юріївна Круглова - доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії проблем якості, член-кореспондент Міжнародної Академії інформатизації. Завідує кафедрою «Господарське право» і читає однойменний курс лекцій студентам економічних спеціальностей Внз.

Н. Ю. Круглова опублікувала понад 70 робіт. Серед них - підручники по комерційному праву, стандартизації та управління якістю продукції, коментарі до законів, монографії та статті у провідних російських журналах з актуальних проблем розвитку акціонерного підприємництва, формування стратегії та механізмів інноваційного менеджменту, створення сучасних систем управління підприємствами та систем управління якістю продукції на базі міжнародних стандартів та норм корпоративного права.

Має великий досвід постановки та проведення спільно з підприємствами аналітичних і експериментальних досліджень, а також розробки та впровадження корпоративних норм сучасних систем управління.

 

Авторська передмова до другого видання

 

Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ § 1.1. Перехід від мономеханизма управління до комплексного механізму

§ 1.2. СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ. СИНТЕЗ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ З МЕХАНІЗМАМИ ІНШОЇ ПРИРОДИ

§ 1.2.1. Принципи формування комплексного механізму. Мотиваційний механізм

§ 1.2.2. Економічний механізм

§ 1.2.3. Організаційний механізм

§ 1.2.4. Правовий механізм

§ 1.3. Комплексний характер господарського права

§ 1.4. Принципи, методи та джерела господарського права

 

Глава 2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

§ 2.1. Суб'єкти господарських відносин. Виникнення і захист їхніх громадянських прав та обов'язків

§ 2.2. ПІДПРИЄМНИЦТВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПОВЕДІНКА

§ 2.2.1. Підприємство підприємницького типу

§ 2.2.2. Підприємницькі реакції і маркетинг

§ 2.2.3. Мотиви та функції підприємницького ризику

§ 2.3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ І ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБУ ДІЇ ПІДПРИЄМСТВ

§ 2.4. НОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА БЕЗ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

§ 2.4.1. Спільна підприємницька діяльність у формі простого товариства

§ 2.4.2. Правові основи комерційної концесії (франчайзингу)

 

ГЛАВА 3 РЕЧОВІ І ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНІ ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

§ 3.1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

§ 3.2. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

§ 3.2.1. Виконання зобов'язань

§ 3.2.2. Забезпечення виконання зобов'язань

§ 3.2.3. Зміна осіб у зобов'язанні

§ 3.2.4. Відповідальність за порушення зобов'язань. Припинення зобов'язань

§ 3.3. УГОДА І ДОГОВІР ЯК ОСНОВА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

§ 3.3.1. Угоди і представництво

§ 3.3.2. Господарський договір

§ 3.4. ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Глава 4 АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ОБ'ЄДНАНЬ

§ 4.1. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА І МЕТОДУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА

§ 4.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

§ 4.2.1. Правове становище акціонерного суспільства

§ 4.2.2. Створення, реорганізація і ліквідація акціонерного товариства

§ 4.2.3. Статутний капітал та акції суспільства

§ 4.2.4. Дивідендна політика і виплата дивідендів

§ 4.2.5. Придбання та викуп товариством розміщених акцій

§ 4.2.6. Укладання великих угод і правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість

§ 4.2.7. Управління товариством

§ 4.3. ІНТЕГРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ

§ 4.3.1. Закономірності способу дії акціонерної компанії

§ 4.3.2. Багаторівневі компанії

§ 4.3.3. Інтеграція промислових і фінансових структур у фінансово-промислові групи

§ 4.4. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

§ 4.4.1. Створення народного підприємства і формування його статутного капіталу

§ 4.4.2. Модель розподілу акціонерної власності народного підприємства

§ 4.4.3. Статутний капітал та акції народного підприємства

§ 4.4.4. Управління народним підприємством

§ 4.4.5. Фактори, що визначають доцільність і можливості створення народних підприємств

§ 4.4.6. Посилення мотивів високоякісної продуктивної праці і мотивів господарювання

 

Розділ 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 5.1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

§ 5.2. КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІ НОРМИ СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

§ 5.3. ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВИХ НОРМ

§ 5.3.1. Організована модель системи управління підприємством як об'єкт корпоративного правового регулювання

§ 5.4. ЦІЛЬОВИХ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ ПІДСИСТЕМИ

§ 5.5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПІДСИСТЕМИ. ДЕРЕВО ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

§ 5.6. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОРГПРОЕКТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Розділ 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 6.1. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

§ 6.2. ПРАВОВІ ОСНОВИ І СТРАТЕГІЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

§ 6.3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

§ 6.4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ

§ 6.5. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

§ 6.5.1. Економічний механізм охорони навколишнього середовища

§ 6.5.2. Нормування якості навколишнього середовища

§6.5.3. Екологічна експертиза та екологічні вимоги

§ 6.5.4. Екологічний контроль і управління охороною навколишнього середовища на підприємстві

§ 6.6. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ

§ 6.7. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

§ 6.8. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Глава 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ ВИРОБНИЧИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

§ 7.1. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ

§ 7.1.1. Реакція підприємства на кон'юнктуру ринку

§ 7.1.2. Товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів

§ 7.1.3. Договір купівлі-продажу

§ 7.1.4. Договір міни

§ 7.1.5. Зовнішньоторговельний договір купівлі-продажу

§ 7.2. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

§ 7.2.1. Договір поставки

§ 7.2.2. Поставка товарів для державних потреб

§ 7.2.3. Типові помилки в договорах постачання

§ 7.3. ТОРГОВИЙ ОБІГ ВИРОБНИЧИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

§ 7.3.1. Підприємство як об'єкт права

§ 7.3.2. Купівля-продаж нерухомості

§ 7.3.3. Продаж підприємства (майнового комплексу)

§ 7.4. ПРАВОВІ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

§ 7.5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ

§ 7.5.1. Законодавство про рекламу. Федеральний закон «Про рекламу»

§ 7.5.2. Практика вирішення спорів, виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про рекламу

 

Розділ 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА

§ 8.1. ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 8.1.1. Наукові працівники та наукові організації

§ 8.1.2. Організація та принципи регулювання наукової (науково-технічної) діяльності

§ 8.1.3. Формування і реалізація державної науково-технічної політики

§ 8.2. КОНКУРЕНТНІСТЬ І КООПЕРАТИВНОСТЬ ПОВЕДІНКИ РОЗРОБНИКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

§ 8.2.1. Вибір переважних мотивів у різних ситуаціях

§ 8.2.2. Мотиви кооперації в умовах конкуренції

§ 8.3. ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛІВ

§ 8.4. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

§ 8.5. ПАТЕНТУВАННЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Глава 9 ПРАВОВІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 9.1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

§ 9.2. МЕХАНІЗМИ ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА

§ 9.2.1. Системні технічного завдання розвитку виробництва

§ 9.2.2. Пріоритетність завдань технічного розвитку при різних підприємницьких реакціях

§ 9.2.3. Диференціація інвестиційних механізмів за рівнями науково-технічного розвитку виробництва і радикальності нововведень

§ 9.3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 9.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Глава 10 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 10.1. ПОЗИКОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

§ 10.1.1. Договір позики

§ 10.1.2. Кредитний договір

§ 10.1.3. Факторинг

§ 10.2. ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

§ 10.3. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГУ

§ 10.3.1. Основні поняття, предмет і суб'єкти лізингу

§ 10.3.2. Форми, типи і види лізингу

§ 10.3.3. Лізингова угода та її правові основи

§ 10.3.4. Економічні основи лізингу

§ 10.3.5. Міжнародний лізинг

§ 10.3.6. Державна підтримка лізингової діяльності.

§ 10.4. СКЛАДСЬКЕ СВІДОЦТВО

§ 10.5. РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

§ 10.5.1. Правовий інститут майнового страхування

§ 10.5.2. Організація страхової справи

Глава 11 ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

§ 11.1. ОЗНАКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)

§ 11.2. УЧАСНИКИ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

§ 11.3. ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА І СПОСОБИ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

§ 11.3.1. Вибір пріоритетних напрямів оновлення та підвищення віддачі факторів виробництва

§ 11.3.2. Формування раціональної структури асортименту

§ 11.3.3. Роль соціального і організаційного потенціалу підприємства в його оздоровлення

§ 11.3.4. Оптимізація ринкової стратегії і вибір конкурентних позицій на ринку

§ 11.4. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ

§ 11.5. ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

§ 11.5.1. Спостереження

§ 11.5.2. Зовнішнє управління

§ 11.5.3. Конкурсне виробництво

§ 11.5.4. Мирова угода

 

Глава 12 ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 12.1. МЕХАНІЗМ КОНКУРЕНЦІЇ

§ 12.2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

§ 12.2.1. Взаємозамінність кількості і якості продукції в задоволенні потреб

§ 12.2.2. Конкурентоспроможність товару

§ 12.2.3. Вплив нновационной активності на конкурентоспроможність

§ 12.3. ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 12.3.1. Визначення домінуючого положення підприємства на товарному ринку

§ 12.3.2. Обмеження монополістичної діяльності законодавством

§ 12.3.3. Форми недобросовісної конкуренції

§ 12.3.4. Антимонопольні органи та їх діяльність

§ 12.3.5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

§ 12.4. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ СТРУКТУРИ

§ 12.4.1. Продуктові межі товарного ринку

§ 12.4.2. Склад і продавців покупців. Географічні межі ринку

§ 12.4.3. Визначення обсягу товарних ресурсів ринку і частки господарюючого суб'єкта на ринку

§ 12.4.4. Структура товарного ринку

§ 12.4.5. Державне регулювання структури товарних ринків

§ 12.4.6. Відкритість ринку для міжрегіональної і міжнародної торгівлі

§ 12.4.7. Ринковий потенціал господарюючого суб'єкта

§ 12.5. ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

§ 12.5.1. Домінуюче положення фінансової організації

§ 12.5.2. Правові заходи подолання обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції

§ 12.5.3. Державний контроль за концентрацією капіталу на ринку фінансових послуг

 

Глава 13 ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

§ 13.1. ПОДАТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА І ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

§ 13.1.1. Юридичні ознаки податку. Податки і збори

§ 13.1.2. Функції оподаткування

§ 13.1.3. Податковий тягар (податковий гніт)

§ 13.1.4. Економічні принципи оподаткування

§ 13.1.5. Прямі і непрямі податки

§ 13.2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРАХ

§ 13.3. ПРАВОВА БАЗА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

§ 13.3.1. Загальна характеристика системи податків і зборів

§ 13.3.2. Платники податків та інші учасники податкових правовідносин

§ 13.3.3. Об'єкти оподаткування

§ 13.3.4. Виконання обов'язків за сплату податків і зборів

§ 13.3.5. Зміна строків сплати податків

§ 13.3.6. Податкова декларація та податковий контроль

 

Дивіться також:

 

"Фінансове право"

 

 підприємницьке право. Підприємницьке (господарське ...

Підприємницьке (господарське) право - юридична дисципліна, яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства...
bibliograph.com.ua/kodex-7/3 .htm

 

 Функції державного регулювання економіки. Роль ...

Однак нове господарське право, створюване у стислі терміни на початковому етапі переходу до ринку, не апробовано практикою і вже в силу цього ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-35/19 .htm

 

 Вимоги, що пред'являються до секретаря. СЕКРЕТАР В СТРУКТУРІ ...

адміністративне, трудове та господарське право;. > законодавчо-нормативні акти, що визначають порядок організації роботи того типу, де. ...
bibliograph.com.ua/biznes-60/3 .htm

 

 Місце і роль фінансового аналізу в аудиті. Значимість аудиторської ...

... аналізу використовуються знання таких суміжних економічних дисциплін, як бухгалтерський облік, економічна теорія, господарське право. ...
www.bibliograph.com.ua/audit/94.htm