Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Економіка

 

Финансовые риски Бізнес, інвестиції, право


 

Фінансові ризики

 

 

 

Введення

 

Метою підприємництва є отримання максимальних доходів при мінімальних витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби.

Реалізація зазначеної мети вимагає порівняння розмірів вкладеного у виробничо-торгівельну діяльність капіталу з фінансовими результатами цієї діяльності.

Разом з тим, при здійсненні будь-якого виду господарської діяльності об'єктивно існує небезпека-ризик втрат, обсяг яких обумовлений специфікою конкретного бізнесу. Ризик-це ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих доходів, прибутку.

У разі настання такого події можливі три принципово різних результату

-збиток

-прибуток

-нульовий результат

Безумовно, ризиком можна управляти, тобто приймати заходи до прогнозування настання ризикової події і далі розробляти комплекс заходів, що дозволяють знизити ступінь ризику або зменшити його негативні наслідки.

Особливістю фінансового ризику є ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з фондовими цінними паперами, тобто ризику, який витікає з природи цих операцій.

 

    

 «Фінансові ризики» Наступна сторінка >>>