Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Економіка

 

Банковская система России Бізнес, інвестиції, право


 

Банківська система Росії

 

 

 

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

 

Першим і основним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реально наявних ресурсів. Це означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не тільки кількісне відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів. Насамперед, це відноситься до термінів тих і інших. Якщо банк залучає кошти головним чином на короткі терміни, а вкладає їх переважно в довгострокові позики, те його ліквідність виявляється під загрозою.

Другим принципом є економічна самостійність, подразумевающая і економічне відповідальність банку за результати своєї діяльності. Це передбачає свободу розпорядження власними засобами банку і залученими ресурсами, вільний вибір клієнтів і вкладників, розпорядження доходами банку. За своїми зобов'язаннями комерційний банк відповідає всіма належними йому засобами і майном, на які може бути накладено стягнення. Весь ризик від своїх операцій комерційний банк бере на себе.

Третій принцип полягає в тому, що взаємини комерційного банку зі своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. Надаючи позики, комерційний банк виходить, передусім, з ринкових критеріїв прибутковості, ризику і ліквідності.

Четвертий принцип роботи комерційного банку полягає в тому, що регулювання його діяльності може здійснюватися тільки непрямими економічними (а не адміністративними методами). Держава визначає лише «правила гри» для комерційних банків, але не може давати їм наказів.

    

 «Банківська система Росії» Наступна сторінка >>>