Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Економіка

 

Банковское кредитование малого бизнеса в России Бізнес, інвестиції, право


 

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

 

 

 

З урахуванням зарубіжного досвіду представляється доцільним прийняти в Росії наступні заходи стимулювання фінансової підтримки підприємств МБ.

1. Збільшити у федеральному і регіональних бюджетах обсяг фінансових коштів на розвиток системи гарантійних фондів.

Широке застосування гарантійних механізмів дозволило б багаторазово збільшити обсяги кредитування МБ. Світовий досвід показує, що відбувається повсюдна відмова держави від прямих грошових дотацій на користь непрямих заходів підтримки, серед яких основну роль відіграють гарантії повернення виданих фінансовими організаціями кредитів.

Враховуючи обмежені фінансові можливості держави, необхідно активно залучати додаткові джерела фінансування, зокрема міжнародні фінансові інститути та організації. У Росії можна виділити кілька міжнародних структур, що активно працюють у сфері кредитування МБ: Агентство США з міжнародного розвитку, ЄБРР, МФК, МБРР, Міністерство міжнародного розвитку Уряду Великобританії, Фонд Євразія, Швейцарське Агентство розвитку та співробітництва та ін.

Заслуговує уваги і подальшого розповсюдження досвід ряду російських регіонів (Білгородська області, Краснодарський і Ставропольський краю) по створенню спеціального майнового фонду, кошти якого виступають в якості застави по видаваних кредитах.

2. Збільшити у федеральному і регіональних бюджетах обсяг фінансових коштів на субсидування процентних ставок по кредитах.

На думку представників банківської спільноти та малого бізнесу, держава повинна субсидіювати 60% процентної ставки банку, самі банки - 20%, підприємці - 20%.

Більшість експертів зазначає крайню неефективність системи держпідтримки малого бізнесу через Федеральний фонд підтримки малого підприємництва (ФФПМП). Діюча система передбачає перерахування коштів з Федерального фонду в його регіональні відділення, далі відбувається пряме ("точкове") фінансування окремих підприємців. Необхідно створити механізми, що дозволяють використовувати грошові кошти та майно ФФПМП для субсидування відсоткової ставки за кредитами, а також у якості заставного забезпечення (з можливою передачею частини державного майна у власність ФФПМП).

3. Всіляко заохочувати створення і розвиток страхових об'єднань підприємців - товариств взаємного страхування. Подібні організації успішно діють в Іспанії та інших країнах Євросоюзу.

4. Сприяти створенню спеціалізованих банків (державних або комерційних) по кредитуванню малого бізнесу (аналогічних банку Соко-Чукін в Японії). Діяльність таких банків могла б здійснюватися не тільки за рахунок власних коштів, але і з опорою на систему державного рефінансування. Альтернативний варіант може передбачати державне рефінансування спеціально відібраних для цієї мети банків.

5. Розвивати співробітництво дрібних і великих банків у з метою розширення банківського кредитування малого бізнесу і зниження кредитних ризиків.

Зокрема, великі банки могли б виділяти своїм партнерам із числа невеликих банків цільові кредитні лінії для фінансування МБ. Таким чином, дрібні банки зможуть більш ефективно задовольняти попит на кредити з боку малого бізнесу, а великі - отримувати дохід, не несучи значних витрат на кредитування великого кількості малих підприємств.

Для поліпшення умов банківського кредитування МБ необхідно також внести низку змін у чинне законодавство. В зокрема:

- виключити з бази оподаткування банків дохід від кредитів, виданих малому бізнесу;

- знизити плату за реєстрацію договорів застави транспорту і нерухомості у нотаріусів шляхом встановлення фіксованої плати, а не відсотка від вартості майна;

- сприяти розвитку мережі кредитних бюро;

- встановити позачергової порядок списання коштів з рахунки для погашення позикової заборгованості та відсотків за нею;

- при ліквідації боржника виключити заставлене майно з конкурсної маси;

- визнати забезпеченими кредити, надані під МБ гарантії і поручництво регіональних фондів підтримки малого підприємництва, а також великих російських і зарубіжних компаній/банків.

    

 «Історія розвитку банківської системи Росії» Наступна сторінка >>>