Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Економіка

 

Банковское кредитование малого бизнеса в России Бізнес, інвестиції, право


 

Банківське кредитування бізнесу у Росії

 

 

 

Наявність розвиненого сектора малого бізнесу (МБ) є обов'язковою умовою успішного функціонування національної економіки. В економічно розвинених країнах малі підприємства виконують ряд найважливіших соціально-економічних функцій, таких, як забезпечення зайнятості, формування конкурентного середовища, підтримання соціальної стабільності та ін. Так, у державах - членах Євросоюзу в секторі малого бізнесу працює близько 60 - 70% населення, а в ряді країн цей показник доходить до 80% (Ірландія, Греція). Національні влади високорозвинених країн надають величезне значення малим підприємствам, так як вони складають основу середнього класу товариства, який служить гарантом стабільного розвитку держави.

Саме з переважного розвитку малого і середнього бізнесу здійснювався економічний ривок в колись відсталих країнах (Іспанії, Португалії, Греції, Південній Кореї, Тайвані). Сьогодні багато в чому за рахунок невеликих підприємств забезпечується прискорений розвиток економіки Китаю. Розрахунки показують, що в цих країнах спостерігалася пряма залежність між динамікою економічного зростання і числом малих підприємстві, а частка останніх у виробництві ВВП становила від 40 до 70%. І лише на більш пізніх стадіях підйому великі підприємства почали грати значну роль в економічному розвитку, приймаючи естафету у малого та середнього бізнесу.

Малий бізнес виконує важливу функцію у формуванні інноваційної економіки, інвестуючи кошти у становлення нових напрямів науки і техніки. Венчурна спеціалізація характерна для значної частини малих підприємств (близько 20%) в економічно розвинених країнах світу. Багато високотехнологічні концерни світового масштабу починали своє існування вигляді невеликих венчурних фірм. За наявними оцінками, у Росії лише 4 - 5% малих підприємств займаються інноваційною діяльністю.

В даний час перед Російською Федерацією гостро стоїть завдання диверсифікації національної економіки з акцентом на розвиток обробних і високотехнологічних галузей. Нинішня сировинна орієнтація країни призводить до сильної залежності вітчизняного господарства від світової кон'юнктури цін, не дозволяючи тим самим розраховувати на планомірне зростання майбутньому. Створення розвиненого сектора малого бізнесу призведе до збільшення числа наукомістких підприємстві, зміцнить інноваційний вектор розвитку російської економіки, сприятиме структурній перебудові народного господарства.

Сьогодні досить широко поширена думка про нерозвиненість малого бізнесу в Росії в порівнянні з країнами Євросоюзу. Однак такі оцінки не зовсім коректні з точки зору методики аналізу та розрахунків. Згідно з російським законодавством до суб'єктів малого бізнесу (підприємництва) відносяться малі підприємства у формі юридичних осіб, приватні підприємці та фермерські господарства. При цьому експерти у своїх розрахунках, як правило, оперують лише малими підприємствами у формі юридичних осіб, сильно занижуючи тим самим значення показників розвитку малого бізнесу. За результатами дослідження, виконаного в рамках європейської програми TACIS в 2003 р., рівень розвитку МБ в Росії поступається середньоєвропейським, однак цей розрив не такий великий

Очевидно, що при використанні однакових методик виділення малих і середніх підприємств рівень розвитку МБ в Росії цілком зіставимо з середніми значеннями по країнах Євросоюзу. Низький податковий внесок МБ у консолідований бюджет Росії і ВВП багато в чому пояснюється не низьким рівнем його розвитку, а функціонуванням значної частини малих підприємств у сфері тіньової економіки. Близько 60% підприємців регулярно занижують розміри прибутку і масштаби торгово-виробничої діяльності, що призводить до значного скорочення оподатковуваної бази малого бізнесу. За приблизними оцінками, тіньовий оборот МБ в Росії становить від 30 до 50 млрд дол. США.

    

 «Історія розвитку банківської системи Росії» Наступна сторінка >>>