Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Бізнес та інвестиції

 

ПИФ Пайові інвестиційні фонди (Піфи)


 

Як стати пайовиком. Продаж і викуп паїв

 

 

 

Продаж і викуп паїв керуюча компанія виробляє та/або агенти пайового фонду. Агентами можуть бути тільки юридичні особи - професійні учасники ринку цінних паперів, що мають ліцензію на здійснення брокерської діяльності.

 

Видача інвестиційних паїв (внесення запису у реєстр власників паїв) здійснюється на підставі заявок на придбання паїв.

 

Вимоги про погашення інвестиційних паїв подаються у формі заявок на погашення інвестиційних паїв.

 

У заявці на придбання паїв інвестор вказує, яку суму він вносить, а у заявці на викуп - скільки паїв має намір продати або яку суму отримати.

 

Прийом заявок на придбання, погашення та обмін інвестиційних паїв відкритого пайового фонду здійснюється кожен робочий день.

 

А прийом заявок на придбання, погашення та обмін інвестиційних паїв інтервального пайового фонду здійснюється протягом строку, визначеного Правилами фонду (протягом двох тижнів 1-4 рази в рік).

 

Заявки на придбання, погашення та обмін інвестиційних паїв подаються в керуючу компанію і (або) агентам пайового фонду.

 

При першій покупці паїв фонду пайовик заповнює анкету зареєстрованої особи і заяву про відкриття особового рахунку в пайовому фонді.

 

Правилами фонду може бути передбачена можливість обміну паїв фонду на паї іншого фонду під управлінням цієї управляючої компанії. Причому паї відкритого фонду можна обмінювати лише на паї відкритого фонду, а інтервального - тільки на паї інтервального. Перехід з фонду у фонд може бути корисний пайовику, якщо він хоче змінити інвестиційну стратегію.

 

При обміні паїв викуп паїв одного фонду і придбання паїв іншого відбуваються одночасно без справляння знижок і надбавок до вартості паю. Податки також не стягуються.

 

Заявку на придбання паїв можна подавати як до перерахування на рахунок фонду коштів інвестора, так і після їх надходження.

Термін видачі інвестиційних паїв (внесення прибуткової записи до реєстру власників паїв) становить не більше трьох днів з дня надходження на рахунок фонду грошових коштів (якщо заявка на придбання паїв була прийнята раніше) або з дня подання заявки (якщо гроші надійшли на рахунок фонду раніше).

 

Так як пай бездокументарна цінний папір, то володіння паями підтверджується видачею витягу з реєстру пайовиків. Виписка з реєстру пайовиків або пересилається пайовику поштою, або видається в пункті прийому заявок.

Протягом одного дня після внесення запису по особовому рахунку реєстратор повинен вручити або надіслати зареєстрованій особі повідомлення про операції по особовому рахунку.

 

Погашення інвестиційних паїв (внесення записів у видатковій реєстр власників паїв) здійснюється в термін не більше 3 днів з дня прийому заявки на погашення паїв.

 

Виплата грошової компенсації в зв'язку з погашенням інвестиційний пай відкритого пайового інвестиційного фонду здійснюється не пізніше 15 днів з дня погашення інвестиційного паю.

 

А виплата грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційний пай інтервального пайового інвестиційного фонду здійснюється не пізніше 15 днів з дня закінчення строку прийняття заявок на погашення інвестиційних паїв, протягом якого була подана заявка.

 

Практично в кожному пайовому фонді визначена мінімальна сума, яку може вкласти пайовик. Ця сума коливається від декількох сот рублів до мільйонів. Пайові фонди, що орієнтуються на приватних інвесторів, встановлюють невеликі суми - в середньому 5000 рублів. В пайових фондах, створених для управління активами страхових компаній та недержавних пенсійних фондів, мінімальні суми становлять сотні тисяч рублів і вище.

    

 «Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)» Наступна сторінка >>>