Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Международные расчеты и валютные операции Бізнес. Інвестиції. Цінні папери. Право


 

Міжнародні розрахунки та валютні операції

 

 

1. Загальна характеристика м/н фінансових операцій

 

М/н співробітництво охоплює всі сторони життя суспільства - економічну, соціальну, політичну, культурну. Воно засноване на міжнародному поділі праці, переміщенні всіх видів ресурсів через державні кордони. МЕВ, розвиваючись на взаємовигідній основі, призводять до формування м/н фінансів.

М/н фінанси - це сукупність економічних відносин, заснованих на м/н угоди у сфері готівкового та безготівкового обігу вал. цінностей, а також інституціональних утворень, які обслуговують реальний грошовий обіг в сфері м/н операцій і розрахунків. Учасниками м/н відносин є юриди. і фіз. особи, уряду ін. держав, м/н фінансові організації, неформальні об'єднання (клуби), які здійснюють операції з вал. цінностями і приймають рішення з найважливіших питань координації та управління світовими фінансовими потоками.

М/н фінанси виконують наступні функції: - опосередкування міжнародної торгівлі та обміну товарами, послугами і капіталами; - забезпечення економічної інтеграції національних економік в єдину м/н систему; - адаптації національних економік до міжнародної економічної і фінансової ситуації; - координації проведення національної фінансової політики держав.

МФО - що враховуються в платіжному балансі операції, в процесі яких одна з країн, що беруть участь у зовнішньоторговельних операціях, передає вартісні цінності, створені національною економікою, а інша країна являє взамін свій рівний по вартості продукт.

МФО забезпечують економічну діяльність за межами державних кордонів і сприяють стабілізації світової економічної порядку шляхом фінансування світогосподарських економічних зв'язків.

Специфіка МФО полягає в тому, що в якості валюти ціни і платежу використовуються зазвичай іноземні валюти, так як поки ще відсутні загальновизнані світові кредитні гроші, обов'язкові для прийому у всіх країнах. Між тим в кожній суверенній державі в якості законного платіжного засобу використовується її національна валюта. Тому необхідною умовою розрахунків по зовнішній торгівлі, послуг, кредитів, інвестицій, міждержавних платежів явл. обмін однієї валюти на іншу в формі купівлі або продажу ін. валюти платником або одержувачем.

Провідна роль у регулюванні МФО належить міжнародним фінансовим інститутам таким, як М/н вал. фонд, Світовий банк, М/н банк реконструкції та розвитку.

    

 «Акцизи» Наступна сторінка >>>