Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Фондовые биржи Бізнес. Інвестиції. Цінні папери. Право


Фондові біржі

 

 

Введення

 

Фондовий ринок - це інститут або механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) фондових цінностей, тобто цінних паперів.

Поняття фондового ринку і ринку цінних паперів збігаються.

Відповідно до визначення, товаром, що звертається на даному ринку, є цінні папери, які, в свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування, порядок функціонування, правила регулювання і т.п. Слід зазначити, що практично всі ринки знаходять відображення в інструменти ринку цінних паперів. Так, наприклад, ринок знову виробленої продукції та послуг представлений коносаментами, товарними ф'ючерсами та опціонами, комерційними векселями; ринок землі та природних ресурсів - закладними листами, акціями, облігаціями, забезпеченням яких служать земельні ресурси і т.д. (див. додаток, схема 1).

Ринок цінних паперів співвідноситься з такими видами ринків, як ринок капіталів, грошовий ринок, фінансовий ринок; традиційно на цих ринках представлено рух грошових ресурсів. У прийнятій у вітчизняній і міжнародній практиці термінології:

ФІНАНСОВИЙ РИНОК = ГРОШОВИЙ РИНОК + РИНОК КАПІТАЛІВ

На грошовому ринку здійснюється рух короткострокових (до 1 року) накопичень, на ринку капіталів - середньо - і довгострокових накопичень (понад 1 року). Фондовий ринок є сегментом як грошового ринку, так і ринку капіталів, які також включають рух прямих банківських кредитів, перерозподіл грошових ресурсів через страхову галузь, внутрішньофірмові кредити тощо (див. схему, наведену нижче).

У ринковій економіці ринок цінних паперів є основним механізмом перерозподілу грошових накопичень. Фондовий ринок створює ринковий механізм вільного, хоча і регульованого, переливу капіталів у найбільш ефективні галузі господарювання

В даному курсовому проекті будуть досліджені основні принципи роботи фондових бірж. Також, в процесі роботи буде описаний механізм діяльності Токійській Фондовій біржі.

    

 «Бізнес, фінанси, ринок, право» Наступна сторінка >>>