Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Рынок государственных ценных бумаг Бізнес. Інвестиції. Цінні папери. Право


 

Ринок державних цінних паперів

 

 

Введення

 

В умовах ринкової економіки фінансове здоров'я держави, його перспективи визначаються передусім станом державного бюджету, величиною його дефіциту, а також величиною державного боргу - агрегованою характеристикою цього дефіциту.

У розвинених країнах світу накопичено великий досвід в управлінні державним боргом, передусім ринковими методами, пов'язаними з використанням різних фінансових інструментів, покликаних забезпечувати результативне вплив на величину державного боргу та його структуру. Одним з таких інструментів є державні цінні папери. Ринок державних цінних паперів - це, з одного боку, один з індикаторів стану всієї економіки, а з іншого - одна з больових точок, вплив на яку може уповільнити або прискорити процеси ринкових перетворень.

Ринок державних цінних паперів - важливий компонент фінансових ринків світу. Державні цінні папери вважаються найбільш ліквідним і найбільш надійним видом капіталовкладень, який приваблює корпорації і населення, використовуються як еталон вільного від ризику доходу, як альтернатива іншим вкладам капіталу.

У світі централізований випуск цінних паперів використовується в як інструмент державного регулювання економіки: як важіль впливу на грошовий обіг і управління обсягом грошової маси; також як засіб не емісійного покриття дефіциту державного та місцевого бюджетів, спосіб залучення грошових коштів підприємств та населення для вирішення тих чи інших конкретних завдань.

Таким чином ринки державних цінних паперів грають важливу роль у фінансуванні державного бюджету, підтриманні ліквідності фінансової системи, регулювання економічної активності.

Уряд може залучити короткострокові та довгострокові кошти за рахунок продажу різних видів цінних паперів інвесторам, що вимагає значного довіри до нього з боку суспільства і абсолютної готовності уряду до виконання своїх зобов'язань. Це особливо стосується країн з перехідною економікою, уряд яких звикли вилучати значну частину доходів юридичних осіб і використовувати прямі кредити центрального банку для покриття видатків бюджету.

Актуальність обраної теми пов'язана з тим, що в умовах централізованої системи управління, що існувала в нашій країні, ринок державних боргових зобов'язань практично був відсутній. А в період переходу від адміністративної до ринкової економіки державні цінні папери є одним з напрямків неінфляційного покриття бюджетного дефіциту шляхом залучення приватних коштів, а так само можуть бути важливими джерелами коштів для великої кількості урядових проектів. До того ж формування первинних і вторинних ринків державних цінних паперів сприяють зростанню та підвищенню гнучкості національної фінансової системи, дозволяє приватному і державному сектору краще реагувати на сигнали ринку.

У провідних країнах світу накопичено багатий досвід у ринковому управління державним боргом, введені в практику різні види державних фінансових інструментів, моделюються і випускаються різноманітні фінансові держзобов'язань, які відповідають інтересам різних груп населення та інституційних інвесторів (торговельних і промислових фірм, банків і фінансових компаній).

Метою даного реферату є всебічна характеристика ринку державних цінних паперів в Україні, виявлення проблем цього ринку та оцінка перспектив його розвитку.

Для його розгляду цього питання використовуються матеріал підручників Опарін В.М «Фінанси» і Кудряшов В.П. Фінанси. Ринок державних цінних паперів добре висвітлений на сайтах Міністерства фінансів України та Національного банку України.

В курсовій роботі використані такі закони України: «Про цінні папери і фондову біржу» та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», різні постанови Кабінету Міністрів України і положення про діяльність НБУ.

    

 «Бізнес, фінанси, право» Наступна сторінка >>>