Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

 

Економіка

 

Формирование рынка ценных бумаг Бізнес, інвестиції, право


 

Формування ринку цінних паперів

 

 

Введення

 

Перехід україни до економіки ринкового типу вимагає глибоких перетворень, в тому числі організація ринків у сфері найважливіших ресурсів. Важливим з їх числа для становлення і розвитку ринкової економіки є ринок цінних паперів, оскільки, в силу притаманної йому специфіки, крім функціонального призначення він має велике соціально - політичне значення, у широкому сенсі будучи ідеологічним вираженням ринкової економіки.

Перехід до ринкової економіки означає становлення і розвиток ринкових механізмів регулювання економіки, найважливішим з яких є звернення (ринок) цінних паперів. Пережите російським суспільством час кризи і нестабільності особливо підкреслює важливість, з одного сторони, систематизованих макроекономічних уявлень, з іншого сторони, конкретних економічних знань повсякденного характеру в правильному розумінні і практичному застосуванні можливостей фондового ринку, в підвищенні загальної ефективності економіки і у вирішенні низки важливих проблем соціального характеру. Необхідно повне усвідомлення того факту, що в економіці ринкового типу саме фондові ринки і цінні папери є основним джерелом фінансування продуктивної сфери і державних потреб. Допомогою механізму емітації, розміщення, обіг цінних паперів на вторинних ринках формується необхідні інвестиційні джерела модернізації всіх сфер економіки, в яких так гостро потребує зараз Росія. Міжнародний досвід показує, що з допомогою реально діючого ринку цінних паперів відбувається мобілізація і перерозподіл фінансових ресурсів між галузями, концентрація їх найбільш перспективних напрямках науково-технічного прогресу.

    

 «Бізнес, фінанси, право»